Diệt giặc dốt tiếng Anh của người Việt và giấc mơ giáo dục thời 4.0

Tác giả Nguyễn Thị Lan Hương, một nghiên cứu sinh về giáo dục Hoa Kỳ chia sẻ những suy nghĩ về tầm quan trọng của tiếng Anh trong giấc mơ biến cậu bé chăn bò thành kỹ sư công nghệ

0981 912 323
0981912323