Danh sách sinh viên học viên tốt nghiệp năm 2018 đến 2020

Số hiệu văn bằng Trình độ Mã Ngành Ngành Mã học viên Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Mã Dân tộc Dân tộc Mã Quốc tịch Quốc tịch Năm tốt nghiệp Xếp Loại tốt nghiệp Xếp Loại tốt nghiệp ID Hình thức đào tạo Số hiệu bằng (cơ sở) Số vào sổ cấp bằng Người ký Chức danh người ký Ngoại ngữ Trình độ ngoại ngữ Khóa học bắt đầu Khóa học kết thúc Khoá học Ngày bảo vệ Hội đồng thi Quyết định công nhận số Quyết định thành lập hội đồng Loại yêu cầu ID Loại yêu cầu
wk00-CNTV90 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN117 Nguyễn Đình Hảo 01-10-1947 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831694 CN.TV_90 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV89 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN116 Nguyễn Thị Hằng 03-01-1984 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831693 CN.TV_89 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV88 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN115 Điệp Thu Hà 18-08-1989 Quảng Ninh Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831692 CN.TV_88 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV87 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN114 Đinh Chí Giáp 25-04-1989 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831691 CN.TV_87 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV86 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN113 Nguyễn Võ Huyền Dương 18-05-1981 Đà Nẵng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831688 CN.TV_86 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV85 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN112 Thái Văn Dương 14-02-1975 Bắc Giang Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831735 CN.TV_85 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV84 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN111 Nguyễn Ngọc Dũng 15-03-1990 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831686 CN.TV_84 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV83 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN110 Đặng Ngọc Dung 20-09-1988 Quảng Ninh Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831684 CN.TV_83 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV82 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN109 Đoàn Văn Đức 25-10-1982 Hải Dương Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831683 CN.TV_82 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV81 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN107 Lê Anh Đông 03-12-1981 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831682 CN.TV_81 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV80 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN106 Nguyễn Trọng Doanh 14-02-1992 Thái Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831681 CN.TV_80 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV79 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN105 Nguyễn Văn Cương 05-06-1971 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831680 CN.TV_79 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV78 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN104 Phùng Quyết Chung 13-08-1989 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831679 CN.TV_78 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV77 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN103 Trần Văn Chung 27-07-1990 Lào Cai Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831678 CN.TV_77 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV76 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN102 Nguyễn Văn Chính 19-05-1976 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831677 CN.TV_76 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV75 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN108 Bùi Quý Đông 08-12-1973 Ninh Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831676 CN.TV_75 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV74 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN101 Phương Duy Anh 16-07-1994 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831675 CN.TV_74 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV73 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40246 Đoàn Thị Hương Thảo 28-09-1991 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831738 CN.TV_73 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV72 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40125 Phùng Thị Mai Phương 28-04-1994 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831754 CN.TV_72 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV71 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40245 Nguyễn Hải Quân 26-06-1992 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831833 CN.TV_71 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV70 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40244 Lê Thị Yến Trang 01-08-1992 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831737 CN.TV_70 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV69 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40243 Đinh Xuân Thanh Hải 07-01-1987 Phú Thọ Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831741 CN.TV_69 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV68 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40242 Vũ Ngọc Huy 04-08-1978 Phú Thọ Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831831 CN.TV_68 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV67 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40241 Chu Thị Bích Liên 11-07-1993 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831812 CN.TV_67 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV66 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40240 Trần Thị Phương Nga 15-06-1982 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831810 CN.TV_66 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV65 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40239 Đỗ Thị Mận 06-08-1982 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831811 CN.TV_65 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV64 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40238 Lương Thị Thúy 15-03-1984 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831796 CN.TV_64 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV63 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40237 Bùi Thị Thủy 25-06-1982 Phú Thọ Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831795 CN.TV_63 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV62 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40236 Nguyễn Thị Xinh 27-10-1980 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831801 CN.TV_62 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV61 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40235 Trần Kim Huệ 16-09-1992 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831749 CN.TV_61 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV60 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40234 Hà Thị Khánh Ly 16-06-1986 Phú Thọ Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831825 CN.TV_60 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV59 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40233 Khuất Thị Mai 12-01-1985 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831826 CN.TV_59 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV58 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40232 Nguyễn Thị Tâm 05-03-1980 Phú Thọ Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831827 CN.TV_58 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV57 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40231 Nguyễn Thị Hồng Nhung 24-08-1989 Phú Thọ Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831808 CN.TV_57 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV56 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40230 Nguyễn Thị Lan 19-10-1989 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831813 CN.TV_56 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV55 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40229 Hoàng Thị Bích 11-12-1989 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831751 CN.TV_55 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV54 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40228 Nguyễn Thị Lan 01-01-1989 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831823 CN.TV_54 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV53 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40227 Trần Thị Thu Hằng 14-09-1987 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831821 CN.TV_53 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV52 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40226 Nguyễn Kim Dung 25-08-1990 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831822 CN.TV_52 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV51 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40225 Thiều Thị Hiền 10-08-1984 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831819 CN.TV_51 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV50 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40224 Trần Thanh Hoa 14-08-1986 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831818 CN.TV_50 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV49 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40223 Hoàng Thị Hoa 26-02-1976 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831817 CN.TV_49 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV48 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40222 Triệu Thị Thao 22-04-1983 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831805 CN.TV_48 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV47 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40221 Nguyễn Thị Quỳnh 24-03-1981 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831806 CN.TV_47 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV46 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40220 Hoàng Thị Thanh Huệ 05-05-1984 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831816 CN.TV_46 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV45 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40219 Nguyễn Minh Nguyệt 14-09-1992 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831809 CN.TV_45 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV44 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40218 Lê Xuân Thư 21-02-1985 Phú Thọ Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831803 CN.TV_44 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV43 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40217 Lưu Thị Xuyến 01-10-1978 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831799 CN.TV_43 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV42 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40216 Hoàng Thị Huệ 26-11-1989 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831750 CN.TV_42 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV41 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40215 Nguyễn Văn Cử 19-11-1986 Phú Thọ Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831836 CN.TV_41 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV40 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40214 Nguyễn Thái Sơn 18-09-1991 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831747 CN.TV_40 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV39 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40213 Nguyễn Ngọc Thiệp 28-02-1978 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831748 CN.TV_39 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV38 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40212 Khang Thị Thu Phương 04-02-1985 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831807 CN.TV_38 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV37 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40211 Nguyễn Thị Hậu 16-05-1990 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831820 CN.TV_37 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV36 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40210 Đỗ Thị Xuân 08-02-1984 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831800 CN.TV_36 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV35 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40209 Phạm Thị Luyện 04-05-1987 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831824 CN.TV_35 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV34 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40208 Lê Thị Minh Lý 09-11-1982 Phú Thọ Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831828 CN.TV_34 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV33 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40207 Nguyễn Văn Huynh 31-01-1986 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831830 CN.TV_33 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV32 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40206 Tạ Thị Hồng Thái 28-02-1982 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831829 CN.TV_32 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV31 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40205 Trần Thị Thanh Hương 02-02-1986 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831815 CN.TV_31 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV30 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40204 Quyết Đức Chất 03-06-1983 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831832 CN.TV_30 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV29 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40203 Nguyễn Minh Tuấn 10-04-1973 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831835 CN.TV_29 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV28 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40202 Hà Văn Duẩn 05-10-1990 Phú Thọ Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831834 CN.TV_28 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV27 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40201 Nguyễn Thị La 10-08-1989 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831814 CN.TV_27 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV26 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40124 Lê Thị Bảo Yến 25-03-1988 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831765 CN.TV_26 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV25 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40123 Hà Thị Cẩm Vân 03-11-1989 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831760 CN.TV_25 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV24 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40122 Lưu Thị Tuyến 04-04-1988 Vĩnh Phúc Nữ 17 Sán Dìu 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831752 CN.TV_24 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV23 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40121 Phạm Anh Tuấn 26-03-1984 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831755 CN.TV_23 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV22 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40120 Lê Anh Tú 18-11-1984 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831757 CN.TV_22 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV21 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40119 Phạm Thị Thanh Thuyết 20-10-1989 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831759 CN.TV_21 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV20 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40118 Đặng Thị Thúy 06-04-1983 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831753 CN.TV_20 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV19 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40117 Ngọc Thị Phương Thảo 20-12-1990 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831758 CN.TV_19 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV18 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40116 Lê Thị Mai 21-07-1995 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831764 CN.TV_18 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV17 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40115 Ngân Văn Long 04-02-1995 Lào Cai Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831756 CN.TV_17 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV16 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40114 Vũ Mỹ Linh 10-05-1996 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831767 CN.TV_16 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV15 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40113 Bùi Thị Thu Hường 02-07-1982 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831763 CN.TV_15 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV14 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40112 Nguyễn Văn Hưng 03-12-1992 Lào Cai Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831768 CN.TV_14 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV13 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40111 Phan Thị Hạnh 03-08-1985 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831689 CN.TV_13 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV12 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40110 Vũ Thị Hà 20-09-1990 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831761 CN.TV_12 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV11 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40109 Nguyễn Thị Dung 22-02-1990 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831802 CN.TV_11 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV10 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40108 Phan Anh Đạt 18-02-1982 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831762 CN.TV_10 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV09 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40107 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 22-07-1993 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831838 CN.TV_09 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV08 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40106 Nguyễn Thị Thúy Anh 04-12-1979 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831783 CN.TV_08 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV07 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT40107 Nguyễn Văn Tuấn 28-03-1986 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831797 CN.TV_07 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV06 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT40106 Phạm Thị Lệ Thanh 19-12-1989 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831798 CN.TV_06 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV05 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT40105 Đặng Trần Khởi 27-06-1985 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831793 CN.TV_05 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV04 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT40104 Nguyễn Văn Hà 21-07-1985 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831791 CN.TV_04 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV03 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT40103 Phạm Văn Giang 10-10-1981 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831792 CN.TV_03 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV02 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT40102 Hà Công Doanh 20-10-1988 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831790 CN.TV_02 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV01 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT40101 Nguyễn Văn Xuân 14-11-1975 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831789 CN.TV_01 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2014-2019 1126/QĐ-ĐHTV ngày 28/06/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV1815 Cử nhân 7340301 Kế toán KT16015 Lê Văn An 17-02-1987 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2018 Khá 3 Chính quy 1368910 CN.TV.18_15 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2018 73/QĐ-ĐHTV ngày 12/03/2018 1 Cấp mới
wk00-CNTV1814 Cử nhân 7340301 Kế toán KT16014 Nguyễn Thị Hồng Vĩnh 06-04-1981 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2018 Khá 3 Chính quy 1368909 CN.TV.18_14 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2018 73/QĐ-ĐHTV ngày 12/03/2018 1 Cấp mới
wk00-CNTV1813 Cử nhân 7340301 Kế toán KT16013 Nguyễn Văn Việt 16-02-1986 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2018 Khá 3 Chính quy 1368908 CN.TV.18_13 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2018 73/QĐ-ĐHTV ngày 12/03/2018 1 Cấp mới
wk00-CNTV1812 Cử nhân 7340301 Kế toán KT16012 Lê Thị Tuyến 15-12-1985 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2018 Khá 3 Chính quy 1368907 CN.TV.18_12 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2018 73/QĐ-ĐHTV ngày 12/03/2018 1 Cấp mới
wk00-CNTV1811 Cử nhân 7340301 Kế toán KT16011 Trần Thị Thúy 17-02-1982 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2018 Khá 3 Chính quy 1368906 CN.TV.18_11 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2018 73/QĐ-ĐHTV ngày 12/03/2018 1 Cấp mới
wk00-CNTV1810 Cử nhân 7340301 Kế toán KT16010 Phan Văn Thành 06-10-1988 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2018 Giỏi 2 Chính quy 1368904 CN.TV.18_10 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2018 73/QĐ-ĐHTV ngày 12/03/2018 1 Cấp mới
wk00-CNTV1809 Cử nhân 7340301 Kế toán KT16009 Phan Thị Quý 12-05-1985 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2018 Khá 3 Chính quy 1368903 CN.TV.18_09 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2018 73/QĐ-ĐHTV ngày 12/03/2018 1 Cấp mới
wk00-CNTV1808 Cử nhân 7340301 Kế toán KT16008 Đặng Quang Luận 20-09-1985 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2018 Khá 3 Chính quy 1368902 CN.TV.18_08 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2018 73/QĐ-ĐHTV ngày 12/03/2018 1 Cấp mới
wk00-CNTV1807 Cử nhân 7340301 Kế toán KT16007 Phạm Thị Khánh Linh 05-06-1986 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2018 Khá 3 Chính quy 1368901 CN.TV.18_07 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2018 73/QĐ-ĐHTV ngày 12/03/2018 1 Cấp mới
wk00-CNTV1806 Cử nhân 7340301 Kế toán KT16006 Nguyễn Thị Loan 08-04-1987 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2018 Khá 3 Chính quy 1368900 CN.TV.18_06 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2018 73/QĐ-ĐHTV ngày 12/03/2018 1 Cấp mới
wk00-CNTV1805 Cử nhân 7340301 Kế toán KT16005 Tô Lan Hương 28-10-1994 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2018 Khá 3 Chính quy 1368899 CN.TV.18_05 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2018 73/QĐ-ĐHTV ngày 12/03/2018 1 Cấp mới
wk00-CNTV1804 Cử nhân 7340301 Kế toán KT16004 Nguyễn Trung Kiên 15-03-1989 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2018 Khá 3 Chính quy 1368898 CN.TV.18_04 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2018 73/QĐ-ĐHTV ngày 12/03/2018 1 Cấp mới
wk00-CNTV1803 Cử nhân 7340301 Kế toán KT16003 Nguyễn Thị Hảo 14-10-1993 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2018 Khá 3 Chính quy 1368896 CN.TV.18_03 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2018 73/QĐ-ĐHTV ngày 12/03/2018 1 Cấp mới
wk00-CNTV1802 Cử nhân 7340301 Kế toán KT16002 Nguyễn Thế Hiếu 19-11-1994 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2018 Khá 3 Chính quy 1368895 CN.TV.18_02 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2018 73/QĐ-ĐHTV ngày 12/03/2018 1 Cấp mới
wk00-CNTV1801 Cử nhân 7340301 Kế toán KT16001 Hoàng Văn Hùng 10-10-1989 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2018 Khá 3 Chính quy 1368894 CN.TV.18_01 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2018 73/QĐ-ĐHTV ngày 12/03/2018 1 Cấp mới
wk00-CNTV162 Cử nhân 7340301 Kế toán KT50215 Hoàng Thúy Hải 28-01-1994 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852969 CN.TV_162 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV161 Cử nhân 7340301 Kế toán KT50204 Nguyễn Thị Thu Hằng 08-05-1990 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852980 CN.TV_161 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV160 Cử nhân 7340301 Kế toán KT50207 Nguyễn Văn Kiên 02-07-1987 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852977 CN.TV_160 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV159 Cử nhân 7340301 Kế toán KT50201 Phan Thị Bắc 26-05-1987 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Giỏi 2 Chính quy 1852983 CN.TV_159 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV158 Cử nhân 7340301 Kế toán KT50212 Nguyễn Quốc Thúy 25-11-1971 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Giỏi 2 Chính quy 1852972 CN.TV_158 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV157 Cử nhân 7340301 Kế toán KT50213 Lộc Thị Bích Thủy 20-06-1989 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Giỏi 2 Chính quy 1852971 CN.TV_157 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV156 Cử nhân 7340301 Kế toán KT50208 Hoàng Thị Hải Lý 19-05-1991 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Giỏi 2 Chính quy 1852976 CN.TV_156 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV155 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50102 Trần Hữu Lộc 07-10-1997 Lai Châu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852992 CN.TV_155 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV154 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50222 Vũ Kim Sáng 18-06-1991 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853014 CN.TV_154 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV153 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50101 Nguyễn Quốc Khánh Dương 02-09-1997 Yên Bái Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852991 CN.TV_153 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV152 Cử nhân 7340301 Kế toán KT50101 Vàng A Ca 02-01-1997 Lai Châu Nữ 8 Mông 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852985 CN.TV_152 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV151 Cử nhân 7340301 Kế toán KT50107 Bùi Thị Tuyến 03-06-1997 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852984 CN.TV_151 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV150 Cử nhân 7340301 Kế toán KT50206 Nguyễn Thị Thu Huyền 25-12-1989 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Giỏi 2 Chính quy 1852978 CN.TV_150 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV149 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50236 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 08-08-1992 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853028 CN.TV_149 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV148 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50208 Lê Thị Hội 01-11-1971 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853000 CN.TV_148 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV147 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50228 Nguyễn Lương Thiện 24-10-1986 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853020 CN.TV_147 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV146 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50218 Trần Thị Kim Ngân 20-02-1986 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853010 CN.TV_146 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV145 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40105 Trần Thị Kim Vân 01-03-1990 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852986 CN.TV_145 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV144 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40104 Nguyễn Văn Tuấn 19-01-1989 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852987 CN.TV_144 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV143 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40103 Nguyễn Đức Trưởng 12-06-1990 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852988 CN.TV_143 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV142 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40102 Trần Văn Tân 13-07-1986 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852989 CN.TV_142 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV141 Cử nhân 7340301 Kế toán KT40101 Lê Đức Anh 25-01-1987 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852990 CN.TV_141 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV140 Cử nhân 7340301 Kế toán KT50211 Nguyễn Trường Sơn 02-06-1984 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Giỏi 2 Chính quy 1853038 CN.TV_140 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV139 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50214 Nguyễn Minh Lượng 12-07-1991 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853006 CN.TV_139 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV138 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50213 Trần Văn Lương 26-12-1972 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853005 CN.TV_138 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV137 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50211 Đặng Thị Liễu 24-08-1978 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853003 CN.TV_137 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV136 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50233 Trần Văn Tuân 20-02-1989 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853025 CN.TV_136 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV135 Cử nhân 7340301 Kế toán KT50203 Trần Thị Hải 03-01-1983 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Giỏi 2 Chính quy 1852981 CN.TV_135 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV134 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50244 Phó Thị Xuyên 02-09-1980 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853036 CN.TV_134 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV133 Cử nhân 7340301 Kế toán KT50202 Triệu Thị Châm 10-04-1989 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852982 CN.TV_133 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV132 Cử nhân 7340301 Kế toán KT50209 Trần Thị Thúy Nga 06-09-1984 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852975 CN.TV_132 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV131 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN158 Lê Thị Hải Vân 02-03-1986 Quảng Ninh Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831739 CN.TV_131 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV130 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN157 Nguyễn Hồng Tuyển 03-07-1987 Bắc Giang Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Giỏi 2 Chính quy 1831734 CN.TV_130 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV129 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN156 Trương Văn Tùng 28-05-1989 Bắc Giang Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831733 CN.TV_129 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV128 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN155 Trương Duy Tùng 24-12-1987 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831732 CN.TV_128 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV127 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN154 Lê Anh Tuấn 07-12-1988 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831731 CN.TV_127 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV126 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN153 Đỗ Hữu Tú 06-06-1981 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831730 CN.TV_126 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV125 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN152 Nguyễn Mạnh Tú 09-01-1993 Yên Bái Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831729 CN.TV_125 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV124 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN151 Nguyễn Thị Thu Trang 26-04-1981 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831728 CN.TV_124 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV123 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN150 Đặng Thanh Tiềm 02-07-1983 Hải Dương Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831727 CN.TV_123 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV122 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN149 Nguyễn Đức Thành 07-02-1982 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831726 CN.TV_122 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV121 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN148 Triệu Thị Thanh 12-02-1982 Bắc Giang Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831725 CN.TV_121 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN147 Đỗ Thiện Thắng 30-10-1983 Hải Dương Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831724 CN.TV_120 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV119 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN146 Nguyễn Văn Thắng 08-05-1983 Bắc Giang Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831723 CN.TV_119 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV118 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN145 Nguyễn Văn Thái 15-01-1964 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831722 CN.TV_118 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV117 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN144 Lê Công Tâm 01-06-1994 Thanh Hóa Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831721 CN.TV_117 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV116 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN143 Hoàng Văn Sướng 15-12-1989 Hà Giang Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831720 CN.TV_116 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV115 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN142 Hoàng Ngọc Sơn 08-01-1988 Bắc Giang Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831719 CN.TV_115 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV114 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN140 Dương Xuân Quyết 07-11-1977 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831717 CN.TV_114 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV113 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN141 Hoàng Văn Sơn 05-06-1988 Bắc Giang Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831718 CN.TV_113 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV112 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN139 Vũ Văn Quyết 07-11-1994 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831716 CN.TV_112 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV111 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN138 Vương Văn Quy 26-09-1964 Bắc Giang Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831715 CN.TV_111 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV110 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN137 Lê Văn Quang 03-03-1992 Thanh Hóa Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831714 CN.TV_110 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV109 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN136 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12-07-1983 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831713 CN.TV_109 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV108 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN135 Đặng Văn Nghĩa 18-09-1984 Bắc Giang Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831712 CN.TV_108 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV107 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN134 Phùng Đại Nghĩa 11-10-1991 Hưng Yên Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831711 CN.TV_107 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV106 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN133 Đỗ Văn Ngang 05-04-1991 Quảng Ninh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831710 CN.TV_106 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV105 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN132 Lê Thúy Ngà 03-07-1983 Quảng Ninh Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831709 CN.TV_105 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV104 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN131 Đặng Tuấn Linh 09-07-1988 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831708 CN.TV_104 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV103 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN130 Vũ Tiến Lên 25-08-1966 Bắc Giang Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831707 CN.TV_103 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV102 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN129 Bùi Thị Kiển 14-04-1988 Quảng Ninh Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831706 CN.TV_102 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV101 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN128 Dương Toàn Khánh 02-09-1995 Quảng Ninh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831705 CN.TV_101 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV100 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN127 Nguyễn Quang Huy 18-09-1981 Yên Bái Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831704 CN.TV_100 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV99 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN126 Nguyễn Quang Huy 08-06-1992 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831703 CN.TV_99 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV98 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN125 Nguyễn Thị Hương 14-11-1988 Hải Dương Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831702 CN.TV_98 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV97 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN124 Nguyễn Văn Hùng 12-01-1966 Bắc Giang Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831701 CN.TV_97 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV96 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN123 Hoàng Thị Hồng 02-03-1984 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831700 CN.TV_96 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV95 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN122 Trần Xuân Hoàng 18-02-1984 Sơn La Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Giỏi 2 Chính quy 1831699 CN.TV_95 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV94 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN121 Nguyễn Hữu Hiệu 06-12-1986 Bắc Giang Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831698 CN.TV_94 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV93 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN120 Lê Duy Hiển 15-11-1979 Bắc Giang Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Trung Bình 4 Chính quy 1831697 CN.TV_93 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV92 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN119 Trần Bá Hiển 31-08-1964 Hà Tĩnh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831696 CN.TV_92 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV91 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế LK8-HN118 Nguyễn Thị Hậu 19-08-1982 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831695 CN.TV_91 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2019 1163/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV196 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50219 Nguyễn Mạnh Quyền 06-12-1981 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853011 CN.TV_196 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV195 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50227 Hà Trọng Thế 10-10-1970 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853019 CN.TV_195 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV194 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50226 Đặng Sĩ Thành 28-08-1964 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853018 CN.TV_194 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV193 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50202 Vũ Xuân Cương 06-05-1963 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852994 CN.TV_193 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV192 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50237 Nguyễn Đạt Vinh 10-01-1964 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853029 CN.TV_192 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV191 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50206 Trần Thị Hải 15-11-1973 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852998 CN.TV_191 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV190 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50223 Hà Trọng Sử 21-03-1975 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853015 CN.TV_190 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV189 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50207 Nguyễn Văn Hải 01-02-1981 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852999 CN.TV_189 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV188 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50101 Đỗ Quang Công 20-04-1977 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852993 CN.TV_188 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV187 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50235 Nguyễn Văn Tuyến 15-08-1976 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853027 CN.TV_187 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV186 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50232 Nguyễn Hoàng Trung 05-11-1978 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853024 CN.TV_186 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV185 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50215 Nguyễn Văn Luyện 10-10-1974 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853007 CN.TV_185 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV184 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50212 Nguyễn Mạnh Linh 07-03-1987 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853004 CN.TV_184 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV183 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50225 Đặng Xuân Thắng 12-03-1982 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853017 CN.TV_183 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV182 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50204 Nguyễn Khánh Duy 20-08-1987 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852996 CN.TV_182 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV181 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50203 Dương Văn Cương 20-11-1975 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852995 CN.TV_181 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV180 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50209 Nguyễn Minh Khai 27-02-1981 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853001 CN.TV_180 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV179 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50217 Phạm Văn Nam 06-12-1977 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853009 CN.TV_179 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV178 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50210 Vũ Văn Kiên 08-09-1982 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853002 CN.TV_178 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV177 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50241 Nguyễn Văn Năng 11-10-1976 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853033 CN.TV_177 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV176 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50238 Trần Quang Vĩnh 20-10-1978 Vĩnh Phúc Nam 13 Sán Chay 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853030 CN.TV_176 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV175 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50243 Hà Thu Tình 14-04-1988 Vĩnh Phúc Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853035 CN.TV_175 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV174 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50242 Đào Tiến Ngọc 14-10-1994 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853034 CN.TV_174 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV173 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50220 Vũ Văn Quyết 23-08-1978 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853012 CN.TV_173 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV172 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50216 Phùng Thị Thúy Mai 18-09-1987 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853008 CN.TV_172 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV171 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50224 Lê Tâm 09-09-1970 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853016 CN.TV_171 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV170 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50234 Đỗ Văn Tuyến 25-05-1988 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853026 CN.TV_170 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV169 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50239 Nguyễn Văn Hùng 27-12-1984 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853031 CN.TV_169 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV168 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50205 Nguyễn Thị Duyên 05-10-1980 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852997 CN.TV_168 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV167 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50240 Nguyễn Thị Hương Lý 05-02-1986 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853032 CN.TV_167 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV166 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50221 Trần Xuân Quyết 10-01-1981 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853013 CN.TV_166 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV165 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50231 Hà Trọng Thủy 06-01-1995 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853023 CN.TV_165 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV164 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh QT50230 Vũ Quốc Toản 04-04-1982 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853022 CN.TV_164 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV163 Cử nhân 7340301 Kế toán KT50214 Phạm Thị Minh Tuyết 29-09-1988 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Giỏi 2 Chính quy 1852970 CN.TV_163 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-20532 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118398 Phạm Thanh Tùng 16-05-1983 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000551 20-532 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20531 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118397 Nguyễn Đình Tùng 28-08-1990 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000550 20-531 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20530 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118396 Nguyễn Hữu Tuấn 31-08-1973 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000549 20-530 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20529 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118395 Trương Văn Tuấn 15-02-1970 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000548 20-529 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20528 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118394 Nhữ Thanh Tư 16-02-1974 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000547 20-528 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20527 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118393 Nguyễn Văn Trọng 28-11-1986 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000546 20-527 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20526 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118392 Nguyễn Thị Thuần 07-08-1970 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000545 20-526 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20525 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118391 Lê Thị Thảo 01-01-1970 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000544 20-525 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20524 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118390 Vũ Thị Thanh 20-07-1988 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000543 20-524 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20523 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118388 Nguyễn Văn Tá 09-10-1990 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000542 20-523 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20522 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118387 Nguyễn Ngọc Sức 13-10-1966 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000541 20-522 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20435 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118386 Hoàng Thị Kim Sinh 08-08-1968 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000454 20-435 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20521 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118385 Nguyễn Văn Quang 21-03-1974 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000540 20-521 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118384 Hoàng Văn Nhãn 16-06-1971 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000539 20-520 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20519 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118383 Nguyễn Văn Ngọc 15-03-1966 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000538 20-519 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20518 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118382 Đào Quang Ngọc 29-05-1985 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000537 20-518 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20441 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118381 Đỗ Văn Nghị 06-01-1991 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000460 20-441 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20517 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118380 Lại Thúy Ngân 27-02-1997 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000536 20-517 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20516 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118379 Nguyễn Thị Phương Nam 08-09-1975 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000535 20-516 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20515 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118378 Nguyễn Văn Nam 28-09-1989 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000534 20-515 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20514 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118377 Phạm Thị Mơ 11-02-1974 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000533 20-514 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20513 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118376 Phạm Bá Minh 25-04-1990 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000532 20-513 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20512 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118375 Dương Văn Mạnh 07-04-1986 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000531 20-512 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20438 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118374 Nguyễn Văn Mạnh 20-11-1966 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000457 20-438 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20511 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118373 Ngô Ngọc Mai 26-07-1993 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000530 20-511 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20510 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118372 Lê Văn Lưu 05-12-1981 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000529 20-510 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20509 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118371 Lại Văn Khôi 27-10-1971 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000528 20-509 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20508 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118370 Nguyễn Văn Huy 29-04-1966 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000527 20-508 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20507 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118369 Nguyễn Đăng Huy 01-05-1978 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000526 20-507 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20506 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118368 Lê Văn Hồng 26-02-1967 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000525 20-506 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20505 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118367 Trương Văn Hoàng 25-07-1988 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000524 20-505 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20504 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118366 Hà Thị Hòa 07-08-1993 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000523 20-504 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20440 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118365 Bùi Văn Hiển 07-08-1989 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000459 20-440 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20503 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118364 Trần Đức Hậu 13-08-1990 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000522 20-503 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20502 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118363 Đỗ Văn Hanh 16-12-1978 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000521 20-502 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20501 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118362 Nguyễn Đức Hải 01-01-1980 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000520 20-501 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20500 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118361 Mai Quang Việt Hải 04-11-1984 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000519 20-500 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20499 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118360 Lê Văn Hải 11-11-1986 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000518 20-499 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20439 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118359 Bùi Mạnh Hà 07-09-1984 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000458 20-439 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20498 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118358 Lại Văn Đỉnh 29-05-1977 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000517 20-498 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20497 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118357 Đỗ Đăng Điền 06-01-1971 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000516 20-497 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20496 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118356 Đinh Tiến Đạt 25-08-1992 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000515 20-496 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20495 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118355 Phạm Xuân Đạt 02-04-1994 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000514 20-495 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20494 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118354 Đỗ Huy Cường 07-01-1977 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000513 20-494 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20493 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118353 Nhữ Văn Chiểu 02-12-1965 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000512 20-493 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20492 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118352 Nguyễn Văn Chanh 12-03-1965 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000511 20-492 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20491 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118351 Hà Thị Biên 10-09-1976 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000510 20-491 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20490 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118350 Trần Thị Bẩy 19-05-1983 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000509 20-490 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20442 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118349 Bùi Tiến Bắc 20-01-1987 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000461 20-442 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20489 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118348 Trần Tuấn Anh 23-04-1994 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000508 20-489 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20488 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118347 Nguyễn Ngọc Anh 23-03-1992 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000507 20-488 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000141 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118039 Bùi Văn Phương 27-07-1981 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy 1853073 DHTV 000141 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000151 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118032 Nguyễn Thị Nguyệt 23-08-1969 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy 1853072 DHTV 000151 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000152 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118029 Nguyễn Thị Hòa My 15-01-1987 Hòa Bình Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy 1853071 DHTV 000152 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000154 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118024 Bùi Văn Ký 17-01-1980 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy 1853069 DHTV 000154 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000155 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118012 Nguyễn Thị Thu Hà 21-10-1979 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy 1853068 DHTV 000155 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000156 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118006 Đinh Thanh Bình 23-09-1986 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy 1853067 DHTV 000156 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-20762 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118059 Ngô Thị Xuân 06-02-1992 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000816 20-762 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-68120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118057 Phạm Quang Vinh 28-02-1987 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP20 000232 681/20 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-20761 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118053 Nguyễn Thiện Thanh Trà 28-10-1994 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000815 20-761 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000023 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118051 Lê Thị Thủy 25-05-1986 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy 1853063 DHTV 000023 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000022 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118049 Đỗ Thị Tươi 17-03-1995 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy 1853062 DHTV 000022 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-68320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118047 Phạm Anh Tuấn 04-04-1970 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP20 000234 683/20 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-68520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118045 Lê Công Tân 20-09-1990 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP20 000236 685/20 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-20767 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118044 Vũ Thị Tâm 20-07-1990 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000821 20-767 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000018 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118043 Hoàng Minh Sơn 25-08-1977 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy 1853058 DHTV 000018 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-20766 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118041 Nguyễn Thị Quyên 09-06-1991 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000820 20-766 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-20776 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118038 Đào Hồng Phúc 29-09-1989 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000830 20-776 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-20765 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118034 Nguyễn Thị Kiều Oanh 15-08-1987 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000819 20-765 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000014 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118033 Nguyễn Thị Nhung 16-01-1992 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy 1853054 DHTV 000014 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000012 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118027 Nguyễn Thị Mai 01-11-1987 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy 1853052 DHTV 000012 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-20775 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118025 Trần Trọng Linh 04-12-1987 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000829 20-775 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-20769 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118023 Đinh Thị Hương 16-11-1982 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000823 20-769 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-20763 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118022 Nguyễn Thị Thanh Huyền 05-03-1990 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000817 20-763 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000008 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118021 Nguyễn Sơn Hùng 11-07-1996 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy 1853048 DHTV 000008 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000007 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118020 Nguyễn Thị Huệ 30-03-1985 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy 1853047 DHTV 000007 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-68420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118018 Đinh Thị Hòa 08-01-1987 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP20 000235 684/20 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-20770 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118015 Phan Thị Hằng 13-01-1987 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000824 20-770 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000004 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118013 Trần Thị Thu Hải 16-09-1993 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy 1853044 DHTV 000004 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-20780 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118011 Trần Thị Đông 14-02-1982 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000834 20-780 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-68220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118008 Dương Thị Doan 14-02-1987 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP20 000233 682/20 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000002 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118005 Nguyễn Thị Biên 02-08-1981 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy 1853041 DHTV 000002 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-20774 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118004 Trần Hải Bằng 06-04-1989 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000828 20-774 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000034 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118002 Hoàng Thị Kim Anh 05-04-1986 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy 1853074 DHTV 000034 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 80/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2020 1 Cấp mới
wk00-CNTV219 Cử nhân 7340301 Kế toán QT50229 Nguyễn Thị Tư Thìn 16-03-1987 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1853021 CN.TV_219 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV218 Cử nhân 7340301 Kế toán LT40213 Đặng Thị Thanh Xuân 09-11-1984 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831772 CN.TV_218 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV217 Cử nhân 7340301 Kế toán LT40211 Hoàng Thị Thu Trang 21-12-1988 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831774 CN.TV_217 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV216 Cử nhân 7340301 Kế toán LT40202 Lê Văn Hưng 29-06-1979 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Giỏi 2 Chính quy 1852967 CN.TV_216 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV215 Cử nhân 7340301 Kế toán LT50101 Đặng Thị Diệu 11-06-1990 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831771 CN.TV_215 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV214 Cử nhân 7340301 Kế toán LT50106 Nguyễn Thị Phương 27-10-1991 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831743 CN.TV_214 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV213 Cử nhân 7340301 Kế toán LT40207 Vũ Thị Nga 12-07-1981 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Giỏi 2 Chính quy 1831778 CN.TV_213 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV212 Cử nhân 7340301 Kế toán KT50205 Hà Thị Huyền 10-01-1991 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852979 CN.TV_212 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV211 Cử nhân 7340301 Kế toán LT40209 Nguyễn Phúc Thịnh 10-01-1994 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Giỏi 2 Chính quy 1831776 CN.TV_211 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV210 Cử nhân 7340301 Kế toán LT40212 Phạm Thị Vân 21-09-1994 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831773 CN.TV_210 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV209 Cử nhân 7340301 Kế toán LT50107 Nguyễn Phương Thảo 03-02-1995 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Giỏi 2 Chính quy 1831742 CN.TV_209 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV208 Cử nhân 7340301 Kế toán LT40203 Trần Thị Hường 05-03-1993 Tuyên Quang Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831782 CN.TV_208 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV207 Cử nhân 7340301 Kế toán LT40210 Trần Thị Thúy 25-08-1991 Lào Cai Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Giỏi 2 Chính quy 1831775 CN.TV_207 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV206 Cử nhân 7340301 Kế toán LT50105 Nguyễn Duy Nam 30-03-1994 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831744 CN.TV_206 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV205 Cử nhân 7340301 Kế toán LT40201 Trần Việt Cường 08-10-1992 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Giỏi 2 Chính quy 1852968 CN.TV_205 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV204 Cử nhân 7340301 Kế toán LT40204 Vũ Đình Lâm 11-06-1991 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831781 CN.TV_204 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV203 Cử nhân 7340301 Kế toán LT50104 Đàm Thị Lý 07-12-1991 Cao Bằng Nữ 7 Nùng 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831745 CN.TV_203 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV202 Cử nhân 7340301 Kế toán LT40208 Nguyễn Đình Tân 08-09-1978 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Giỏi 2 Chính quy 1831777 CN.TV_202 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV201 Cử nhân 7340301 Kế toán LT40206 Nguyễn Đức Mạnh 28-03-1994 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831779 CN.TV_201 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV200 Cử nhân 7340301 Kế toán LT50103 Nguyễn Ánh Hồng 02-07-1992 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831746 CN.TV_200 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV199 Cử nhân 7340301 Kế toán LT50102 Ngô Thị Thu Hiền 26-05-1993 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1831770 CN.TV_199 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV198 Cử nhân 7340301 Kế toán LT40205 Trần Thị Lụa 12-04-1983 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Giỏi 2 Chính quy 1831780 CN.TV_198 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2016 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-CNTV197 Cử nhân 7340301 Kế toán KT50210 Vũ Thị Phương 08-05-1995 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Khá 3 Chính quy 1852974 CN.TV_197 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2015 – 2019 1567/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-41320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218063 Bạch Phương Hảo 09-11-1984 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000008 413/20 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-41420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218062 Đặng Minh Hải 01-10-1983 Quảng Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000009 414/20 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000163 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218061 Hà Huy Hải 25-10-1972 Nghệ An Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000010 DHTV 000163 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000162 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218060 Nguyễn Thị Gái 18-08-1987 Nghệ An Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000126 DHTV 000162 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-41520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218059 Nguyễn Viết Duy 15-12-1986 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000011 415/20 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-41020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218058 Trần Văn Dũng 20-05-1977 Nghệ An Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000200 410/20 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000161 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218057 Trần Văn Đức 10-02-1968 Hà Tĩnh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000343 DHTV 000161 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000160 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218056 Vũ Tất Đức 10-08-1985 Thái Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000198 DHTV 000160 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000159 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218055 Nguyễn Công Cường 18-02-1980 Bình Định Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000197 DHTV 000159 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000158 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218054 Trần Thành Công 14-06-1988 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000196 DHTV 000158 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000157 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218053 Phạm Thị Chung 08-12-1985 Nghệ An Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000125 DHTV 000157 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000150 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218052 Phạm Văn Chính 28-12-1985 Nghệ An Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000100 DHTV 000150 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000149 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218051 Phạm Thị Chín 30-08-1985 Ninh Bình Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000124 DHTV 000149 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000148 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218050 Ngô Đức Cảnh 29-03-1981 Nam Định Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000099 DHTV 000148 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000147 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218049 Ngô Tuấn Cảnh 10-09-1980 Nam Định Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000098 DHTV 000147 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000146 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218048 Y Hùng Byă 08-04-1983 Đắk Lắk Nam 11 Ê Đê 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000097 DHTV 000146 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000145 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218047 Phạm Trung Ba 06-08-1966 Hải Dương Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000095 DHTV 000145 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000144 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218046 Nguyễn Viết Hoàng Anh 02-03-1993 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000034 DHTV 000144 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000143 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218045 Đỗ Tiến Anh 26-06-1988 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000094 DHTV 000143 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-42420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218044 Nguyễn Đức Anh 10-06-1987 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000093 424/20 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000142 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218042 Lê Bá An 07-02-1968 Thanh Hóa Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000092 DHTV 000142 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000080 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218041 Bùi Thị Yến 29-10-1983 Hưng Yên Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000123 DHTV 000080 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000079 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218040 Phan Viết Tuấn 10-09-1984 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000091 DHTV 000079 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000078 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218039 Nguyễn Anh Tuấn 23-05-1980 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000090 DHTV 000078 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000077 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218038 Nông Thanh Tú 02-09-1988 Cao Bằng Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000089 DHTV 000077 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000076 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218037 La Quốc Trường 29-07-1980 Cao Bằng Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000087 DHTV 000076 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000075 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218036 Phan Thị Huyền Trang 14-10-1988 Đắk Lắk Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000086 DHTV 000075 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000074 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218035 Lê Thị Hoài Trâm 19-04-1996 Đắk Lắk Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000122 DHTV 000074 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000073 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218034 Nguyễn Tiến Toàn 04-01-1992 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000085 DHTV 000073 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000072 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218032 Nguyễn Duy Thứ 21-10-1970 Quảng Trị Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000084 DHTV 000072 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000071 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218031 Đỗ Minh Thư 09-06-1993 Đắk Lắk Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000083 DHTV 000071 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000070 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218030 Bùi Thị Thoan 02-03-1987 Đắk Lắk Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000121 DHTV 000070 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000069 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218029 Trần Văn Thiện 20-10-1992 Bắc Giang Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000082 DHTV 000069 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000068 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218028 Nông Thị Thị 22-02-1985 Lạng Sơn Nữ 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000120 DHTV 000068 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000067 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218027 Vi Thị Thế 13-07-1983 Thanh Hóa Nữ 3 Thái 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000119 DHTV 000067 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000066 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218026 Phạm Thị Hồng Thắm 14-02-1998 Đắk Lắk Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000118 DHTV 000066 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000065 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218025 Nguyễn Thị Thanh Tân 25-02-1979 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000112 DHTV 000065 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000064 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218024 Vũ Xuân Phong 30-04-1986 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000081 DHTV 000064 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000063 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218023 Nguyễn Giang Nam 10-12-1990 Đắk Nông Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000088 DHTV 000063 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000062 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218022 Trần Đăng Lý 22-07-1983 Hà Tĩnh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000079 DHTV 000062 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000061 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218021 Hồ Văn Lường 01-01-1986 Hà Tĩnh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000078 DHTV 000061 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000060 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218020 Nguyễn Trung Luận 06-02-1991 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000077 DHTV 000060 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000059 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218019 Nguyễn Thị Lanh 15-03-1982 Quảng Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000113 DHTV 000059 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000058 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218018 Bùi Đăng Khoa 22-09-1987 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000076 DHTV 000058 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000057 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218017 Mã Thị Huyền 29-01-1985 Cao Bằng Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000114 DHTV 000057 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000056 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218016 Mai Văn Huy 16-01-1979 Thanh Hóa Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000075 DHTV 000056 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000055 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218015 Vi Kiều Hưng 13-09-1986 Đắk Lắk Nam 3 Thái 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000074 DHTV 000055 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000054 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218014 Lê Phạm Hữu Hưng 05-03-1993 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000073 DHTV 000054 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000053 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218013 Đỗ Bá Hùng 31-03-1984 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000072 DHTV 000053 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000052 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218012 Mã Văn Học 15-01-1969 Cao Bằng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000071 DHTV 000052 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000051 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218011 Lê Xuân Hòa 15-08-1974 Nghệ An Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000070 DHTV 000051 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000050 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218010 Nguyễn Thị Hằng 16-03-1975 Nam Định Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000115 DHTV 000050 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000049 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218009 Hồ Thị Hằng 06-12-1987 Đắk Lắk Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000116 DHTV 000049 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000048 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218008 Trần Đại Hải 25-07-1993 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000069 DHTV 000048 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000047 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218007 Hồ Văn Hai 10-10-1969 Quảng Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000195 DHTV 000047 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000046 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218006 H Ban Knul 19-02-1985 Đắk Lắk Nữ 11 Ê Đê 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000194 DHTV 000046 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000045 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218005 Phan Văn Giang 11-06-1989 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000193 DHTV 000045 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000044 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218003 Phan Thị Thu Diệu 26-07-1998 Đắk Lắk Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000117 DHTV 000044 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000043 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218002 Nguyễn Tiến Điệp 25-01-1985 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000192 DHTV 000043 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000042 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218001 Trần Văn Biên 10-07-1989 Thái Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000190 DHTV 000042 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20447 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118348 Cù Xuân Tuyến 18-02-1988 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000466 20-447 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20437 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118346 Nguyễn Đức Yên 07-03-1971 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000456 20-437 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20487 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118345 Trần Thị Tuyết 04-04-1971 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000506 20-487 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20486 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118344 Trần Hữu Tuyên 26-10-1971 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000505 20-486 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20444 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118343 Nguyễn Thanh Tùng 31-08-1968 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000463 20-444 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20485 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118342 Nguyễn Đình Tuấn 22-05-1970 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000504 20-485 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20445 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118341 Tạ Quang Trình 08-06-1981 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000464 20-445 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20484 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118340 Ngô Thị Huyền Trang 26-06-1996 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000503 20-484 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20483 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118339 Trần Văn Tiến 24-03-1972 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000502 20-483 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20482 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118338 Lý Trần Thuần 25-08-1967 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000501 20-482 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20443 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118337 Nguyễn Xuân Thu 10-12-1965 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000462 20-443 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20481 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118336 Trần Thị Thìn 27-11-1989 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000500 20-481 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20480 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118334 Phạm Văn Thanh 14-06-1968 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000499 20-480 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20479 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118333 Trần Đức Thắng 09-07-1995 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000498 20-479 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20478 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118332 Vũ Văn Thắng 18-11-1986 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000497 20-478 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20446 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118331 Trần Hồng Thăng 03-10-1968 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000465 20-446 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20477 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118330 Nguyễn Hồng Sơn 02-05-1966 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000496 20-477 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20476 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118329 Phan Nhật Quang 13-04-1989 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000495 20-476 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20475 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118328 Đỗ Văn Quân 19-10-1980 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000494 20-475 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20474 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118327 Đinh Thị Phố 03-12-1972 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000493 20-474 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20473 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118326 Nguyễn Văn Núi 16-09-1989 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000492 20-473 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20472 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118325 Trần Phương Nam 13-03-1988 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000491 20-472 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20471 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118324 Trần Thị Hồng Mỹ 17-07-1970 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000490 20-471 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20470 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118323 Trương Chính Miên 28-12-1967 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000489 20-470 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20469 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118322 Phạm Phú Mạnh 10-11-1977 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000488 20-469 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20468 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118321 Lê Trọng Luyện 15-06-1965 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000487 20-468 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20467 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118320 Trần Ngọc Lưu 05-04-1966 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000486 20-467 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20466 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118319 Nguyễn Văn Kỷ 20-01-1989 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000485 20-466 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20465 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118318 Nguyễn Gia Kỳ 28-05-1990 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000484 20-465 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20464 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118317 Đặng Minh Khôi 06-12-1995 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000483 20-464 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20463 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118316 Vũ Tuấn Hùng 15-01-1984 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000482 20-463 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20462 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118315 Nguyễn Quang Huệ 26-11-1993 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000481 20-462 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20461 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118314 Trần Văn Hội 19-12-1976 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000480 20-461 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20460 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118313 Nguyễn Văn Hiệp 08-08-1980 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000479 20-460 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20459 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118311 Nguyễn Văn Hiến 17-02-1965 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000478 20-459 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20458 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118310 Trần Ngọc Hải 10-05-1964 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000477 20-458 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20457 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118309 Phan Ba Duy 10-03-1989 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000476 20-457 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20456 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118308 Lê Quang Dũng 13-04-1976 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000475 20-456 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20455 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118307 Trần Trọng Đức 05-08-1991 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000474 20-455 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20454 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118306 Nguyễn Văn Đông 24-07-1980 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000473 20-454 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20453 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118305 Đặng Văn Cử 18-12-1965 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000472 20-453 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20452 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118304 Trần Duy Cơ 16-01-1987 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000471 20-452 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20451 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118303 Nguyễn Phú Chung 21-06-1969 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000470 20-451 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20450 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118302 Nguyễn Thị Chung 18-01-1981 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000469 20-450 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20449 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118301 Phạm Bá Chiến 11-12-1972 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000468 20-449 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20436 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118300 Vũ Văn Cao 14-06-1966 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000455 20-436 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20448 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118299 Trần Văn Cảnh 24-08-1992 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000467 20-448 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20535 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118401 Phạm Minh Văn 15-08-1968 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000554 20-535 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20533 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13118399 Trần Văn Tuyền 12-08-1990 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000552 20-533 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 114/QĐ-ĐHTV ngày 05/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000167 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218069 Phan Thị Hương 05-07-1982 Hải Dương Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000128 DHTV 000167 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000166 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218068 Triệu Văn Hương 15-07-1990 Lạng Sơn Nam 9 Dao 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000004 DHTV 000166 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000165 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218067 Hoàng Văn Hùng 10-12-1976 Hà Tĩnh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000005 DHTV 000165 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-41120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218066 Ngô Quang Hợi 04-03-1990 Nghệ An Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000006 411/20 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-41220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218065 Lê Công Hoản 18-06-1984 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000007 412/20 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000164 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218064 Vũ Thị Hoa 11-08-1987 Nghệ An Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000127 DHTV 000164 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000030 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218181 Phạm Quang Hanh 30-12-1993 Hải Dương Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000239 DHTV 000030 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000029 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218180 Phạm Văn Hải 12-08-1975 Thanh Hóa Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000238 DHTV 000029 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000028 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218179 K’ Hải 02-03-1980 Lâm Đồng Nam 28 Mạ 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000237 DHTV 000028 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000027 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218178 K’ Hài 28-02-1982 Lâm Đồng Nam 28 Mạ 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000236 DHTV 000027 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000026 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218177 Hoàng Thị Hà 16-06-1976 Bắc Kạn Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000158 DHTV 000026 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000025 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218176 Ka Dột 20-04-1986 Lâm Đồng Nữ 28 Mạ 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000235 DHTV 000025 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000024 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218175 Hoàng Công Đồng 30-08-1987 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000234 DHTV 000024 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000021 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218174 Lâm Văn Đông 30-03-1995 Lâm Đồng Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000233 DHTV 000021 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218173 Triệu Văn Đoàn 19-08-1979 Cao Bằng Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000232 DHTV 000020 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000019 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218172 Trần Thị Yên Định 04-08-1984 Nghệ An Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000157 DHTV 000019 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000017 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218171 Nguyễn Ngọc Danh 05-10-1983 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000066 DHTV 000017 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000016 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218170 Nguyễn Đăng Cường 22-08-1992 Nghệ An Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000067 DHTV 000016 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000015 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218169 K’ Cường 20-10-1980 Lâm Đồng Nam 28 Mạ 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000068 DHTV 000015 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000013 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218168 K’ Chùng 20-10-1988 Lâm Đồng Nam 28 Mạ 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000248 DHTV 000013 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000011 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218167 Triệu Minh Chung 13-04-1973 Cao Bằng Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000247 DHTV 000011 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000010 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218166 Nguyễn Văn Bình 11-12-1975 Hải Dương Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000246 DHTV 000010 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000009 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218165 Phùng Xuân Bình 16-01-1972 Cao Bằng Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000245 DHTV 000009 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000006 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218164 Nguyễn Xuân Bảy 28-01-1986 Tuyên Quang Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000244 DHTV 000006 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000225 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218162 Lương Thị Thanh Thủy 01-01-1984 Đắk Lắk Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000188 DHTV 000225 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000224 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218161 Y Loang Niê 03-02-1979 Đắk Lắk Nam 11 Ê Đê 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000243 DHTV 000224 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000223 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218159 Lê Thị Nhung 18-12-1986 Đắk Lắk Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000156 DHTV 000223 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000222 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218158 Nguyễn Thị Dung Nhân 22-12-1981 Hải Phòng Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000187 DHTV 000222 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000221 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218157 H’Luin Mlô 11-09-1981 Đắk Lắk Nữ 11 Ê Đê 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000242 DHTV 000221 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218156 Đinh Thị Mẫn 15-01-1985 Quảng Bình Nữ 44 Chứt 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000186 DHTV 000220 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000219 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218155 Lê Thị Lâm Hậu 15-07-1984 Quảng Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000155 DHTV 000219 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000005 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218154 La Thanh Hải 09-03-1990 Đắk Lắk Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000056 DHTV 000005 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000003 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218153 Nguyễn Đăng Trường Giang 13-04-1990 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000355 DHTV 000003 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-42220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218152 Trương Văn Chương 16-12-1988 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000059 422/20 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000218 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218151 Y SRơm 12-10-1985 Đắk Lắk Nam 20 Mnông 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000060 DHTV 000218 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000217 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218150 Phạm Minh Vương 02-03-1989 Đắk Nông Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000061 DHTV 000217 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000216 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218149 Huỳnh Thị Thúy Vân 15-05-1977 Quảng Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000154 DHTV 000216 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000215 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218148 Lê Thị Tuyết 19-08-1974 Hà Tĩnh Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000153 DHTV 000215 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000214 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218147 Nguyễn Xuân Trọng 10-08-1982 Nghệ An Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000062 DHTV 000214 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-67820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218146 Nguyễn Thiện Tình 20-04-1980 Hà Tĩnh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000891 678/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000212 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218143 Thái Thị Thi 23-03-1975 Hà Tĩnh Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000152 DHTV 000212 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000211 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218142 Trà Thị Thu Thế 25-03-1987 Đắk Lắk Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000151 DHTV 000211 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20781 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218141 Phan Bình Tâm 10-02-1987 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000835 20-781 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000209 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218139 Nguyễn Đình Nghĩa 16-09-1977 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000065 DHTV 000209 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000208 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218137 Đặng Phủ Kinh 18-02-1989 Cao Bằng Nam 9 Dao 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000046 DHTV 000208 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000207 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218136 Lang Thị Hương 06-11-1992 Thanh Hóa Nữ 3 Thái 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000150 DHTV 000207 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000206 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218135 H’ Thương 27-04-1987 Đắk Lắk Nữ 20 Mnông 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000047 DHTV 000206 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000205 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218134 Võ Sỹ Ngọc Hoàng 11-11-1992 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000048 DHTV 000205 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000204 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218133 Nguyễn Mạnh Hoàng 18-07-1991 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000049 DHTV 000204 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000203 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218132 Trương Thị Hiến 12-05-1971 Thanh Hóa Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000149 DHTV 000203 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000202 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218131 Nguyễn Đức Hậu 18-02-1986 Nam Định Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000050 DHTV 000202 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000201 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218130 Mai Thị Duyên 13-07-1994 Nam Định Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000148 DHTV 000201 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000200 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218129 Đặng Thị Thùy Dung 15-01-1990 Đắk Lắk Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000147 DHTV 000200 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000199 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218128 Quách Công Đặng 10-06-1982 Thanh Hóa Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000051 DHTV 000199 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000198 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218126 Hứa Kiên Chí 11-05-1978 Nam Định Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000052 DHTV 000198 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000197 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218125 Y Bông Bkrông 06-10-1984 Đắk Nông Nam 11 Ê Đê 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000053 DHTV 000197 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000098 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218124 Y Biôl Knul 12-12-1984 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000054 DHTV 000098 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000097 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218123 Nguyễn Văn Vĩnh 09-05-1978 Nam Định Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000055 DHTV 000097 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000096 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218122 Nguyễn Thị Tú Văn 05-08-1995 Đắk Lắk Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000146 DHTV 000096 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000095 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218121 Nguyễn Văn Tuấn 22-09-1980 Nghệ An Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000035 DHTV 000095 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000094 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218120 Lê Thị Tiềm 17-06-1984 Đắk Lắk Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000145 DHTV 000094 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000093 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218119 Phạm Bá Thủy 24-07-1974 Nghệ An Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000036 DHTV 000093 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000092 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218118 Nguyễn Đắc Thắng 17-07-1990 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000037 DHTV 000092 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000091 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218117 Hoàng Văn Tân 30-01-1985 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000038 DHTV 000091 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000090 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218116 Hồ Thị Thanh Tâm 07-04-1987 Đắk Lắk Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000144 DHTV 000090 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000089 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218115 Nguyễn Bá Phòng 30-11-1982 Thanh Hóa Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000039 DHTV 000089 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000088 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218114 Phạm Văn Ninh 20-02-1986 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000040 DHTV 000088 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000087 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218113 Nguyễn Minh Ngọc 06-07-1993 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000041 DHTV 000087 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000086 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218112 Cao Thị Lựu 29-09-1982 Nghệ An Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000143 DHTV 000086 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000085 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218111 Nguyễn Hữu Hoàng 08-01-1994 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000042 DHTV 000085 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000084 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218110 Nguyễn Võ Hoàng 04-07-1992 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000043 DHTV 000084 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000083 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218109 Phạm Thị Hồng Hạnh 21-07-1983 Quảng Ngãi Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000142 DHTV 000083 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000082 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218108 Đặng Bá Hài 16-05-1983 Hà Tĩnh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000044 DHTV 000082 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000081 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218106 H Ley Sia Êban 01-08-1993 Đắk Lắk Nữ 11 Ê Đê 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000045 DHTV 000081 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-41920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218105 Phạm Nhất Vở 02-05-1983 Thái Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000023 419/20 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000196 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218104 Lê Thị Vân 04-08-1983 Hải Dương Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000141 DHTV 000196 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000195 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218103 Lê Văn Tú 01-06-1986 Hải Dương Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000024 DHTV 000195 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000194 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218102 Đồng Tiến Thủy 02-08-1987 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000025 DHTV 000194 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000193 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218101 Trần Văn Thư 20-05-1977 Nam Định Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000026 DHTV 000193 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000192 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218100 Đỗ Xuân Thỏa 25-12-1970 Thái Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000027 DHTV 000192 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000191 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218099 Đỗ Thị Thơ 02-12-1992 Quảng Bình Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000140 DHTV 000191 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-42020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218098 Nguyễn Thị Hồng Thiêm 10-10-1981 Nghệ An Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000028 420/20 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000190 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218097 Đặng Quốc Thắng 08-12-1991 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000029 DHTV 000190 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-42120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218096 Tô Xuân Thắm 24-04-1981 Thanh Hóa Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000030 421/20 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000189 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218095 Ngô Gia Tâm 04-05-1978 Nghệ An Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000031 DHTV 000189 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000188 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218094 Nguyễn Thị Tâm 02-09-1989 Đắk Lắk Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000139 DHTV 000188 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000187 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218093 Lê Văn Sĩ 01-02-1968 Thanh Hóa Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000032 DHTV 000187 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000186 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218092 Lương Văn Sơn 11-02-1982 Bắc Giang Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000033 DHTV 000186 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-41620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218091 Trần Bá Sơn 25-11-1992 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000012 416/20 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-42320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218090 Nguyễn Thị Sinh 05-02-1989 Đắk Lắk Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000137 423/20 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000185 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218089 Vũ Khắc Quang 16-05-1966 Hải Dương Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000013 DHTV 000185 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-41720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218088 Ngô Xuân Phương 20-03-1984 Nam Định Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000014 417/20 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000184 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218087 Vũ Tuấn Phát 19-05-1995 Đắk Lắk Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000015 DHTV 000184 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000183 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218086 H Lũ Niê 06-11-1986 Đắk Lắk Nữ 11 Ê Đê 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000016 DHTV 000183 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000182 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218085 Y Duyên Niê 15-05-1990 Đắk Lắk Nữ 11 Ê Đê 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000017 DHTV 000182 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000181 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218084 Lê Thị Nhung 11-06-1972 Thái Bình Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000136 DHTV 000181 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000180 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218083 Phan Mỹ Nhân 03-09-1982 Nghệ An Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000018 DHTV 000180 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000179 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218082 Triệu Thị Nái 12-12-1979 Lạng Sơn Nữ 9 Dao 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000135 DHTV 000179 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000178 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218081 Y Minh Mlô 15-01-1979 Đắk Lắk Nam 11 Ê Đê 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000019 DHTV 000178 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000177 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218080 Bùi Thị Mai 20-12-1991 Thanh Hóa Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000134 DHTV 000177 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000176 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218079 Nguyễn Thị Lũy 15-04-1974 Nghệ An Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000133 DHTV 000176 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000175 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218078 Nguyễn Thị Lượng 05-08-1987 Phú Yên Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000132 DHTV 000175 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000174 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218077 Hồ Văn Luận 15-04-1984 Hà Tĩnh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000020 DHTV 000174 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000173 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218076 Lê Thị Lan 16-02-1983 Hải Phòng Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000131 DHTV 000173 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000172 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218075 Y Dương Ksơr 11-03-1985 Đắk Lắk Nam 11 Ê Đê 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000021 DHTV 000172 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000171 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218074 Vi Thị Kiết 10-12-1986 Lạng Sơn Nữ 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000030 DHTV 000171 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-41820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218073 Nguyễn Hồng Khoa 10-05-1982 Nghệ An Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000022 418/20 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000170 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218072 Bùi Văn Khang 19-01-1970 Thái Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000001 DHTV 000170 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000169 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218071 Nguyễn Văn Huynh 25-10-1982 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000002 DHTV 000169 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000168 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218070 Võ Thanh Hương 15-10-1990 Bình Định Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000003 DHTV 000168 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000267 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218311 Nguyễn Văn Toàn 10-02-1970 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000258 DHTV 000267 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000266 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218310 Nguyễn Thụy Thanh Thủy 26-07-1984 Vũng Tàu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000354 DHTV 000266 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000265 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218309 Lương Thị Thuận 10-04-1990 Quảng Bình Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000183 DHTV 000265 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000273 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218308 Đỗ Văn Thiêm 15-03-1976 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000273 DHTV 000273 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000264 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218307 Nguyễn Ngọc Thành 04-04-1983 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000272 DHTV 000264 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000263 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218306 Nguyễn Hữu Thăng 10-03-1985 Đồng Nai Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000271 DHTV 000263 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000262 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218305 Cao Văn Sỹ 24-08-1980 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000270 DHTV 000262 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000261 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218304 Đỗ Văn Sáu 05-08-1988 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000269 DHTV 000261 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000260 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218302 Vũ Hùng Quý 10-07-1986 Đồng Nai Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000268 DHTV 000260 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000259 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218301 Bon Đing Phel 10-03-1989 Lâm Đồng Nam 15 Cơ Ho 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000267 DHTV 000259 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000258 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218300 Nguyễn Yến Nhi 27-06-1991 Hà Tĩnh Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Trung Bình 4 Chính quy DVP 000266 DHTV 000258 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000257 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218299 Nguyễn Văn Nghiêm 09-09-1973 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000265 DHTV 000257 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000256 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218298 Nguyễn Phương Nam 22-05-1994 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000355 DHTV 000256 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000255 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218297 K’ Mừng 22-11-1991 Lâm Đồng Nam 28 Mạ 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000263 DHTV 000255 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000254 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218296 Lê Đình Mạnh 20-02-1989 Đồng Nai Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000357 DHTV 000254 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000253 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218295 Bùi Xuân Mạnh 08-09-1988 Đồng Nai Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000358 DHTV 000253 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000252 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218294 Đỗ Văn Luân 13-08-1986 Thái Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000359 DHTV 000252 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000251 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218293 Trần Thị Lan 18-04-1989 Lâm Đồng Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000182 DHTV 000251 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000250 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218292 Nguyễn Mạnh Lâm 26-02-1992 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000360 DHTV 000250 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000249 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218291 Cil Krin 20-11-1987 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000361 DHTV 000249 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000248 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218290 Phùng Minh Hữu 25-06-1983 Cao Bằng Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000362 DHTV 000248 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000247 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218288 Hà Thị Thanh Hương 27-07-1987 Bắc Kạn Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000181 DHTV 000247 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000246 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218287 Đỗ Văn Hưng 03-04-1993 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000363 DHTV 000246 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000245 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218286 Nguyễn Nhã Hưng 22-08-1982 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000364 DHTV 000245 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000244 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218285 Nguyễn Mạnh Hoàng 05-06-1985 Hà Tĩnh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000365 DHTV 000244 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000243 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218284 Nguyễn Công Hoan 22-02-1975 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000366 DHTV 000243 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000242 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218283 Đinh Danh Hiệp 13-03-1986 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000367 DHTV 000242 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20883 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218282 Phan Đình Hiền 11-10-1986 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000887 20-883 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000240 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218281 Nguyễn Hữu Minh Hải 18-09-1984 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000369 DHTV 000240 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000239 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218280 Nguyễn Hải Đường 20-10-1994 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000370 DHTV 000239 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000238 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218279 Nguyễn Đại Dũng 20-11-1988 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000371 DHTV 000238 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000237 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218278 Chu Văn Dũng 15-04-1980 Bắc Kạn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000372 DHTV 000237 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000236 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218277 Chu Thị Chinh 09-10-1994 Lâm Đồng Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000179 DHTV 000236 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000235 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218276 Trần Phúc Chính 01-01-1971 Thừa Thiên Huế Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000373 DHTV 000235 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000234 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218275 Bế Thị Bời 14-04-1986 Bắc Kạn Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000180 DHTV 000234 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000233 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218274 Nguyễn Ngọc Quốc Bảo 05-10-1989 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000374 DHTV 000233 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000232 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218273 Nguyễn Thị Ánh 20-08-1976 Lâm Đồng Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000178 DHTV 000232 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000231 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218271 Đinh Thị Vân Anh 10-01-1985 Ninh Bình Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000177 DHTV 000231 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000230 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218270 Đinh Trọng Tuấn Anh 20-10-1987 Ninh Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000375 DHTV 000230 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000229 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218269 Hồ Thị Minh Ái 27-07-1985 Lâm Đồng Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000176 DHTV 000229 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000228 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218268 K’ Vít 26-07-1983 Lâm Đồng Nam 15 Cơ Ho 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000376 DHTV 000228 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000140 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218266 Vũ Dương Tuấn 22-04-1989 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000377 DHTV 000140 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000139 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218265 K’ Trường 20-03-1989 Lâm Đồng Nam 15 Cơ Ho 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000378 DHTV 000139 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000138 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218264 Kiều Ngọc Trung 05-12-1990 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000379 DHTV 000138 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000137 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218263 K’ Trinh 25-02-1984 Lâm Đồng Nam 15 Cơ Ho 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000380 DHTV 000137 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000136 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218262 Hoàng Hữu Tình 10-10-1983 Hà Tĩnh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000381 DHTV 000136 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000135 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218260 K’ Thanh 13-03-1984 Lâm Đồng Nam 15 Cơ Ho 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000382 DHTV 000135 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000134 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218259 Nguyễn Văn Thanh 20-05-1973 Nam Định Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000383 DHTV 000134 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000133 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218258 Nguyễn Duy Thắng 15-02-1988 Thái Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000384 DHTV 000133 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000132 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218257 K’ Sess 23-04-1996 Lâm Đồng Nam 15 Cơ Ho 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000385 DHTV 000132 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000131 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218256 Nguyễn Hữu Sa 02-10-1983 Bình Định Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000386 DHTV 000131 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000227 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218255 Nguyễn Ngọc Quốc 20-08-1971 Bình Định Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000387 DHTV 000227 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000130 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218254 Trương Quốc Phương 20-03-1983 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000388 DHTV 000130 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000129 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218253 Nguyễn Thế Phong 15-02-1980 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000389 DHTV 000129 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000128 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218252 Ka Nhương 04-09-1984 Lâm Đồng Nữ 15 Cơ Ho 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 00390 DHTV 000128 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000127 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218251 Lê Văn Nhuận 03-07-1985 Thanh Hóa Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 00391 DHTV 000127 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000126 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218250 K’ Ngân 30-05-1981 Lâm Đồng Nam 15 Cơ Ho 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 00392 DHTV 000126 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000125 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218248 Ka Mhi 27-10-1986 Lâm Đồng Nữ 15 Cơ Ho 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 00393 DHTV 000125 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000124 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218246 Hoàng Phạm Kim Long 01-01-1991 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 00394 DHTV 000124 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000123 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218245 Phạm Phước Long 13-11-1983 Nam Định Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 00395 DHTV 000123 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000122 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218243 Nguyễn Mạnh Linh 07-05-1988 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 00396 DHTV 000122 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000121 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218242 Nguyễn Đức Linh 11-05-1993 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 00397 DHTV 000121 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218241 Trịnh Quốc Khánh 05-11-1977 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 00398 DHTV 000120 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000226 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218240 K’ Brés 25-04-1975 Lâm Đồng Nam 15 Cơ Ho 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000399 DHTV 000226 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000119 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218239 K’ Hữu 07-12-1989 Lâm Đồng Nam 15 Cơ Ho 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000400 DHTV 000119 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000118 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218238 Ka Hường 27-07-1980 Lâm Đồng Nữ 28 Mạ 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000296 DHTV 000118 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000117 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218237 K’ Hùng 15-09-1985 Lâm Đồng Nam 15 Cơ Ho 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000297 DHTV 000117 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000116 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218236 Bùi Thái Hòa 07-02-1983 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000298 DHTV 000116 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000115 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218235 Ka Heng 17-08-1982 Lâm Đồng Nữ 15 Cơ Ho 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000299 DHTV 000115 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000114 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218234 Ka Hạnh 10-06-1987 Lâm Đồng Nữ 15 Cơ Ho 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000300 DHTV 000114 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000113 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218233 Trần Thị Minh Hằng 17-11-1993 Hà Tĩnh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000175 DHTV 000113 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000112 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218232 Cao Tiến Dũng 04-10-1982 Nam Định Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000281 DHTV 000112 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20834 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218231 Phạm Văn Đoài 05-10-1979 Quảng Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000888 20-834 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000111 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218230 Đỗ Công Định 24-11-1983 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000283 DHTV 000111 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000110 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218229 K’ Diên 05-04-1985 Lâm Đồng Nam 15 Cơ Ho 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000284 DHTV 000110 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000109 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218228 Lê Anh Đào 10-10-1970 Hà Tĩnh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000285 DHTV 000109 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000108 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218227 Đào Thủy Chung 27-05-1978 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000174 DHTV 000108 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000107 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218225 K’ Bròi 20-11-1975 Lâm Đồng Nam 15 Cơ Ho 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000286 DHTV 000107 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000106 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218224 K’ Bring 20-02-1978 Lâm Đồng Nam 15 Cơ Ho 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000287 DHTV 000106 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000105 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218222 K’ Bảy 15-12-1983 Lâm Đồng Nam 28 Mạ 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000288 DHTV 000105 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000104 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218221 Đoàn Việt Bắc 13-09-1988 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000289 DHTV 000104 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000103 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218220 K’ Tư 10-02-1973 Lâm Đồng Nam 28 Mạ 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000290 DHTV 000103 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000292 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218219 Phạm Văn Tú 02-02-1979 Ninh Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000291 DHTV 000292 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000291 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218217 Lê Hồ Phương Trâm 16-04-1996 Lâm Đồng Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000292 DHTV 000291 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000290 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218214 Lương Văn Thương 27-06-1983 Bình Định Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000293 DHTV 000290 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000289 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218213 Trần Quyết Thắng 03-02-1985 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000294 DHTV 000289 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000288 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218212 Bùi Văn Thắng 07-02-1973 Nam Định Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000295 DHTV 000288 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000287 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218211 Ngô Đại Thắng 26-04-1975 Nam Định Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000255 DHTV 000287 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000286 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218210 K’ Tèo 23-03-1979 Lâm Đồng Nam 28 Mạ 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000254 DHTV 000286 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000285 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218209 K’ Song 13-02-1994 Lâm Đồng Nam 28 Mạ 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000253 DHTV 000285 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000284 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218208 K’ Sẻo 13-03-1970 Lâm Đồng Nam 28 Mạ 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000344 DHTV 000284 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000283 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218207 Ka Sa Mai 05-10-1981 Lâm Đồng Nam 28 Mạ 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000345 DHTV 000283 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000282 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218206 K’ Riếu 01-01-1988 Lâm Đồng Nam 28 Mạ 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000346 DHTV 000282 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000281 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218205 K’ Quảng 08-08-1973 Lâm Đồng Nam 28 Mạ 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000347 DHTV 000281 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000280 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218204 Nguyễn Lương Quang 15-09-1967 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000348 DHTV 000280 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000279 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218203 Nguyễn Thị Lan Phương 03-01-1984 Lâm Đồng Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000173 DHTV 000279 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000278 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218202 K’ Núi 22-06-1978 Lâm Đồng Nam 28 Mạ 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000349 DHTV 000278 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000277 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218201 K’ Nhất 05-10-1990 Lâm Đồng Nam 28 Mạ 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000350 DHTV 000277 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000276 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218200 Trần Văn Mạnh 04-01-1993 Bình Thuận Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000351 DHTV 000276 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000275 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218199 K’ Măng 02-01-1985 Lâm Đồng Nam 28 Mạ 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000341 DHTV 000275 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000213 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218198 Đỗ Thị Mai 20-05-1989 Lâm Đồng Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000172 DHTV 000213 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000210 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218197 K’ Lý 19-05-1982 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000231 DHTV 000210 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000102 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218196 Nông Thị Luyến 19-12-1980 Bắc Kạn Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000171 DHTV 000102 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-83220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218195 Ka Lót 01-06-1980 Lâm Đồng Nữ 28 Mạ 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000889 832/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000041 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218194 Phan Thị Trúc Linh 20-07-1994 Lâm Đồng Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000170 DHTV 000041 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000040 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218193 Mông Thị Lịch 26-12-1989 Lâm Đồng Nữ 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000169 DHTV 000040 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000039 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218192 K’ Lan 21-03-1990 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000342 DHTV 000039 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000038 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218191 K’ Lam 13-09-1985 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000223 DHTV 000038 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000101 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218190 K’ Kiềm 15-03-1984 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000222 DHTV 000101 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000037 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218189 K’ Huy 10-01-1968 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000221 DHTV 000037 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000100 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218188 Ka Hương 05-11-1992 Lâm Đồng Nữ 28 Mạ 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000220 DHTV 000100 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000036 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218187 Hoàng Phi Hùng 18-11-1992 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000219 DHTV 000036 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000099 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218186 Ka Hồng 20-08-1993 Lâm Đồng Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000218 DHTV 000099 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000035 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218185 Điểu Hòa 17-02-1976 Đồng Nai Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000217 DHTV 000035 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000033 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218184 Thương Quốc Hòa 07-01-1989 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000241 DHTV 000033 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000032 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218183 Hoàng Thị Hiểu 19-09-1989 Thanh Hóa Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000168 DHTV 000032 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000031 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218182 Hoàng Bảo Hiển 18-12-1988 Cao Bằng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000240 DHTV 000031 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20738 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh DVPA15116001 Trần Việt Anh 13-12-1994 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000792 20-738 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 194/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-67120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217164 Lường Văn Liêu 22-10-1968 Hòa Bình Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000223 671/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-67020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217177 Hà Văn Lễ 25-02-1977 Hòa Bình Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000222 670/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-66920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217172 Lường Văn Thơ 27-03-1985 Hòa Bình Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000221 669/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-66820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217187 Bàn Văn Tuấn 20-10-1989 Hòa Bình Nam 9 Dao 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000220 668/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-66720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217170 Xa Thị Thuần 10-07-1979 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000219 667/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-66620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217168 Khương Xuân Thọ 21-05-1970 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000218 666/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-66520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217171 Đỗ Viết Thạch 20-11-1969 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000217 665/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-66420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217184 Quách Như Sơn 25-03-1982 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000216 664/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-66320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217167 Nguyễn Bá Quyền 08-12-1981 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000215 663/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-66220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217186 Đinh Văn Quốc 15-11-1977 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000214 662/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-66120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217183 Lý Văn Quang 17-07-1990 Hòa Bình Nam 9 Dao 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000213 661/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-66020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217181 Sa Thị Bích Phượng 05-12-1990 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Vừa làm vừa học DVP20 000212 660/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-65920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217178 Đinh Văn Nhất 12-02-1975 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000211 659/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-65820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217169 Đinh Văn Nguyên 12-07-1979 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000210 658/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-65720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217165 Bùi Văn Long 07-05-1979 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000209 657/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-65620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217163 Hà Văn Lâm 02-09-1980 Hòa Bình Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000208 656/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-65520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217160 Nguyễn Văn Hùng 24-02-1978 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000207 655/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-65420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217161 Đinh Đức Hùng 04-07-1996 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000206 654/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-65320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217157 Bùi Văn Hợi 18-01-1981 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000205 653/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-65220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217158 Hà Thế Hòa 09-08-1984 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000204 652/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-65120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217156 Đinh Thị Thanh Hằng 22-08-1984 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000203 651/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-65020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217155 Xa Văn Dung 05-08-1981 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000202 650/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-64920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217174 Lò Văn Đoàn 28-01-1980 Hòa Bình Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000201 649/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-64820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217154 Đinh Hồng Đăng 27-10-1978 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000200 648/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-64720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217153 Xa Văn Cộng 10-10-1978 Hòa Bình Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000199 647/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-64620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217173 Nguyễn Văn Châm 20-07-1981 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000198 646/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-64520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217152 Bùi Văn Bình 19-05-1985 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000197 645/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-64420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217151 Nguyễn Ngọc Anh 17-09-1990 Hòa Bình Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000196 644/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 180/QĐ-ĐHTV ngày 17/06/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000272 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218317 Lê Thị Ánh Tuyết 03-12-1986 Lâm Đồng Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000185 DHTV 000272 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000271 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218316 Phương Ngọc Tuyên 22-10-1977 Cao Bằng Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000280 DHTV 000271 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000270 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218315 Nguyễn Thanh Trong 20-08-1986 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000261 DHTV 000270 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000269 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218314 Lê Thị Ngọc Trang 23-08-1990 Đắk Lắk Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000184 DHTV 000269 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000274 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218313 Nguyễn Văn Tới 20-10-1987 Thanh Hóa Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000260 DHTV 000274 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-DHTV 000268 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPC13218312 Nguyễn Văn Toàn 09-02-1992 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000259 DHTV 000268 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2018 – 2020 117/QĐ-ĐHTV ngày 15/05/2020 1 Cấp mới
wk00-20619 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116120 Khương Văn Phát 12-10-1977 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000672 20-619 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20618 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116117 Trần Đăng Ninh 29-03-1979 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000671 20-618 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20617 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116116 Nguyễn Tuyết Nhung 18-02-1985 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000670 20-617 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20616 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116112 Nguyễn Bá Ngọc 28-09-1979 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000669 20-616 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20615 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116108 Hoàng Thị Ngà 13-02-1992 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000668 20-615 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20614 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116107 Nguyễn Thị Hồng Nga 19-02-1980 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000667 20-614 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20613 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116103 Trần Lê Na 21-06-1996 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000666 20-613 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20612 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116101 Nguyễn Khánh Ly 10-10-1993 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000665 20-612 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20611 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116094 Nguyễn Xuân Lộc 05-10-1975 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000664 20-611 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20610 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116089 Đào Việt Kiên 26-03-1982 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000663 20-610 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20609 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116088 Trần Quốc Khánh 23-03-1966 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000662 20-609 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20608 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116078 Nguyễn Phú Hưng 01-12-1976 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000661 20-608 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20607 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116074 Nguyễn Mạnh Hùng 16-12-1988 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000660 20-607 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20606 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116073 Dương Tiến Hùng 15-10-1995 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000659 20-606 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20605 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116059 Dương Thị Hiền 12-01-1984 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000658 20-605 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20604 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116058 Hà Thị Hiền 06-10-1981 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000657 20-604 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20603 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116057 Nguyễn Văn Hào 24-05-1987 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000656 20-603 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20602 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116053 Vũ Thị Thu Hằng 10-02-1986 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000655 20-602 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20601 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116052 Nguyễn Văn Hải 12-09-1984 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000654 20-601 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20600 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116038 Vương Văn Đức 10-01-1988 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000653 20-600 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20599 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116037 Đào Tiến Đức 02-08-1979 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000652 20-599 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20598 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116028 Hà Quang Đăng 12-03-1991 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000651 20-598 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20597 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116024 Đào Mạnh Cường 07-11-1974 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000650 20-597 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20596 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116021 Hà Thị Cúc 16-05-1991 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000649 20-596 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20595 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116018 Nguyễn Chí Công 22-05-1983 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000648 20-595 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20594 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116017 Phùng Tiến Công 22-04-1986 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000647 20-594 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20593 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116010 Nguyễn Biểu 09-12-1986 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000646 20-593 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20592 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116006 Lưu Thế Bằng 18-08-1970 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000645 20-592 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20591 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116001 Khổng Quốc Anh 17-03-1986 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000644 20-591 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-63920 Cử nhân 7340301 Kế toán DVPA12116008 Văn Thị Thái 24-04-1992 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP20 000191 639/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 196/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20736 Cử nhân 7340301 Kế toán DVPA12116007 Đỗ Thị Hoài Phương 02-05-1996 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000790 20-736 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 196/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20735 Cử nhân 7340301 Kế toán DVPA12116006 Huyên Thị Tươi 13-12-1998 Vĩnh Phúc Nữ 17 Sán Dìu 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000789 20-735 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 196/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20734 Cử nhân 7340301 Kế toán DVPA12116005 Nguyễn Lâm Tùng 19-02-1984 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000788 20-734 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 196/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20733 Cử nhân 7340301 Kế toán DVPA12116004 Lê Văn Luân 22-11-1975 Hải Dương Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000787 20-733 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 196/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20732 Cử nhân 7340301 Kế toán DVPA12116003 Nguyễn Thị Kiều 10-12-1987 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000786 20-732 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 196/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20731 Cử nhân 7340301 Kế toán DVPA12116002 Nguyễn Thị Thanh Hoa 22-12-1992 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000785 20-731 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 196/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20730 Cử nhân 7340301 Kế toán DVPA12116001 Nguyễn Thúy Hạnh 20-09-1985 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000784 20-730 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 196/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20757 Cử nhân 7340301 Kế toán DVPA02117013 Vũ Viết Diện 16-11-1969 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000811 20-757 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 195/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20756 Cử nhân 7340301 Kế toán DVPA02117012 Viên Thị Xuân 05-06-1987 Vĩnh Phúc Nữ 17 Sán Dìu 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000810 20-756 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 195/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20755 Cử nhân 7340301 Kế toán DVPA02117011 Trần Văn Toàn 01-06-1982 Thừa Thiên Huế Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000809 20-755 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 195/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20754 Cử nhân 7340301 Kế toán DVPA02117010 Phan Hồ Ngọc Trinh 30-03-1984 Đồng Nai Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000808 20-754 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 195/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20753 Cử nhân 7340301 Kế toán DVPA02117009 Phạm Thị Hồng 21-05-1987 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000807 20-753 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 195/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20752 Cử nhân 7340301 Kế toán DVPA02117008 Nguyễn Thị Thanh Thảo 20-03-1976 Hồ Chí Minh Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000806 20-752 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 195/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20751 Cử nhân 7340301 Kế toán DVPA02117007 Nguyễn Thị Thanh Thủy 07-10-1980 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000805 20-751 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 195/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20750 Cử nhân 7340301 Kế toán DVPA02117006 Nguyễn Thị Yên 10-08-1983 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000804 20-750 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 195/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20749 Cử nhân 7340301 Kế toán DVPA02117005 Nguyễn Thị Thúy 15-08-1990 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000803 20-749 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 195/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20748 Cử nhân 7340301 Kế toán DVPA02117004 Nguyễn Thị Bình 11-04-1988 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000802 20-748 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 195/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20747 Cử nhân 7340301 Kế toán DVPA02117003 Nguyễn Châu Thanh 12-11-1994 Hồ Chí Minh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000801 20-747 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 195/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20746 Cử nhân 7340301 Kế toán DVPA02117002 Đinh Thị Duyên 25-12-1986 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000800 20-746 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 195/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20745 Cử nhân 7340301 Kế toán DVPA02117001 Đặng Lê Minh 14-12-1994 Đồng Nai Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000799 20-745 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 195/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20744 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh DVPA15116007 Nghiêm Thị Hằng 21-06-1997 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000798 20-744 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 194/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20743 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh DVPA15116006 Hoàng Thị Uyên 08-10-1992 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000797 20-743 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 194/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20742 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh DVPA15116005 Trần Anh Tiến 26-11-1972 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Xuất sắc 1 Chính quy DVP 000796 20-742 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 194/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20741 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh DVPA15116004 Ngô Hồng Quân 24-04-1988 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000795 20-741 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 194/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20740 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh DVPA15116003 Nguyễn Đức Long 01-05-1982 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000794 20-740 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 194/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20739 Cử nhân 7340101 Quản trị kinh doanh DVPA15116002 Đỗ Thị Yến 11-04-1994 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000793 20-739 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 194/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20682 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116004 Đặng Văn Bách 04-04-1982 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000735 20-682 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20681 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116195 Phan Thị Yến 06-11-1990 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000734 20-681 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20680 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116188 Nguyễn Văn Viết 20-07-1989 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000733 20-680 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20679 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116183 Lê Thanh Tuyền 04-11-1984 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000732 20-679 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20678 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116181 Nguyễn Văn Tùng 10-08-1995 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000731 20-678 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20677 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116168 Đoàn Thị Huyền Trang 05-03-1987 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000730 20-677 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20676 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116159 Dương Văn Thông 02-09-1973 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000729 20-676 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20675 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116148 Phùng Thị Kim Thanh 13-08-1989 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000728 20-675 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20674 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116138 Nguyễn Trường Sinh 13-07-1987 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000727 20-674 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20673 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116132 Lê Thế Quang 03-07-1988 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000726 20-673 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20672 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116111 Lê Huy Ngọ 25-10-1978 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000725 20-672 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20671 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116102 Nguyễn Bắc Lý 28-08-1971 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000724 20-671 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20670 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116096 Nguyễn Tiến Lợi 09-12-1971 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000723 20-670 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-67920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116093 Bùi Đăng Linh 10-09-1988 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP20 000230 679/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20668 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116066 Trần Thị Hòa 26-03-1984 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000721 20-668 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20667 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116046 Nguyễn Minh Dũng 11-05-1977 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000720 20-667 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20666 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116041 Hoàng Hữu Đức 02-08-1984 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000719 20-666 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20665 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116023 Phan Biên Cương 25-10-1982 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000718 20-665 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20663 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116016 Vương Thị Thúy Chình 02-10-1982 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000716 20-663 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20662 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116015 Nguyễn Văn Chí 26-02-1971 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000715 20-662 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20661 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116008 Lê Công Bích 21-07-1966 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000714 20-661 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20558 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116192 Bùi Thị Xiếc 29-05-1979 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000610 20-558 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20660 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116191 Bùi Thị Xanh 04-06-1982 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000713 20-660 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-64320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116177 Bùi Thanh Tuấn 06-11-1995 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP20 000195 643/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20658 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116167 Bùi Thị Trang 08-08-1998 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000711 20-658 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20657 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116164 Bùi Văn Tiến 20-05-1994 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000710 20-657 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20656 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116163 Đinh Văn Tiến 15-11-1986 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000709 20-656 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20655 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116162 Đinh Công Thưởng 29-09-1983 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000708 20-655 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-64220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116161 Lý Văn Thực 05-10-1972 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP20 000194 642/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20557 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116158 Nguyễn Thị Thơm 20-10-1991 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000609 20-557 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20556 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116157 Nguyễn Văn Thiều 16-10-1979 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000608 20-556 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20653 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116155 Nguyễn Phương Thảo 15-05-1996 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000706 20-653 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20555 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116154 Vũ Thị Bích Thảo 05-01-1992 Hòa Bình Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000607 20-555 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20554 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116146 Đinh Đức Thắng 28-12-1993 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000606 20-554 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20652 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116141 Quách Hồng Sơn 26-04-1995 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000705 20-652 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20651 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116140 Bạch Công Sơn 18-09-1992 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000704 20-651 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20553 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116137 Vũ Mạnh Quyết 15-10-1983 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000605 20-553 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20650 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116135 Xa Văn Qúy 23-07-1996 Hòa Bình Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000703 20-650 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20649 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116133 Hà Thị Quy 18-03-1986 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000702 20-649 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-64120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116131 Bùi Mạnh Quang 10-09-1990 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP20 000193 641/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20552 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116128 Lê Đình Phương 17-03-1968 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000604 20-552 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20551 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116119 Nguyễn Văn Ninh 13-03-1986 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000603 20-551 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20647 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116118 Bùi Thị Ninh 17-08-1996 Hòa Bình Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000700 20-647 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20550 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116110 Nguyễn Thị Ngân 04-03-1989 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000602 20-550 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20549 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116105 Lê Hoài Nam 02-08-1991 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000601 20-549 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-64020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116104 Phạm Thanh Nam 01-10-1990 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP20 000192 640/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20645 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116099 Bùi Văn Luận 28-05-1997 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000698 20-645 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20644 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116087 Bùi Hồng Khanh 10-05-1988 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000697 20-644 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20643 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116085 Đinh Công Huyện 23-12-1988 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000696 20-643 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20642 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116083 Nguyễn Xuân Huy 27-11-1986 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000695 20-642 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20548 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116079 Bùi Văn Hưng 13-10-1992 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000600 20-548 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20641 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116072 Bùi Thị Huế 27-12-1991 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000694 20-641 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20547 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116065 Lê Thị Kim Hòa 01-01-1990 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000599 20-547 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20640 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116063 Xa Thị Hiện 20-11-1988 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000693 20-640 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20546 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116055 Vũ Thúy Hằng 24-04-1986 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000598 20-546 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20639 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116054 Nguyễn Thị Thu Hằng 26-10-1990 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000692 20-639 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20638 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116050 Nguyễn Thùy Dương 19-04-1989 Hòa Bình Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000691 20-638 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20545 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116045 Bùi Tiến Dũng 01-05-1980 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000597 20-545 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20544 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116044 Bùi Tiến Dũng 20-05-1980 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000596 20-544 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20637 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116043 Lê Việt Dũng 10-10-1992 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000690 20-637 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20636 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116040 Bùi Việt Đức 05-12-1995 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000689 20-636 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20635 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116039 Bùi Văn Đức 10-05-1996 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000688 20-635 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20634 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116036 Bùi Văn Dự 16-12-1996 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000687 20-634 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20543 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116035 Đinh Xuân Đông 26-01-1983 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000595 20-543 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20560 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116032 Nguyễn Văn Diệp 01-01-1981 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000612 20-560 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20541 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116030 Bùi Văn Đạt 18-12-1977 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000593 20-541 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20540 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116029 Bùi Tiến Đạt 25-04-1986 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000592 20-540 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20539 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116026 Nguyễn Kiên Cường 13-04-1986 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000591 20-539 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20538 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116020 Đinh Xuân Cừ 30-06-1977 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000590 20-538 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20537 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116007 Nguyễn Xuân Bền 11-10-1984 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000589 20-537 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20536 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116005 Bùi Văn Ban 10-12-1982 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000588 20-536 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20590 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116176 Đỗ Anh Tuấn 20-12-1982 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000643 20-590 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20589 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116175 Nguyễn Quốc Tuấn 16-12-1980 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000642 20-589 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20588 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116172 Đỗ Thị Ngọc Tú 01-07-1983 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000641 20-588 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20587 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116151 Nguyễn Đình Thành 02-10-1993 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000640 20-587 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20586 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116144 Bùi Văn Thẩm 06-05-1960 Thái Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000639 20-586 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20585 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116143 Trần Ngọc Tâm 12-02-1987 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000638 20-585 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20561 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116134 Phạm Quang Qúy 09-08-1995 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000613 20-561 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20584 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116109 Dương Văn Ngãi 14-05-1984 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000637 20-584 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20583 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116098 Nguyễn Xuân Luận 02-09-1968 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000636 20-583 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20582 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116095 Lăng Văn Lợi 14-11-1969 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000635 20-582 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20581 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116091 Ngô Trung Kiên 01-10-1992 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000634 20-581 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20580 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116090 Dương Đức Kiên 24-08-1988 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000633 20-580 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20579 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116082 Đào Văn Huy 04-03-1988 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000632 20-579 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20578 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116081 Phạm Thị Mai Hương 06-05-1986 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000631 20-578 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20577 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116080 Vũ Thị Hương 20-06-1982 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000630 20-577 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20576 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116076 Nguyễn Tiến Hùng 14-01-1998 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000629 20-576 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20575 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116075 Nguyễn Mậu Hùng 20-01-1987 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000628 20-575 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20574 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116071 Lê Quang Hợp 01-09-1968 Thanh Hóa Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000627 20-574 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20573 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116070 Bùi Văn Hợp 12-12-1988 Nam Định Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000626 20-573 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20572 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116069 Võ Việt Hoàng 29-07-1992 Long An Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000625 20-572 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20571 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116068 Nguyễn Duy Hoàn 20-07-1979 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000624 20-571 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20570 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116049 Vũ Qúy Dương 14-03-1992 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000623 20-570 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20569 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116042 Tô Hùng Dũng 10-09-1979 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000622 20-569 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20568 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116034 Trịnh Hồng Đoàn 15-09-1985 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000621 20-568 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20567 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116033 Nguyễn Công Định 26-03-1983 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000620 20-567 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20566 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116025 Lưu Tiến Cường 08-12-1989 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000619 20-566 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-44020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116019 Phùng Chí Công 01-02-1990 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000892 440/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20564 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116014 Phạm Thị Lan Chi 19-02-1992 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000617 20-564 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20563 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116003 Bùi Hoàng Anh 11-12-1993 Thanh Hóa Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000616 20-563 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20562 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116002 Nguyễn Ngọc Anh 24-03-1994 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000615 20-562 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20633 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116194 Trần Thị Yến 26-07-1984 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000686 20-633 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20632 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116193 Triệu Đại Xuân 17-07-1969 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000685 20-632 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20631 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116186 Lê Xuân Vị 10-09-1990 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000684 20-631 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20630 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116184 Nguyễn Thị Tuyết 22-02-1976 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000683 20-630 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20629 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116182 Trần Văn Tuyên 16-10-1991 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000682 20-629 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20628 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116174 Nguyễn Ngọc Tuấn 20-09-1986 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000681 20-628 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20627 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116173 Hà Đức Tuân 11-09-1983 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000680 20-627 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20626 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116170 Đỗ Xuân Trường 15-10-1970 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000679 20-626 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20625 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116169 Trần Công Tránh 18-05-1972 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000678 20-625 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20624 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116166 Nguyễn Thị Bảo Trang 16-06-1990 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000677 20-624 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20623 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116147 Đặng Văn Thanh 16-01-1973 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000676 20-623 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20622 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116139 Lưu Kim Sơn 10-11-1986 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000675 20-622 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20621 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116126 Nguyễn Đắc Phước 27-03-1993 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000674 20-621 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116124 Phan Trọng Phúc 22-08-1972 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000673 20-620 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118040 Nguyễn Thị Tiên 30-12-1982 Quảng Ngãi Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000874 20-820 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20819 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118039 Phan Thị Thùy 19-06-1984 Quảng Ngãi Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000873 20-819 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20818 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118038 Đinh Hồng Tâm 29-03-1982 Quảng Ngãi Nam 30 Co 234 VIET NAM 2020 Trung Bình 4 Vừa làm vừa học DVP 000872 20-818 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20817 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118037 Lê Thanh Sơn 27-12-1984 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000871 20-817 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20816 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118036 Đỗ Hoàng Sa 22-12-1984 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Vừa làm vừa học DVP 000870 20-816 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20815 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118034 Nguyễn Hồng Phong 09-05-1978 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000869 20-815 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20814 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118033 Đặng Thị Tuyết Nhung 15-06-1982 Quảng Ngãi Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Vừa làm vừa học DVP 000868 20-814 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20813 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118032 Lê Quang Nghĩa 04-08-1978 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000867 20-813 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20812 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118031 Nguyễn Thanh Xuân Nam 07-09-1982 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000866 20-812 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20811 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118030 Lê Quang Minh 29-10-1978 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000865 20-811 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20810 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118029 Nguyễn Chí Linh 30-10-1983 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000864 20-810 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20809 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118028 Đinh Công Lập 27-12-1978 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000863 20-809 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20808 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118027 Võ Duy Lâm 29-05-1976 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000862 20-808 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20807 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118026 Nguyễn Văn Khôi 04-09-1985 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000861 20-807 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20806 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118025 Hồ Văn Huynh 02-12-1982 Quảng Ngãi Nam 30 Co 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000860 20-806 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20805 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118024 Nguyễn Xuân Hoàng 19-05-1977 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000859 20-805 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20804 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118023 Nguyễn Quốc Hoàng 18-10-1981 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000858 20-804 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20803 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118022 Trần Thanh Hoài 19-03-1983 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Vừa làm vừa học DVP 000857 20-803 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20802 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118021 Trần Đức Hòa 25-05-1973 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000856 20-802 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20801 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118020 Bùi Thu Hằng 04-11-1975 Quảng Ngãi Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000855 20-801 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20800 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118019 Lê Nam Hải 18-02-1974 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000854 20-800 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20799 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118018 Vũ Hà Ngọc Duy 02-10-1982 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000853 20-799 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20798 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118017 Đinh Văn Dương 18-10-1982 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000852 20-798 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20797 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118016 Võ Duy Dũng 10-10-1982 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000851 20-797 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20796 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118015 Phạm Đình Dũng 10-03-1984 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000850 20-796 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20795 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118014 Lê Phương Đông 10-01-1974 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000849 20-795 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20794 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118013 Hồ Viết Diệp 12-05-1978 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000848 20-794 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20793 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118012 Nguyễn Trung Địch 04-04-1983 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000847 20-793 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20792 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118011 Đỗ Ngọc Danh 11-01-1980 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000846 20-792 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20791 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118010 Ngô Văn Cường 16-02-1973 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000845 20-791 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20790 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118009 Tô Minh Cường 09-05-1986 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000844 20-790 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20789 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118008 Nguyễn Thanh Cảnh 20-10-1973 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Vừa làm vừa học DVP 000843 20-789 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20788 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118007 Đinh Văn Bột 04-07-1982 Quảng Ngãi Nam 16 Xơ Đăng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000842 20-788 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20787 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118006 Hà Việt Bồng 28-12-1986 Quảng Ngãi Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000841 20-787 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20786 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118005 Huỳnh Văn Bốn 21-10-1980 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000840 20-786 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20785 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118004 Đặng Thái Bình 29-10-1984 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000839 20-785 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20784 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118003 Vũ Xuân Bé 10-10-1979 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Vừa làm vừa học DVP 000838 20-784 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20783 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118002 Hồ Văn Bảo 10-03-1988 Quảng Ngãi Nam 30 Co 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000837 20-783 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20782 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118001 Hồ Văn Ba 20-10-1985 Quảng Ngãi Nam 30 Co 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000836 20-782 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20729 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116190 Quách Quang Vinh 09-10-1989 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000783 20-729 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20728 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116189 Bùi Quốc Việt 25-07-1994 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000782 20-728 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20727 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116187 Mai Ngọc Viên 03-09-1995 Thái Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000781 20-727 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20726 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116185 Lê Ánh Tuyết 29-04-1989 Thái Bình Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000780 20-726 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20725 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116180 Trần Anh Tuấn 05-04-1985 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000779 20-725 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20724 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116179 Bùi Anh Tuấn 21-08-1998 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000778 20-724 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20723 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116178 Đinh Thanh Tuấn 08-09-1992 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000777 20-723 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20722 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116171 Bùi Văn Trường 04-12-1993 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000776 20-722 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20721 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116165 Hà Trọng Tín 18-02-1995 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000775 20-721 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116160 Nguyễn Duy Thức 15-02-1993 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000774 20-720 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20719 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116156 Bùi Văn Thiện 29-09-1988 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000773 20-719 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20718 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116153 Nguyễn Văn Thành 05-04-1974 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000772 20-718 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20717 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116152 Trần Duy Thành 18-07-1988 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000771 20-717 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20716 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116150 Hà Văn Thanh 28-02-1985 Hòa Bình Nam 3 Thái 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000770 20-716 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20715 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116149 Nguyễn Quang Thanh 27-05-1987 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000769 20-715 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20714 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116145 Đinh Văn Thăng 25-10-1981 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000768 20-714 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20713 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116142 Xa Qúy Sung 31-01-1983 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000767 20-713 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20712 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116136 Bùi Thị Quyên 03-08-1995 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000766 20-712 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20711 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116130 Mai Văn Quân 17-06-1982 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000765 20-711 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20710 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116129 Nguyễn Hồng Quân 31-10-1987 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000764 20-710 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20709 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116125 Bùi Hồng Phúc 21-08-1995 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000763 20-709 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20708 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116123 Bùi Thanh Phú 14-06-1993 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000762 20-708 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20707 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116121 Nguyễn Hồng Phát 25-12-1990 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000761 20-707 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20706 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116115 Nguyễn Văn Ngọc 09-08-1985 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000760 20-706 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20705 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116114 Trần Thị Như Ngọc 10-08-1995 Hòa Bình Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000759 20-705 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20704 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116113 Bùi Văn Ngọc 14-05-1989 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000758 20-704 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20703 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116100 Đinh Công Luận 29-09-1989 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000757 20-703 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20702 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116097 Nguyễn Thành Luân 30-06-1989 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000756 20-702 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20701 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116092 Đinh Văn Lập 08-08-1992 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000755 20-701 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20700 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116086 Nguyễn Văn Khải 15-03-1980 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000754 20-700 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20779 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116084 Phùng Thanh Huyền 24-11-1983 Hòa Bình Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000833 20-779 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20698 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116077 Đinh Mạnh Hùng 01-12-1989 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000752 20-698 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20697 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116067 Bùi Ngọc Hòa 18-05-1993 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000751 20-697 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20696 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116064 Trương Đức Hiếu 09-09-1993 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000750 20-696 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20695 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116062 Dương Thế Hiển 15-01-1983 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000749 20-695 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20694 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116061 Nguyễn Tuấn Hiền 22-07-1981 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000748 20-694 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20693 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116060 Phạm Thị Hiền 27-04-1980 Hòa Bình Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000747 20-693 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20692 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116056 Bùi Thị Thu Hằng 14-04-1986 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000746 20-692 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20690 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116048 Nguyễn Trọng Dũng 16-06-1984 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000744 20-690 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20689 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116047 Nguyễn Đức Dũng 14-11-1987 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000743 20-689 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20688 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116031 Bùi Khắc Đạt 14-09-1984 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000742 20-688 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20687 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116027 Đặng Tất Đại 23-03-1984 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000741 20-687 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20686 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116013 Đinh Hải Châu 06-06-1983 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000740 20-686 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20685 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116012 Triệu Đức Cảnh 17-07-1966 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000739 20-685 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20684 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116011 Phạm Vũ Bình 18-09-1982 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Chính quy DVP 000738 20-684 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-20778 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPA13116009 Nguyễn Tiến Biên 02-11-1981 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Chính quy DVP 000832 20-778 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2016-2020 197/QĐ-ĐHTV ngày 20/06/2020 1 Cấp mới
wk00-45120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217189 Bùi Văn Bến 30-06-1974 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000002 451/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-45020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217188 Bùi Văn Anh 22-11-1991 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000001 450/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-44920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217267 Nguyễn Tùng Dương 04-04-1997 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000915 449/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 352/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-44820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217264 Nguyễn Trọng Chung 19-07-1991 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000914 448/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 352/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-44720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217283 Nguyễn Thị Minh Phượng 20-04-1994 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000913 447/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 352/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-44620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217281 Đinh Xuân Nhẫn 02-01-1984 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000912 446/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 352/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-44520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217276 Nguyễn Thị Huyền 21-11-1985 Hải Dương Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000911 445/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 352/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-44420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217263 Nguyễn Văn Chiều 30-12-1987 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000910 444/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 352/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-44320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217262 Đinh Văn Bảo 17-10-1979 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000909 443/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 352/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-44220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217270 Nguyễn Văn Hảo 05-01-1980 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000908 442/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 335/QĐ-ĐHTV ngày 16/10/2020 1 Cấp mới
wk00-42620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217282 Nguyễn Thị Phương 17-01-1994 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000893 426/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 335/QĐ-ĐHTV ngày 16/10/2020 1 Cấp mới
wk00-44120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217292 Nguyễn Thị Xuân 04-03-1984 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000907 441/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 335/QĐ-ĐHTV ngày 16/10/2020 1 Cấp mới
wk00-43720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217269 Dương Thị Thanh Hà 17-12-1984 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000906 437/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 335/QĐ-ĐHTV ngày 16/10/2020 1 Cấp mới
wk00-43620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217268 Nguyễn Thị Giang 02-09-1989 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000895 436/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 335/QĐ-ĐHTV ngày 16/10/2020 1 Cấp mới
wk00-43520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217271 Lê Thị Hát 24-09-1991 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000905 435/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 335/QĐ-ĐHTV ngày 16/10/2020 1 Cấp mới
wk00-43420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217294 Nguyễn Hải Yến 03-10-1993 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000904 434/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 335/QĐ-ĐHTV ngày 16/10/2020 1 Cấp mới
wk00-43320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217280 Nguyễn Văn Nghĩa 10-11-1982 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000903 433/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 335/QĐ-ĐHTV ngày 16/10/2020 1 Cấp mới
wk00-43220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217286 Nguyễn Thị Hà Thu 23-12-1986 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000902 432/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 335/QĐ-ĐHTV ngày 16/10/2020 1 Cấp mới
wk00-43120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217279 Nguyễn Xuân Nghị 07-05-1976 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000901 431/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 335/QĐ-ĐHTV ngày 16/10/2020 1 Cấp mới
wk00-43020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217287 Nguyễn Văn Thưởng 24-02-1994 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000900 430/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 335/QĐ-ĐHTV ngày 16/10/2020 1 Cấp mới
wk00-42920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217266 Nguyễn Minh Đức 15-06-1992 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000899 429/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 335/QĐ-ĐHTV ngày 16/10/2020 1 Cấp mới
wk00-42820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217278 Nguyễn Văn Lăng 06-08-1988 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000898 428/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 335/QĐ-ĐHTV ngày 16/10/2020 1 Cấp mới
wk00-42720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217284 Dương Văn Quỳnh 23-05-1983 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000897 427/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 335/QĐ-ĐHTV ngày 16/10/2020 1 Cấp mới
wk00-20831 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118051 Võ Tấn Tự 02-02-1984 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000885 20-831 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20830 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118050 Ngô Hữu Phong 31-08-1988 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000884 20-830 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20829 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118049 Đinh Duy Huệ 06-05-1982 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000883 20-829 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20828 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118048 Đinh Văn Yếm 10-12-1979 Quảng Ngãi Nam 18 Hrê 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000882 20-828 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20827 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118047 Võ Thị Ái Việt 24-04-1974 Quảng Ngãi Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000881 20-827 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20826 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118046 Hồ Văn Ve 07-04-1981 Quảng Ngãi Nam 30 Co 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000880 20-826 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20825 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118045 Huỳnh Thị Thanh Tùng 04-01-1978 Quảng Ngãi Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000879 20-825 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20824 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118044 Đào Đức Tuấn 01-09-1975 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000878 20-824 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20823 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118043 Nguyễn Anh Tuấn 21-08-1973 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000877 20-823 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20822 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118042 Võ Văn Trị 20-10-1982 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000876 20-822 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-20821 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118041 Trần Quốc Tiến 20-05-1981 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP 000875 20-821 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 323/QĐ-ĐHTV ngày 10/09/2020 1 Cấp mới
wk00-54420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217100 Đinh Văn Ninh 23-08-1972 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000095 544/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-54320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217099 Bàn Thị Niệm 22-10-1985 Lạng Sơn Nữ 9 Dao 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000094 543/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-54220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217097 Nông Thị Thanh Nga 16-11-1984 Lạng Sơn Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000093 542/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-54120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217096 Vi Văn Mười 14-07-1982 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000092 541/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-54020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217095 Lưu Đức Mạnh 16-10-1994 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000091 540/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-53920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217094 Ma Văn Mạnh 01-09-1979 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000090 539/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-53820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217093 Nông Văn Mạnh 25-02-1992 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000089 538/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-53720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217092 Bàn Văn Mạnh 03-04-1993 Lạng Sơn Nam 9 Dao 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000088 537/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-53620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217091 Triệu Văn Mai 29-12-1992 Lạng Sơn Nam 9 Dao 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000087 536/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-53520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217084 Triệu Văn Hồng 30-09-1982 Lạng Sơn Nam 9 Dao 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000086 535/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-53420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217083 Mã Văn Hơn 20-09-1985 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000085 534/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-53320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217082 Nông Văn Hội 07-07-1975 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000084 533/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-53220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217079 Lương Mạnh Hoàn 17-08-1981 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000083 532/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-53120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217078 Hoàng Văn Hình 09-03-1984 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000082 531/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-68020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217077 Nông Thúy Hằng 22-03-1992 Lạng Sơn Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000231 680/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-52920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217076 Nông Văn Hải 26-04-1982 Lạng Sơn Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000080 529/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-52820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217075 Bế Thị Hà 27-09-1983 Lạng Sơn Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000079 528/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-52720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217074 Hà Thị Duyên 29-05-1986 Lạng Sơn Nữ 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000078 527/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-52620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217073 Hoàng Văn Dương 16-09-1978 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000077 526/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-52520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217072 Nông Văn Đức 25-11-1982 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000076 525/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-52420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217071 Hoàng Minh Đức 16-05-1979 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000075 524/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-52320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217070 Dương Văn Đức 13-09-1980 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000074 523/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-52220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217069 Nông Văn Duẩn 01-03-1983 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000073 522/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-52120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217068 Hoàng Văn Du 03-11-1975 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000072 521/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-52020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217066 Triệu Văn Cương 28-02-1982 Lạng Sơn Nam 9 Dao 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000071 520/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-51920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217065 Vương Văn Công 21-12-1980 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000070 519/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-51820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217064 Hoàng Đức Chính 01-04-1990 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000069 518/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-51720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217063 Bế Văn Bột 20-08-1991 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000068 517/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-51620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217062 Lư Thị Biền 23-08-1983 Lạng Sơn Nữ 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000067 516/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-51520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217061 Lộc Anh Bảo 29-11-1991 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000066 515/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-51420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217060 Dương Văn Báo 05-10-1985 Lạng Sơn Nam 9 Dao 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000065 514/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-51320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217059 Nông Ngọc Ánh 03-11-1988 Lạng Sơn Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Vừa làm vừa học DVP20 000064 513/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-63820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217260 Hà Thế Vinh 04-07-1983 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000190 638/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-63720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217259 Trần Hữu Việt 25-08-1988 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000189 637/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-63620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217258 Hà Hữu Tuấn 17-08-1987 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000188 636/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-63520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217257 Nguyễn Thị Tư 03-08-1981 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000187 635/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-63420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217256 Nguyễn Thị Thắm Thịnh 18-04-1972 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000186 634/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-63320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217255 Ngô Quang Thành 09-08-1983 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000185 633/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-63220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217254 Vũ Mạnh Thắng 25-08-1971 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000184 632/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-63120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217253 Hạ Duy Tân 06-07-1981 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000183 631/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-63020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217252 Trần Thị Sính 29-08-1983 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000182 630/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-62920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217251 Đặng Trần Sinh 24-12-1974 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000181 629/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-62820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217250 Phạm Văn Quyết 19-09-1974 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000180 628/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-62720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217249 Tạ Thị Nhung 20-09-1992 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000179 627/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-62620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217248 Hà Thị Loan 16-04-1975 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000178 626/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-62520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217247 Chu Thị Khánh Linh 02-09-1990 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000177 625/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-62420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217245 Trần Thị Huệ 08-12-1986 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000176 624/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-62320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217244 Phạm Đình Hòa 17-09-1987 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000175 623/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-62220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217243 Tạ Hồng Hiếu 01-08-1986 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000174 622/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-62120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217242 Hoàng Thị Hiền 04-08-1983 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000173 621/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-62020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217241 Hán Trọng Hải 19-03-1980 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000172 620/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-61920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217240 Tạ Công Hải 21-03-1977 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000171 619/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-61820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217239 Hà Thị Kim Dương 20-01-1971 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000170 618/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-61720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217238 Đặng Văn Dũng 20-10-1976 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000169 617/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-61620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217237 Đặng Thị Dung 27-08-1972 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000168 616/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-61520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217236 Phan Anh Đức 16-08-1978 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000167 615/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-61420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217235 Đặng Văn Châm 20-02-1974 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000166 614/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-61320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217234 Đỗ Thị Bình 29-03-1981 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000165 613/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-61220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217233 Trần Thị Anh 22-11-1991 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000164 612/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-61120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217232 Phan Thị Kiều Anh 21-10-1987 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000163 611/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-61020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217231 Tạ Đình Anh 11-10-1989 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000162 610/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-60920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217230 Hán Tuấn Anh 06-10-1988 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000161 609/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 356/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-51220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217149 Lương Anh Tuấn 06-06-1989 Lạng Sơn Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000063 512/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-51120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217148 Vũ Ngọc Tuấn 18-01-1984 Lạng Sơn Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000062 511/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-51020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217147 Lý Thiện Trường 21-11-1985 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000061 510/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-50920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217145 Vy Thị Trang 03-10-1995 Lạng Sơn Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000060 509/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-50820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217144 Đào Văn Toản 13-01-1986 Lạng Sơn Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000059 508/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-50720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217141 Triệu Văn Thọ 09-09-1973 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000058 507/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-50620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217140 Hoàng Thị Sinh 28-12-1985 Lạng Sơn Nữ 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000057 506/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-50520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217139 Hoàng Văn Sáu 08-02-1983 Lạng Sơn Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000056 505/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-50420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217138 Triệu Thanh Quyền 10-09-1990 Lạng Sơn Nam 6 Hoa 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000055 504/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-50320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217135 La Thị Ngoan 08-09-1985 Lạng Sơn Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000054 503/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-50220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217133 Hoàng Văn Minh 12-08-1981 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000053 502/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-50120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217132 Ngô Ất Mão 05-09-1987 Lạng Sơn Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000052 501/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-50020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217131 Phạm Thị Mai 13-01-1984 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000051 500/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-49920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217130 Vi Văn Lực 20-03-1993 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000050 499/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-49820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217129 Hoàng Văn Liên 11-10-1987 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000049 498/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-49720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217128 Nông Trung Kiên 17-12-1990 Lạng Sơn Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000048 497/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-49620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217127 Triệu Văn Inh 11-10-1979 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000047 496/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-49520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217126 Lê Hồng Huấn 17-02-1988 Bắc Giang Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000046 495/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-49420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217123 Lương Đức Dũng 02-10-1972 Lạng Sơn Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000045 494/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-49320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217122 Phùng Văn Đồng 26-03-1990 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000044 493/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-49220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217121 Hoàng Văn Dần 24-10-1986 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000043 492/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-49120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217119 Trần Văn Cường 21-07-1980 Lạng Sơn Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000042 491/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-49020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217120 Lương Công Chính 28-02-1987 Lạng Sơn Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000041 490/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-48920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217118 Hoàng Ngọc Anh 07-08-1995 Lạng Sơn Nữ 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000040 489/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 354/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-48720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217228 Vũ Văn Tú 25-04-1983 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000038 487/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-48420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217225 Bùi Văn Toàn 31-10-1983 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000035 484/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-48320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217224 Bùi Văn Thông 04-01-1991 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000034 483/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-47820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217218 Đinh Thị Quyền 09-10-1984 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000029 478/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-47520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217215 Hà Công Nhuận 25-06-1980 Hòa Bình Nam 3 Thái 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000026 475/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-46820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217208 Bùi Văn Kiêu 11-02-1987 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000019 468/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-46520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217204 Lò Văn Hưởng 08-03-1988 Hòa Bình Nam 3 Thái 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000016 465/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-45920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217198 Bùi Văn Hoàng 05-01-1991 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000010 459/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-46320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217202 Hà Văn Hùng 13-05-1975 Hòa Bình Nam 3 Thái 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000014 463/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-47920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217261 Lê Hải Thắng 27-04-1982 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000030 479/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-47720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217217 Nguyễn Xuân Phong 05-08-1984 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000028 477/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-47420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217214 Bùi Thị Ngân 23-04-1984 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000025 474/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-46720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217206 Hà Văn Khoa 28-01-1985 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000018 467/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-46120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217200 Hà Văn Hợp 07-02-1983 Hòa Bình Nam 3 Thái 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000012 461/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-45520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217193 Quách Thùy Duyên 05-08-1980 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000006 455/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-45220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217190 Hà Văn Bỏng 24-11-1979 Hòa Bình Nam 3 Thái 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000003 452/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-48820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217229 Hà Văn Ước 09-10-1982 Hòa Bình Nam 3 Thái 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000039 488/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-48620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217227 Đinh Thị Trang 25-10-1991 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000037 486/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-48520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217226 Trần Thị Thu Trang 03-09-1982 Hòa Bình Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000036 485/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-48220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217223 Bùi Văn Thông 25-10-1975 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000033 482/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-48120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217222 Hà Văn Thoản 24-05-1985 Hòa Bình Nam 3 Thái 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000032 481/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-48020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217221 Bùi Văn Thiệm 17-05-1968 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000031 480/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-47620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217216 Bùi Văn Nội 24-05-1988 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000027 476/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-47320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217213 Bùi Thị Mai 31-01-1989 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Vừa làm vừa học DVP20 000024 473/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-47220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217212 Đinh Thị Mai 27-11-1992 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000023 472/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-47120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217211 Bùi Thị Lý 21-08-1992 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000022 471/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-47020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217210 Bùi Thanh Liêm 13-08-1983 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000021 470/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-46920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217209 Nguyễn Thị Phương Lan 01-12-1980 Hòa Bình Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000020 469/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-46620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217205 Bùi Văn Khánh 28-05-1984 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000017 466/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-46420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217203 Nguyễn Lan Hương 29-11-1990 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000015 464/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-46220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217201 Bùi Văn Hùng 24-02-1990 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000013 462/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-46020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217199 Bùi Minh Hồng 01-05-1977 Hòa Bình Nữ 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000011 460/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-45820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217196 Hà Thanh Hoàn 01-05-1969 Hòa Bình Nam 3 Thái 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000009 458/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-45720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217195 Nguyễn Diễm Hằng 01-12-1994 Hòa Bình Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000008 457/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-45620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217194 Bùi Mạnh Hà 28-10-1983 Hòa Bình Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000007 456/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-45420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217192 Đào Trung Đức 28-11-1992 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000005 454/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-45320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217191 Lê Minh Châu 08-03-1985 Hòa Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000004 453/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 353/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200058 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041027 Lê Thị Hồng 11-05-1987 Thanh Hóa Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000224 ThS.TV.20.0058 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 28/09/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200059 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041045 Cao Ngọc Hoành 02-09-1970 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000225 ThS.TV.20.0059 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200060 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041007 Nguyễn Thị Hoài 26-09-1988 Nam Định Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000226 ThS.TV.20.0060 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 28/09/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200061 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041193 Nguyễn Thị Mai Hoa 20-10-1984 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000227 ThS.TV.20.0061 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200062 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041077 Nguyễn Thị Hoa 14-11-1983 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000228 ThS.TV.20.0062 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200063 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041005 Nguyễn Hiệp 07-08-1983 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000229 ThS.TV.20.0063 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200064 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041076 Trần Thị Hiền 28-12-1974 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000230 ThS.TV.20.0064 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200065 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041075 Nguyễn Thị Hiên 16-08-1976 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000231 ThS.TV.20.0065 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200066 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041044 Bùi Thị Hiên 08-01-1992 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000232 ThS.TV.20.0066 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200067 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041192 Lê Thị Mỹ Hạnh 29-11-1993 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000233 ThS.TV.20.0067 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200068 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041074 Trần Thị Bích Hạnh 03-11-1984 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000234 ThS.TV.20.0068 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200069 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041027 Lê Bích Hằng 23-10-1974 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000235 ThS.TV.20.0069 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 28/09/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200070 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041026 Ninh Anh Hải 10-03-1975 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000236 ThS.TV.20.0070 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 28/09/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200071 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041025 Nguyễn Thị Thu Hà 21-10-1979 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000237 ThS.TV.20.0071 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 28/09/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200072 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041187 Nguyễn Văn Dũng 04-11-1976 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000238 ThS.TV.20.0072 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 06/06/2020 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200073 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041073 Nguyễn Thị Kim Dung 17-09-1980 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000239 ThS.TV.20.0073 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200074 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041043 Bùi Thị Kim Dung 03-10-1980 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000240 ThS.TV.20.0074 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200075 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041185 Đỗ Quang Điệp 16-11-1977 Ninh Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000241 ThS.TV.20.0075 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 06/06/2020 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200076 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041002 Nguyễn Thành Đạt 02-08-1984 Hưng Yên Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000243 ThS.TV.20.0076 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200077 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041063 Lê Việt Cường 10-01-1988 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000244 ThS.TV.20.0077 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200078 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041184 Trần Ngọc Bình 11-08-1972 Yên Bái Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000245 ThS.TV.20.0078 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 06/06/2020 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200079 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041072 Nguyễn Thúy Bình 15-02-1982 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000246 ThS.TV.20.0079 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200080 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041023 Nguyễn Văn Bình 01-02-1978 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000247 ThS.TV.20.0080 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 28/09/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200081 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041183 Nguyễn Ngọc Biên 15-09-1978 Điện Biên Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000248 ThS.TV.20.0081 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 06/06/2020 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200082 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041071 Nguyễn Ngọc Bích 04-05-1984 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000249 ThS.TV.20.0082 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200083 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041062 Nguyễn Đắc Bách 12-09-1983 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000250 ThS.TV.20.0083 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200084 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041042 Phạm Văn Ánh 29-03-1982 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000251 ThS.TV.20.0084 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200085 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041041 Vũ Tuấn Anh 10-11-1983 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000252 ThS.TV.20.0085 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200087 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041022 Lại Việt Anh 01-11-1991 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000254 ThS.TV.20.0087 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 28/09/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-67720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217185 Bàn Văn Tân 01-12-1991 Hòa Bình Nam 9 Dao 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000229 677/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 379/QĐ-ĐHTV ngày 18/12/2020 1 Cấp mới
wk00-67620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217109 Đinh Văn Toàn 05-03-1971 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000228 676/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 379/QĐ-ĐHTV ngày 18/12/2020 1 Cấp mới
wk00-67520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217101 Triệu Văn Phong 29-05-1985 Lạng Sơn Nam 9 Dao 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000227 675/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 379/QĐ-ĐHTV ngày 18/12/2020 1 Cấp mới
wk00-67420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217087 Lý Thành Huế 04-03-1986 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Trung Bình 4 Vừa làm vừa học DVP20 000226 674/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 379/QĐ-ĐHTV ngày 18/12/2020 1 Cấp mới
wk00-67320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217080 Chu Văn Hoàn 16-07-1983 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000225 673/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 379/QĐ-ĐHTV ngày 18/12/2020 1 Cấp mới
wk00-67220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13118035 Nguyễn Phú Phúc 25-12-1973 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Giỏi 2 Vừa làm vừa học DVP20 000224 672/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 379/QĐ-ĐHTV ngày 18/12/2020 1 Cấp mới
wk00-60820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217058 Đoàn Ngọc Yến 08-02-1989 Lạng Sơn Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000159 608/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-60720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217057 Phùng Văn Tý 20-07-1983 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000158 607/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-60620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217056 Vi Văn Tuyên 20-05-1982 Lạng Sơn Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000157 606/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-60520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217054 Hoàng Văn Trung 15-09-1978 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000156 605/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-60420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217053 Hoàng Văn Triệu 03-05-1984 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000155 604/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-60320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217052 Nông Văn Tơ 09-03-1980 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000154 603/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-60220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217051 Lương Nam Tiến 05-05-1985 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000153 602/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-60120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217050 Hoàng Thị Tiên 10-11-1983 Lạng Sơn Nữ 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000152 601/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-60020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217049 Vi Văn Thuyết 05-09-1974 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000151 600/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-59920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217048 Lăng Thị Thủy 27-02-1985 Lạng Sơn Nữ 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000150 599/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-59820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217047 Hoàng Văn Thụy 26-09-1981 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000149 598/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-59720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217046 Hoàng Văn Thuật 21-09-1983 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000148 597/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-59620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217045 Hoàng Văn Thoan 04-04-1972 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000147 596/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-59520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217044 Lâm Văn Thành 17-02-1987 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000146 595/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-59420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217043 Đàm Quang Thân 18-12-1981 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000145 594/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-59320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217042 Hoàng Văn Thân 08-07-1981 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000144 593/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-59220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217041 Triệu Thị Tám 14-09-1972 Lạng Sơn Nữ 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000143 592/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-59120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217040 Nguyễn Văn Số 24-04-1973 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000142 591/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-59020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217039 Nguyễn Mạnh Quang 28-08-1978 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000141 590/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-58920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217038 Hoàng Thị Phương 25-11-1989 Lạng Sơn Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000140 589/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-58820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217037 Chu Văn Phương 12-05-1979 Lạng Sơn Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000139 588/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-58720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217035 Nông Văn Phi 17-04-1986 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000138 587/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-58620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217034 Vi Thị Oanh 26-11-1980 Lạng Sơn Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000137 586/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-58520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217033 Trần Thị Kim Oanh 01-10-1984 Lạng Sơn Nữ 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000136 585/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-58420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217032 Nông Văn Nối 02-07-1986 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000135 584/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-58320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217031 Lương Kiều Nhân 27-12-1982 Lạng Sơn Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000134 583/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-58220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217030 Nông Thị Mỵ 18-05-1973 Lạng Sơn Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000133 582/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-58120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217029 Hoàng Nhật Linh 17-12-1993 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000132 581/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-58020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217028 Nguyễn Thị Lệ 24-03-1989 Lạng Sơn Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000131 580/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-57920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217027 Vy Thị Lan 03-01-1974 Lạng Sơn Nữ 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000130 579/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-57820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217026 Hoàng Văn Khoa 12-12-1985 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000129 578/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-57720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217024 Hoàng Thị Thu Hương 08-09-1988 Lạng Sơn Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000128 577/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-57620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217023 Nông Thị Huế 28-02-1979 Lạng Sơn Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000127 576/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-57520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217022 Nông Thị Hợp 16-06-1975 Lạng Sơn Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000126 575/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-57420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217021 Hoàng Văn Hợp 02-09-1975 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000125 574/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-57320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217020 Hoàng Văn Hợp 23-01-1987 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000124 573/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-57220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217018 Vi Thị Lê Hoa 25-04-1969 Lạng Sơn Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000123 572/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-57120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217017 Lý Văn Hiếu 02-08-1981 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000122 571/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-57020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217016 Hoàng Văn Hậu 13-06-1979 Lạng Sơn Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000121 570/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-56920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217015 Trịnh Thị Hảo 18-06-1982 Lạng Sơn Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000120 569/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-56820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217014 Hoàng Văn Hanh 12-09-1979 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000119 568/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-56720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217011 Vi Văn Dậu 01-10-1981 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000118 567/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-56620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217009 Hoàng Văn Đạt 07-03-1975 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000117 566/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-56520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217008 Nguyễn Văn Đạt 02-04-1984 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000116 565/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-56420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217006 Triệu Hùng Cường 12-01-1981 Lạng Sơn Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000115 564/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-56320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217005 Nông Văn Cường 10-12-1981 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000114 563/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-56220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217004 Lương Văn Chinh 07-06-1983 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000113 562/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-56120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217003 Vi Quang Chất 08-12-1982 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000112 561/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-56020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217002 Nguyễn Văn Bắc 15-08-1988 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000111 560/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 358/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-55920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217117 Hoàng Văn Vịnh 08-04-1978 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000110 559/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-55820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217116 Triệu Văn Tuyến 26-12-1981 Lạng Sơn Nam 9 Dao 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000109 558/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-55720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217115 Bế Thị Tuyến 10-12-1984 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000108 557/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-55620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217114 Triệu Văn Tương 14-06-1980 Lạng Sơn Nam 9 Dao 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000107 556/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-55520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217113 Sầm Văn Trọng 24-11-1985 Lạng Sơn Nam 8 Mông 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000106 555/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-55420 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217112 Lê Quang Trọng 18-04-1980 Lạng Sơn Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000105 554/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-55320 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217111 Dương Đức Triều 21-10-1986 Lạng Sơn Nam 9 Dao 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000104 553/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-55220 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217110 Hoàng Văn Toàn 20-11-1986 Lạng Sơn Nam 9 Dao 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000103 552/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-55120 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217108 Vi Thị Thơm 08-10-1977 Lạng Sơn Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000102 551/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-55020 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217107 Hoàng Thị Thoa 02-10-1985 Lạng Sơn Nữ 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000101 550/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-54920 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217106 Nông Thị Tâm 13-11-1984 Lạng Sơn Nữ 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000100 549/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-54820 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217105 Bàn Thị Sen 13-10-1982 Lạng Sơn Nữ 9 Dao 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000099 548/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-54720 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217104 Triệu Văn San 08-05-1983 Lạng Sơn Nam 9 Dao 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000098 547/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-54620 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217103 Vi Hồng Quân 10-12-1990 Lạng Sơn Nam 7 Nùng 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000097 546/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-54520 Cử nhân 7380107 Luật kinh tế DVPB13217102 Dương Văn Phúc 26-06-1984 Lạng Sơn Nam 2 Tày 234 VIET NAM 2020 Khá 3 Vừa làm vừa học DVP20 000096 545/20 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2017-2020 357/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200039 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041010 Phạm Tiến Nam 30-01-1972 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000205 ThS.TV.20.0039 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 28/09/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200040 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041201 Phan Tiến Mạnh 02-09-1986 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000206 ThS.TV.20.0040 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200041 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041035 Triệu Như Long 30-08-1976 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000207 ThS.TV.20.0041 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 28/09/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200042 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041065 Đặng Tiến Long 04-01-1985 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000208 ThS.TV.20.0042 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200043 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041034 Vũ Thanh Loan 21-06-1976 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000209 ThS.TV.20.0043 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 28/09/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200044 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041054 Trần Thị Bích Loan 25-05-1980 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000210 ThS.TV.20.0044 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200045 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041078 Hoàng Trung Kiên 19-10-1978 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000211 ThS.TV.20.0045 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200046 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041051 Phạm Trung Kiên 09-05-1990 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000212 ThS.TV.20.0046 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200047 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041053 Nguyễn Thị Lan Khuyên 02-08-1981 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000213 ThS.TV.20.0047 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200048 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041198 Nguyễn Văn Khanh 01-09-1971 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000214 ThS.TV.20.0048 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200049 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041052 Triệu Quang Khang 02-08-1987 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000215 ThS.TV.20.0049 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200050 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041049 Nguyễn Thị Thu Huyền 22-07-1992 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000216 ThS.TV.20.0050 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200051 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041196 Phí Quốc Huy 03-06-1976 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000217 ThS.TV.20.0051 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200052 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041048 Cao Xuân Huy 24-07-1988 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000218 ThS.TV.20.0052 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200053 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041195 Mai Thị Thu Hường 01-01-1990 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000219 ThS.TV.20.0053 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200054 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041050 Nguyễn Thị Kim Hương 24-09-1981 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000220 ThS.TV.20.0054 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200055 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041064 Nguyễn Văn Hùng 05-04-1978 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000221 ThS.TV.20.0055 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200056 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041047 Tạ Duy Hùng 19-07-1974 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000222 ThS.TV.20.0056 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200057 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041046 Nguyễn Thị Minh Huệ 15-12-1982 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000223 ThS.TV.20.0057 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0151 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041225 Nguyễn Đình Nguyên 05-09-1980 Lâm Đồng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000318 ThS.TV.0151 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0150 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041224 Lê Quý Nghiệp 16-08-1977 Long An Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000317 ThS.TV.0150 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0149 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041223 Trần Đình Khiêm 17-10-1991 Hồ Chí Minh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000316 ThS.TV.0149 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0148 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041221 Lê Trần Đức Huân 09-10-1975 Hồ Chí Minh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000315 ThS.TV.0148 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0147 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041220 Đoàn Gia Âu Du 25-03-1978 Hồ Chí Minh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000314 ThS.TV.0147 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0146 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041219 Hoàng Viễn Đông 02-08-1977 Bình Định Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000313 ThS.TV.0146 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0145 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041218 Nguyễn Hải Đăng 01-01-1984 Hồ Chí Minh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000312 ThS.TV.0145 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0144 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041217 Nguyễn Văn Anh 01-12-1989 Thái Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000311 ThS.TV.0144 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0143 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041181 Nguyễn Văn Xuân 27-02-1985 Bình Dương Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000310 ThS.TV.0143 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0142 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041180 Đoàn Minh Tuấn 13-07-1979 Đồng Nai Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000309 ThS.TV.0142 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0141 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041179 Trần Thanh Trúc 15-01-1985 Trà Vinh Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000308 ThS.TV.0141 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0140 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041178 Nguyễn Duy Thông 26-03-1987 Bình Dương Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000307 ThS.TV.0140 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0139 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041177 Nguyễn Minh Tâm 27-12-1988 Hồ Chí Minh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000306 ThS.TV.0139 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0138 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041176 Trần Hồng Nhựt 05-07-1972 Hồ Chí Minh Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000305 ThS.TV.0138 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0137 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041175 Võ Văn Hiền 18-05-1979 Đồng Nai Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000304 ThS.TV.0137 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0136 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041174 Nguyễn Mạnh Cường 14-08-1974 Ninh Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000303 ThS.TV.0136 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0135 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041173 Lê Thị Tường Vi 20-04-1980 Đồng Nai Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000302 ThS.TV.0135 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0134 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041170 Bùi Chí Tình 25-11-1981 Vũng Tàu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000301 ThS.TV.0134 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0133 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041169 Trần Đức Tín 01-01-1972 Bình Thuận Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000300 ThS.TV.0133 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0132 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041168 Phạm Văn Huy Thịnh 18-04-1985 Vũng Tàu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000299 ThS.TV.0132 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0131 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041167 Nguyễn Quang Quốc 05-10-1983 Vũng Tàu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000298 ThS.TV.0131 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0130 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041166 Phan Tôn Nữ Mỹ Ngọc 14-04-1989 Vũng Tàu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000297 ThS.TV.0130 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0129 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041164 Nguyễn Văn Hùng 04-09-1979 Nghệ An Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000296 ThS.TV.0129 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0128 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041163 Lê Xuân Hồng 28-08-1986 Vũng Tàu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000295 ThS.TV.0128 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0127 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041162 Đỗ Văn Hiệu 03-07-1973 Bắc Giang Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000294 ThS.TV.0127 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0126 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041160 Trịnh Thị Duyên 06-02-1985 Hà Tĩnh Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000293 ThS.TV.0126 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0125 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041159 Trương Công Dũng 13-04-1987 Quảng Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000292 ThS.TV.0125 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0124 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041158 Nguyễn Việt Cường 24-08-1973 Quảng Trị Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000291 ThS.TV.0124 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0123 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041157 Trần Kim Chỉ 21-03-1984 Quảng Ngãi Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000290 ThS.TV.0123 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200122 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118020 Trần Mai Trang 27-06-1993 Thái Nguyên Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000278 ThS.TV.20.0122 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 23/11/2019 355/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200121 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118031 Lê Văn Vĩnh 02-01-1980 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000279 ThS.TV.20.0121 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 23/11/2019 355/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200120 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118030 Lê Văn Thịnh 16-05-1973 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000280 ThS.TV.20.0120 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 23/11/2019 355/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200119 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118029 Trịnh Văn Sơn 21-02-1980 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000281 ThS.TV.20.0119 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 23/11/2019 355/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200118 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118028 Phạm Thị Soải 02-11-1978 Hải Phòng Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000282 ThS.TV.20.0118 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 23/11/2019 355/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200117 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118027 Tạ Tuấn Minh 02-11-1971 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000283 ThS.TV.20.0117 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 23/11/2019 355/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200116 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118026 Chu Văn Khang 26-03-1987 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000284 ThS.TV.20.0116 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 23/11/2019 355/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200115 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118025 Nguyễn Văn Huy 02-02-1978 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000285 ThS.TV.20.0115 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 23/11/2019 355/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200114 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118024 Nguyễn Thị Thu Hiền 17-07-1974 Hải Phòng Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000286 ThS.TV.20.0114 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 23/11/2019 355/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200113 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118023 Trịnh Trung Bảo 27-04-1971 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000287 ThS.TV.20.0113 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 23/11/2019 355/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200112 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118022 Phạm Thúy Anh 26-05-1976 Hải Phòng Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000288 ThS.TV.20.0112 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 23/11/2019 355/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200111 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118021 Đinh Thị Vân Anh 16-10-1986 Hải Phòng Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000289 ThS.TV.20.0111 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 23/11/2019 355/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200110 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118023 Lường Thanh Tuyển 07-07-1984 Sơn La Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000277 ThS.TV.20.0110 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200109 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118022 Phạm NgọcTuyên 23-05-1973 Thái Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000276 ThS.TV.20.0109 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200108 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118021 Đặng Đức Tịnh 20-10-1978 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000275 ThS.TV.20.0108 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200107 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118020 Nguyễn Văn Thứ 01-02-1982 Nam Định Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000274 ThS.TV.20.0107 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200106 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118019 Đỗ ĐứcThái 10-04-1976 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000273 ThS.TV.20.0106 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200105 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118018 Lê Anh Sơn 25-02-1972 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000272 ThS.TV.20.0105 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200104 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118017 Trần Văn Sang 09-04-1976 Sơn La Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000271 ThS.TV.20.0104 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200103 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118016 Nguyễn Minh Phương 30-10-1984 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000270 ThS.TV.20.0103 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200102 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118015 Đặng Đình Phúc 19-08-1978 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000269 ThS.TV.20.0102 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200101 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118014 Phạm Xuân Phú 15-11-1994 Thái Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000268 ThS.TV.20.0101 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200100 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118013 Đoàn Xuân Ngọc 09-04-1976 Sơn La Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000267 ThS.TV.20.0100 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200099 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118012 Nguyễn Hoàng Minh 07-08-1989 Hậu Giang Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000266 ThS.TV.20.0099 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200098 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118011 Nguyễn Thanh Huyền 22-03-1983 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000265 ThS.TV.20.0098 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200097 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118010 Nguyễn Kim Hùng 17-08-1983 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000264 ThS.TV.20.0097 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200096 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118009 Hoàng Thị Huế 08-11-1973 Nam Định Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000263 ThS.TV.20.0096 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200095 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118008 Ngô Tiến Huân 10-08-1971 Bắc Ninh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000262 ThS.TV.20.0095 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200094 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118007 Nguyễn Đình Huân 18-08-1980 Bắc Ninh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000261 ThS.TV.20.0094 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200093 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118006 Nguyễn Tuấn Hợp 28-01-1982 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000260 ThS.TV.20.0093 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200092 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118005 Trần Thị Thu Hà 10-04-1982 Hải Dương Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000259 ThS.TV.20.0092 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200091 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118004 Đàm Thanh Hà 17-12-1974 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000258 ThS.TV.20.0091 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200090 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118003 Ngô Văn Được 22-11-1981 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000257 ThS.TV.20.0090 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200089 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118002 Trương Đức Cường 14-07-1967 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000256 ThS.TV.20.0089 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200088 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế DVPA24118001 Đoàn Văn Công 25-03-1983 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000255 ThS.TV.20.0088 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 10/05/2020 351/QĐ-ĐHTV ngày 17/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200163 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041213 Trần Thị Kim Thúy 03-05-1985 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000329 ThS.TV.20.0163 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200162 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041059 Nguyễn Chiến Thắng 12-05-1975 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000328 ThS.TV.20.0162 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200161 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041021 Nguyễn Quang Anh 08-04-1978 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000327 ThS.TV.20.0161 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 28/09/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200001 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041089 Trần Thị Vụ 23-12-1981 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000167 ThS.TV.20.0001 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200002 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041020 Nguyễn Văn Viên 20-08-1974 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000168 ThS.TV.20.0002 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 28/09/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200003 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041088 Nguyễn Hoài Văn 30-08-1983 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000169 ThS.TV.20.0003 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200004 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041070 Nguyễn Văn Tuyên 05-01-1983 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000170 ThS.TV.20.0004 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200005 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041087 Nguyễn Thị Tùng 14-09-1981 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000171 ThS.TV.20.0005 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200006 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041019 Trương Thanh Tùng 03-11-1984 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000172 ThS.TV.20.0006 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 28/09/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200007 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041040 Dương Đức Tuấn 19-02-1975 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000173 ThS.TV.20.0007 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 28/09/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200008 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041215 Đinh Bảo Tuấn 05-06-1993 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000174 ThS.TV.20.0008 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200009 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041086 Khuất Anh Tuấn 05-09-1981 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000175 ThS.TV.20.0009 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200010 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041085 Nguyễn Xuân Tuấn 08-12-1986 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000176 ThS.TV.20.0010 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200011 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041061 Bùi Nam Trung 17-10-1986 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000177 ThS.TV.20.0011 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200012 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041060 Đào Thế Tráng 08-02-1985 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000178 ThS.TV.20.0012 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200013 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041056 Nguyễn Đức Toàn 08-12-1982 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000179 ThS.TV.20.0013 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200014 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041018 Nguyễn Văn Toán 04-12-1969 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000180 ThS.TV.20.0014 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 28/09/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200015 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041084 Hà Thị Bích Thủy 10-11-1978 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000181 ThS.TV.20.0015 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200016 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041069 Nguyễn Thị Thủy 21-05-1987 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000182 ThS.TV.20.0016 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200018 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041039 Kim Thị Thu 26-10-1971 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000184 ThS.TV.20.0018 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 28/09/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200019 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041017 Tạ Văn Thông 07-09-1980 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000185 ThS.TV.20.0019 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 28/09/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200020 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041083 Nguyễn Tiến Thịnh 21-07-1988 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000186 ThS.TV.20.0020 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200021 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041211 Trần Thị Nho Thêm 09-05-1982 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000187 ThS.TV.20.0021 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200022 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041068 Phan Quang Thành 10-04-1980 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000188 ThS.TV.20.0022 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200023 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041082 Nguyễn Thị Thanh 06-09-1978 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000189 ThS.TV.20.0023 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200024 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041057 Vũ Thị Phương Thanh 04-05-1984 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000190 ThS.TV.20.0024 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200025 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041038 Nguyễn Thị Kim Thanh 24-07-1973 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000191 ThS.TV.20.0025 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 28/09/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200026 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041016 Nguyễn Thị Mai Thanh 05-06-1984 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000192 ThS.TV.20.0026 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 28/09/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200028 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041058 Lê Thị Hồng Thắm 29-06-1981 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000194 ThS.TV.20.0028 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 27/10/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200029 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041014 Vũ Hồng Thắm 23-11-1982 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000195 ThS.TV.20.0029 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 28/09/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200030 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041081 Nguyễn Quang Thái 10-10-1971 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000196 ThS.TV.20.0030 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200031 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 8340410210 Trần Thế Sơn 23-09-1992 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000197 ThS.TV.20.0031 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200032 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041080 Đào Hồng Sơn 24-01-1992 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000198 ThS.TV.20.0032 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200033 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041066 Nguyễn Bá Quyết 26-05-1985 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000199 ThS.TV.20.0033 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200034 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041207 Đoàn Duy Phương 13-06-1980 Thái Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000200 ThS.TV.20.0034 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 06/06/2020 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200035 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041055 Đào Thị Kiều Oanh 06-07-1975 Phú Thọ Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000201 ThS.TV.20.0035 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200036 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041205 Phạm Thị Hồng Nhị 01-11-1984 Hà Nội Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000202 ThS.TV.20.0036 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 06/06/2020 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200037 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041011 Nguyễn Thanh Ngọc 27-10-1989 Hà Nội Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000203 ThS.TV.20.0037 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 28/09/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV200038 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041079 Ngô Văn Nam 09-01-1983 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000204 ThS.TV.20.0038 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 01/12/2019 350/QĐ-ĐHTV ngày 13/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000134 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171145 Nguyễn Duy Linh 01-12-1986 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000040 ThS.TV_000134 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000118 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171099 Dương Hoàng Hanh 28-04-1976 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000013 ThS.TV_000118 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000114 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171097 Hoàng Thị Thanh Hà 13-12-1983 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000004 ThS.TV_000114 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000173 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171216 Hoàng Bích Thuận 27-12-1981 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000046 ThS.TV_000173 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000129 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171131 Phan Thị Bích Hường 21-06-1981 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000031 ThS.TV_000129 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000183 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171190 Dương Trọng Tuệ 27-11-1981 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000129 ThS.TV_000183 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000034 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834170105 Nguyễn Văn Bộ 17-09-1976 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219443 ThS.TV_000034 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000022 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171015 Phạm Hoài Hưng 12-08-1975 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219428 ThS.TV_000022 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000031 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171029 Trần Văn Sản 23-09-1976 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219437 ThS.TV_000031 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000027 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171041 Nguyễn Việt Tuấn 15-06-1986 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219433 ThS.TV_000027 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000018 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171052 Nguyễn Thị Hằng 20-09-1986 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219424 ThS.TV_000018 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000029 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171068 Nguyễn Bá Việt 06-08-1988 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219435 ThS.TV_000029 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000028 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171043 Nguyễn Hữu Tuyên 12-09-1982 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219434 ThS.TV_000028 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000016 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171047 Nguyễn Thị Hải 20-10-1984 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219422 ThS.TV_000016 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000023 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171057 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10-04-1986 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219429 ThS.TV_000023 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000017 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171050 Kiều Hồng Đăng 21-04-1993 Thái Nguyên Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219423 ThS.TV_000017 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000024 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171058 Phạm Thúy Lam 20-10-1981 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219430 ThS.TV_000024 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000019 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171053 Nguyễn Xuân Hiếu 14-09-1987 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219425 ThS.TV_000019 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000021 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171014 Phạm Quốc Hùng 27-12-1989 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219427 ThS.TV_000021 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000025 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171062 Nguyễn Thị Thanh Nga 29-09-1981 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219431 ThS.TV_000025 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000020 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171054 Hoàng Đức Hợp 12-07-1988 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219426 ThS.TV_000020 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000026 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171061 Nguyễn Xuân Nam 25-05-1983 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219432 ThS.TV_000026 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000033 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171002 Phạm Quốc Anh 24-08-1981 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219439 ThS.TV_000033 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000013 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171018 Nguyễn Văn Kiên 15-11-1985 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219419 ThS.TV_000013 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000032 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171001 Lê Hải Anh 16-12-1988 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219438 ThS.TV_000032 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000012 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171055 Lương Thị Hưng 27-11-1987 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219418 ThS.TV_000012 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 22/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000010 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171010 Lỗ Thị Hằng 26-12-1992 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219416 ThS.TV_000010 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000008 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171007 Lê Thị Duyên 24-10-1989 Hưng Yên Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219414 ThS.TV_000008 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000015 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171044 Phạm Thị Hải Yến 08-10-1978 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219421 ThS.TV_000015 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000009 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171008 Nguyễn Thị Thu Hà 25-06-1988 Hải Phòng Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219415 ThS.TV_000009 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000007 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171004 Lê Xuân Bình 08-02-1972 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219413 ThS.TV_000007 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000014 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171037 Dương Đức Trung 09-10-1987 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219420 ThS.TV_000014 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000030 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171022 Phùng Quang Minh 30-08-1985 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219436 ThS.TV_000030 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 19/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000011 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171012 Nguyễn Thanh Hoa 12-09-1986 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219417 ThS.TV_000011 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000006 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171003 Nguyễn Thế Bảo 07-01-1985 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219412 ThS.TV_000006 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1282/QĐ-ĐHTV ngày 13/08/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000005 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171056 Nguyễn Văn Hữu 23-02-1987 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A218291 ThS.TV_000005 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 26/04/2019 903/QĐ-ĐHTV ngày 11/06/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000004 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171034 Nguyễn Văn Thạnh 24-04-1973 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A218289 ThS.TV_000004 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 26/04/2019 903/QĐ-ĐHTV ngày 11/06/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000003 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171066 Nguyễn Văn Tỉnh 18-01-1978 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A218287 ThS.TV_000003 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 26/04/2019 903/QĐ-ĐHTV ngày 11/06/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000002 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171013 Nguyễn Đình Hoàn 20-10-1981 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A218290 ThS.TV_000002 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 26/04/2019 903/QĐ-ĐHTV ngày 11/06/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000001 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171026 Trần Thị Bích Nguyệt 05-01-1985 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A218288 ThS.TV_000001 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 26/04/2019 903/QĐ-ĐHTV ngày 11/06/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000174 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171220 Dương Thị Bích Thủy 30-06-1985 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000162 ThS.TV_000174 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0160 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171162 Nguyễn Thị Ninh 28-10-1982 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000164 ThS.TV.0160 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000155 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172133 Trần Minh Như 03-10-1985 Bạc Liêu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000158 ThS.TV_000155 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 01/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000185 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172229 Nguyễn Thị Tuyền 06-05-1984 Bạc Liêu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000133 ThS.TV_000185 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 01/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000181 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172216 Trần Tam Trung 27-12-1972 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000115 ThS.TV_000181 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 01/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000140 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172109 Châu Trấn Lợi 19-06-1974 Bạc Liêu Nam 6 Hoa 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000103 ThS.TV_000140 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 08/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000178 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172210 Tô Thị Thanh Trang 01-04-1985 Bạc Liêu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000100 ThS.TV_000178 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 08/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000111 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172037 Nguyễn Thị Minh Dương 10-10-1988 Bạc Liêu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000097 ThS.TV_000111 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 31/05/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000109 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172029 Nguyễn Thành Đồng 08-10-1971 Cà Mau Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000094 ThS.TV_000109 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 08/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000106 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172024 Phạm Văn Để 01-01-1982 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000091 ThS.TV_000106 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 31/05/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000103 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172022 Nguyễn Mạnh Cường 28-07-1984 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000084 ThS.TV_000103 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 31/05/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000100 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172018 Nguyễn Việt Chương 24-10-1976 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000081 ThS.TV_000100 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 01/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000098 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172007 Lương Thị Mỹ Âu 07-04-1986 Bạc Liêu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000079 ThS.TV_000098 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 07/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000096 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172002 Bùi Thúy An 18-12-1988 Bạc Liêu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000077 ThS.TV_000096 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 06/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000159 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172143 Lê Tuấn Phong 12-05-1977 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000067 ThS.TV_000159 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 07/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000154 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172130 Trần Thu Nhi 04-04-1985 Bạc Liêu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000157 ThS.TV_000154 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 31/05/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000175 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172203 Huỳnh Thị Minh Thủy 24-01-1978 Tiền Giang Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000059 ThS.TV_000175 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 01/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000151 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172128 Nguyễn Thị Nhản 16-08-1986 Bạc Liêu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000155 ThS.TV_000151 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 08/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000149 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172123 Nguyễn Thị Bích Ngọc 05-03-1977 Bạc Liêu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000154 ThS.TV_000149 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 31/05/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000145 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172115 Triệu Công Minh 21-04-1978 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000048 ThS.TV_000145 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 02/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000137 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172107 Huỳnh Chí Linh 15-04-1974 Cà Mau Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000043 ThS.TV_000137 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 07/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000133 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172101 Trần Văn Kiên 13-05-1979 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000037 ThS.TV_000133 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 01/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000171 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172197 Đặng Minh Thống 13-11-1977 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000036 ThS.TV_000171 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 01/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000131 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172095 Lê Hoàng Khải 10-11-1981 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000034 ThS.TV_000131 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 08/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000169 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172185 Ngô Diệu Thiên 01-01-1981 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000029 ThS.TV_000169 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 31/05/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000126 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172080 Trần Trọng Hùng 12-10-1987 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000025 ThS.TV_000126 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 06/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000124 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172073 Nguyễn Thanh Hồng 19-04-1978 Bạc Liêu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000023 ThS.TV_000124 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 01/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000122 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172068 Lê Xuân Hòa 16-06-1974 Tuyên Quang Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000020 ThS.TV_000122 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 08/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000165 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172178 Huỳnh Văn Thẳng 28-03-1979 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000019 ThS.TV_000165 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 06/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000121 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172064 Triệu Trung Hiếu 12-06-1974 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000017 ThS.TV_000121 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 06/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000117 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172052 Đinh Thị Thúy Hằng 14-09-1982 Bạc Liêu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000153 ThS.TV_000117 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 06/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000115 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172049 Huỳnh Thị Ngọc Hân 26-08-1987 Bạc Liêu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000152 ThS.TV_000115 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 01/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000186 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172303 Dương Văn Viên 12-05-1969 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000138 ThS.TV_000186 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 07/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000182 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172221 Huỳnh Minh Tú 04-10-1985 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000119 ThS.TV_000182 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 07/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000179 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172211 Nguyễn Văn Trí 09-05-1976 Bến Tre Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000109 ThS.TV_000179 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 02/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000141 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172111 Huỳnh Thanh Mẫn 20-07-1982 Bạc Liêu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000104 ThS.TV_000141 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 01/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000139 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172108 Hồ Vinh Lộc 22-10-1995 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000102 ThS.TV_000139 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 06/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000110 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172034 Trần Mạnh Dũng 23-10-1989 Hà Tĩnh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000095 ThS.TV_000110 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 07/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000107 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172025 Tô Thanh Điền 18-09-1978 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000092 ThS.TV_000107 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 06/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000105 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172023 Tạ Minh Đăng 29-08-1985 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000090 ThS.TV_000105 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 07/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000176 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172205 Nguyễn Trọng Tính 05-12-1979 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000085 ThS.TV_000176 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 07/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000102 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172019 Tạ Mỹ Cương 01-05-1984 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000083 ThS.TV_000102 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 01/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000099 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172015 Nguyễn Thị Bảo Châu 22-04-1984 Bạc Liêu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000160 ThS.TV_000099 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 30/05/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000097 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172004 Ngô Thị Tú Anh 17-02-1979 Bạc Liêu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000151 ThS.TV_000097 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 02/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000095 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172001 Tô Văn An 02-03-1975 Quảng Ninh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000076 ThS.TV_000095 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 02/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000158 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172144 Lâm Thanh Phong 16-09-1973 Cà Mau Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000065 ThS.TV_000158 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 06/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000157 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172141 Ngô Thị Kim Oanh 01-01-1985 Bạc Liêu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000159 ThS.TV_000157 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 07/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000153 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172131 Huỳnh Nhi 17-07-1995 Bạc Liêu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000156 ThS.TV_000153 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 30/05/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000152 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172129 Nguyễn Kiều Nhanh 01-01-1989 Bạc Liêu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000057 ThS.TV_000152 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 31/05/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000150 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172125 Châu Thị Thu Nguyệt 01-09-1977 Bạc Liêu Nữ 6 Hoa 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000053 ThS.TV_000150 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 06/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000147 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172119 Phan Quốc Nam 16-11-1973 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000050 ThS.TV_000147 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 01/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000112 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172042 Đào Công Giới 02-05-1978 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000044 ThS.TV_000112 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 02/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000136 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172106 Nguyễn Mỹ Linh 19-08-1984 Cà Mau Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000042 ThS.TV_000136 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 01/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000172 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172199 Trần Minh Thư 03-10-1985 Bạc Liêu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000039 ThS.TV_000172 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 01/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000132 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172099 Phan Hoàng Khiêm 19-12-1984 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000035 ThS.TV_000132 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 31/05/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000170 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172190 Trần Lệ Thơ 26-04-1975 Bạc Liêu Nữ 6 Hoa 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000033 ThS.TV_000170 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 02/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000130 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172089 Phan Đình Huy 01-07-1983 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000032 ThS.TV_000130 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 08/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000168 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172183 Trần Thanh Thế 11-06-1985 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000028 ThS.TV_000168 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 30/05/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000127 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172081 Chung Long Hưng 06-10-1978 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000027 ThS.TV_000127 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 01/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000125 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172076 Trần Ngọc Huệ 20-09-1981 Bạc Liêu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000024 ThS.TV_000125 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 06/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000123 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172071 Lâm Chí Hôn 29-08-1985 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000021 ThS.TV_000123 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 08/04/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000120 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172065 Quách Hoàng Trung Hiếu 10-04-1990 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000015 ThS.TV_000120 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 31/05/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000119 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172062 Ngô Vĩnh Hiệp 06-10-1984 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000014 ThS.TV_000119 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 02/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000116 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172051 Trần Cẩm Hằng 21-09-1992 Bạc Liêu Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000010 ThS.TV_000116 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 01/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000162 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834172159 Trần Anh Qúi 15-08-1983 Bạc Liêu Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000005 ThS.TV_000162 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 30/05/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0159 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041234 Võ Hữu Vinh 19-02-1983 Hồ Chí Minh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000326 ThS.TV.0159 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0158 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041233 Nguyễn Quang Vinh 30-05-1978 Hồ Chí Minh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000325 ThS.TV.0158 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0157 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041232 Trần Hữu Vinh 10-01-1972 Long An Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000324 ThS.TV.0157 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0156 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041231 Nguyễn Thị Thanh Thủy 03-05-1976 Bình Thuận Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000323 ThS.TV.0156 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0155 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041230 Ngô Bá Thành 18-03-1983 Hồ Chí Minh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000322 ThS.TV.0155 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0154 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041229 Trần Nhật Thanh 22-01-1979 Hồ Chí Minh Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000321 ThS.TV.0154 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0153 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041227 Phạm Tấn Quốc 18-02-1981 Thừa Thiên Huế Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000320 ThS.TV.0153 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV0152 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834041226 Lê Thị Oanh 20-04-1981 Thanh Hóa Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2020 Chính quy DVP 000319 ThS.TV.0152 Lưu Viết Tĩnh Hiệu trưởng 2018-2020 21/12/2019 359/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2020 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000082 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171032 Phạm Tiến Sỹ 05-03-1987 Thanh Hóa Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219441 ThS.TV_000082 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000076 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171023 Trần Đức Minh 12-03-1988 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219442 ThS.TV_000076 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000080 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171028 Nguyễn Anh Quý 14-07-1983 Ninh Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy A219440 ThS.TV_000080 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000180 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171227 Trần Nam Trung 22-08-1973 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000112 ThS.TV_000180 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000148 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171164 Phạm Thị Quỳnh Nga 14-09-1990 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000051 ThS.TV_000148 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000166 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171201 Hà Thị Thanh 16-04-1988 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000022 ThS.TV_000166 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000142 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171154 Đào Quang Minh 12-07-1987 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000105 ThS.TV_000142 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000160 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171171 Tạ Mai Phương 30-08-1973 Thái Nguyên Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000002 ThS.TV_000160 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000138 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171149 Nguyễn Thị Kim Loan 25-09-1988 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000101 ThS.TV_000138 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000108 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171093 Nguyễn Văn Đoàn 23-09-1969 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000093 ThS.TV_000108 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000113 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171095 Nguyễn Ngọc Hà 18-10-1973 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000003 ThS.TV_000113 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000184 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171193 Nguyễn Phan Túy 17-04-1980 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000148 ThS.TV_000184 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000187 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171231 Nguyễn Thị Hoàng Yến 29-04-1979 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000146 ThS.TV_000187 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000177 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171184 Đỗ Mạnh Toàn 25-04-1979 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000096 ThS.TV_000177 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000167 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171202 Đinh Văn Thanh 26-03-1974 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000026 ThS.TV_000167 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000101 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171085 Mai Đức Chuyền 13-09-1983 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000082 ThS.TV_000101 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000143 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171156 Trần Ngọc Minh 08-01-1977 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000045 ThS.TV_000143 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000144 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171155 Ngô Văn Minh 10-10-1974 Phú Thọ Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000047 ThS.TV_000144 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000161 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171174 Phan Thanh Quang 31-10-1981 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000001 ThS.TV_000161 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000164 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171180 Nguyễn Ngọc Sơn 29-12-1971 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000009 ThS.TV_000164 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000128 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171130 Nguyễn Thị Hường 26-03-1975 Thanh Hóa Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000030 ThS.TV_000128 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 17/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000104 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171081 Hoàng Duy Cường 05-07-1993 Bắc Giang Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000087 ThS.TV_000104 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 25/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000086 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171214 Đặng Thị Thu 25-05-1982 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000147 ThS.TV_000086 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000083 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171181 Nguyễn Thị Tâm 04-08-1983 Tuyên Quang Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000143 ThS.TV_000083 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000079 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171173 Nguyễn Hoàng Phương 29-02-1972 Thái Nguyên Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000141 ThS.TV_000079 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000075 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171157 Phạm Thị Minh 23-03-1975 Hà Nam Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000135 ThS.TV_000075 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000146 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171158 Trần Văn Minh 24-05-1976 Thái Nguyên Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000049 ThS.TV_000146 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 25/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000163 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171178 Hoàng Duy San 26-07-1971 Bắc Giang Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000008 ThS.TV_000163 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 25/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000087 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171222 Đoàn Thị Thúy 13-06-1980 Bắc Kạn Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000149 ThS.TV_000087 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000093 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171189 Nguyễn Anh Tuấn 11-12-1969 Thái Nguyên Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000163 ThS.TV_000093 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000090 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171223 Nguyễn Thị Thu Trang 24-02-1983 Thái Nguyên Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000071 ThS.TV_000090 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000089 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171221 Trần Thị Thanh Thủy 18-09-1972 Thái Nguyên Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000070 ThS.TV_000089 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000061 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171082 Nguyễn Duy Chinh 07-05-1970 Cao Bằng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000110 ThS.TV_000061 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000135 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171146 Trần Thị Linh 21-08-1982 Thái Nguyên Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000041 ThS.TV_000135 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 25/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000078 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171102 Trần Thị Khánh Phương 16-09-1975 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000140 ThS.TV_000078 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000063 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171084 Trần Trọng Chung 01-09-1967 Hà Nam Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000114 ThS.TV_000063 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000084 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171064 Nguyễn Văn Tân 07-10-1985 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000144 ThS.TV_000084 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 25/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000081 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171031 Nguyễn Văn Sơn 30-12-1992 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000142 ThS.TV_000081 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 25/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000045 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171020 Nguyễn Thị Liên 09-09-1977 Thái Bình Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000086 ThS.TV_000045 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 25/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000077 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171165 Nguyễn Thúy Nga 06-07-1993 Thái Nguyên Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000137 ThS.TV_000077 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000070 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171139 Đỗ Thị Hồng Khánh 02-09-1972 Thái Nguyên Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000127 ThS.TV_000070 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000073 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171144 Nguyễn Thị Liên 15-12-1978 Thái Nguyên Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000132 ThS.TV_000073 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000068 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171133 Hoàng Thị Hường 04-08-1981 Nam Định Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000124 ThS.TV_000068 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000091 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171224 Nguyễn Huyền Trang 20-04-1989 Thái Nguyên Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000072 ThS.TV_000091 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000060 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171075 Nguyễn Tấn Bằng 17-12-1974 Thái Nguyên Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000107 ThS.TV_000060 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000072 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171143 Lưu Thị Lan 21-09-1980 Thái Nguyên Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000131 ThS.TV_000072 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000071 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171137 Trần Văn Kiên 08-07-1988 Thái Nguyên Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000130 ThS.TV_000071 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000067 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171128 Nguyễn Thành Hưng 27-07-1977 Thái Nguyên Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000123 ThS.TV_000067 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000066 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171123 Đào Mạnh Hùng 10-04-1972 Thái Nguyên Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000121 ThS.TV_000066 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000065 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171090 Dương Công Duy 22-08-1981 Thái Nguyên Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000120 ThS.TV_000065 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000062 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171083 Ngô Thượng Chính 09-10-1977 Thái Nguyên Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000113 ThS.TV_000062 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000085 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171182 Hà Đức Tân 21-08-1975 Thái Nguyên Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000145 ThS.TV_000085 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000094 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171232 Trần Thị Yến 10-10-1989 Thái Nguyên Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000075 ThS.TV_000094 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000041 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171134 Lê Thị Thanh Hường 16-05-1981 Hải Phòng Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000111 ThS.TV_000041 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 29/09/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000046 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171147 Nguyễn Ngọc Linh 11-11-1981 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000136 ThS.TV_000046 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 25/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000053 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171215 Bùi Văn Thu 31-10-1972 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000106 ThS.TV_000053 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 29/09/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000047 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171166 Nguyễn Phương Nga 20-02-1986 Bắc Giang Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000126 ThS.TV_000047 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 29/09/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000039 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171115 Phùng Thị Khánh Hòa 12-03-1988 Hải Phòng Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000098 ThS.TV_000039 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 29/09/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000040 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171114 Phạm Thị Xuân Hòa 14-06-1977 Hải Phòng Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000099 ThS.TV_000040 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 25/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000052 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171209 Trần Thượng Thiểm 24-05-1969 Thái Bình Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000069 ThS.TV_000052 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 25/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000055 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171049 Nguyễn Thành Trung 02-06-1988 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000006 ThS.TV_000055 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 29/09/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000049 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171027 Bùi Thị Thúy Phương 28-07-1980 Hải Phòng Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000118 ThS.TV_000049 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 25/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000035 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171045 Nguyễn Quang Chất 06-03-1989 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000038 ThS.TV_000035 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 29/09/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000054 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171036 Nguyễn Văn Thùy 09-05-1972 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000139 ThS.TV_000054 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 29/09/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000059 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171042 Đinh Quang Tùng 02-10-1986 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000018 ThS.TV_000059 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 25/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000057 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171040 Nguyễn Quang Tứ 04-10-1978 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000016 ThS.TV_000057 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 29/09/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000038 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171009 Nguyễn Văn Hải 13-07-1977 Hưng Yên Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000058 ThS.TV_000038 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 29/09/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000050 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171063 Phạm Đức Tâm 26-12-1986 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000066 ThS.TV_000050 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000058 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171067 Trần Đức Tùng 31-05-1976 Hải Dương Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000088 ThS.TV_000058 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000056 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171039 Vũ Xuân Trường 04-09-1984 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000011 ThS.TV_000056 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 29/09/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000044 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171059 Phạm Văn Lập 10-07-1974 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000128 ThS.TV_000044 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 25/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000043 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171019 Nguyễn Tùng Lâm 05-06-1979 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000068 ThS.TV_000043 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 29/09/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000051 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171033 Đào Nguyên Thắng 18-08-1976 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000108 ThS.TV_000051 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 25/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000037 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171006 Phạm Văn Đoan 05-01-1968 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000089 ThS.TV_000037 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 23/06/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000042 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171069 Nguyễn Trọng Khải 11-03-1972 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000122 ThS.TV_000042 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 25/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000036 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171046 Đào Mạnh Dũng 26-10-1991 Hải Phòng Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000056 ThS.TV_000036 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 25/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000048 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171025 Nguyễn Thị Ngọc 15-09-1978 Hưng Yên Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000116 ThS.TV_000048 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 25/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000064 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171051 Trần Thị Kim Dung 03-05-1984 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000117 ThS.TV_000064 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 25/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000074 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171021 Phạm Thị Phương Linh 30-03-1985 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000161 ThS.TV_000074 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 25/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000690 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171048 Hoàng Quốc Huy 20-03-1993 Vĩnh Phúc Nam 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000125 ThS.TV_000690 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 25/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000088 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171065 Nguyễn Trần Thu Thủy 07-01-1984 Vĩnh Phúc Nữ 1 Kinh (Việt) 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000150 ThS.TV_000088 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 25/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
wk00-ThSTV000092 Thạc sĩ 8340410 Quản lý kinh tế 834171038 Nguyễn Trần Mạnh Trường 04-11-1992 Phú Thọ Nam 4 Mường 234 VIET NAM 2019 Chính quy DVP000073 ThS.TV_000092 Bùi Văn Hồng Hiệu trưởng 2017-2019 18/08/2019 1569/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2019 1 Cấp mới
0981 912 323
0981912323