Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế – Sự cam kết đối với năng lực người học

Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế – Sự cam kết đối với năng lực người học                                                 

Để đáp ứng nguồn nhân lực ngành luật kinh tế chất lượng cao cho xã hội, trong những năm qua, Khoa Luật – Trường Đại học Trưng Vương là một trong những đơn vị đi tiên phong trong xây dựng chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo cử nhân luật cho sinh viên chính quy theo hướng ứng dụng.

Chương trình đào tạo được xây dựng đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra (Kiến thức; kỹ năng; Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm).

Ngày 16/11/2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 5410/QĐ-BGDĐT giao cho Trường Đại học Trưng Vương đào tạo hệ chính quy ngành Luật kinh tế. Qua 07 năm triển khai công tác đào tạo, Khoa Luật luôn chú trọng rà soát, cải tiến Chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tiễn đào tạo và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao chất lượng nhân lực ngành luật cho xã hội.

Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật kinh tế được xây dựng chuẩn đầu ra theo hướng ứng dụng, với 128 tín chỉ, trong đó có các môn cơ sở ngành như: Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật; Luật Hiến pháp; Luật Dân sự; Luật Hình sự; Luật đất đai; Luật lao động…Các môn chuyên ngành như: Luật Thương mại Việt Nam; Luật Doanh nghiệp; Luật Ngân hàng; Luật Tài chính Việt Nam;…Ngoài ra, trong Chương trình còn có các học phần được xây dựng với mục đích nâng cao kỹ năng thực hành luật, kỹ năng áp dụng pháp luật để giải quyết các vụ việc cụ thể xảy ra trong thực tế cuộc sống, như: Pháp luật thuế và kỹ năng tư vấn pháp luật thuế; Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực kinh doanh; Kỹ năng hành nghề luật sư và công chứng; Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng thương mại;….

Chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế được xây dựng bởi đội ngũ giảng viên và sự góp ý của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Luật kinh tế (Luật sư; Cán bộ pháp chế làm trong các Doanh nghiệp; cán bộ Viện Kiểm sát; Tòa án…). Do vậy, sinh viên sau khi tốt nghiệp không chỉ có nền tảng kiến thức pháp lý vững vàng mà còn có cả các kỹ năng vận dụng các quy định pháp luật để giải quyết các tình huống pháp lý xảy ra trong thực tiễn cuộc sống.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên, các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao

Hiện nay, tham gia giảng dạy cho Khoa Luật là các giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực pháp lý. Bên cạnh đó, Khoa Luật còn mời các chuyên gia hàng đầu công tác tại các Văn phòng Luật sư; Viện Kiểm sát, Tòa án; Cán bộ làm công tác pháp chế tại các Doanh nghiệp,…trực tiếp giảng dạy các kỹ năng thực hành pháp luật cho sinh viên.

Thực hành pháp luật – yếu tố quan trọng trong đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo

Khoa Luật luôn coi thực hành pháp luật là yếu tố quan trọng trong việc rèn kỹ năng áp dụng pháp luật vào thực tiễn cuộc sống. Chính vì vậy, Khoa Luật đã làm việc và hợp tác với các Văn phòng Luật sư trên địa bàn Hà Nội để gửi sinh viên đến tập sự. Bên cạnh đó, các buổi thực hành pháp luật tại Trường cũng được Khoa triển khai như: Các phiên tòa giả định; các phiên đấu giá; chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ để thành lập Doanh nghiệp,…

 

Gọi ngay
chat-active-icon
chat-active-icon