THÔNG TIN CHUNG VỀ KHOA LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Chức năng

Khoa Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện các nội dung công tác: Quản lý chuyên môn về đào tạo ngành Thương mại điện tử, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, xây dựng nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập; Quản lý đội ngũ giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của ngành Thương mại điện tử đã được phân công.

Nhiệm vụ 

– Quản lý giảng viên, CB và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, có kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa.

– Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường.

– Tổ chức thực hiện NCKH, tham gia hoạt động sở hữu trí tuệ; tham gia các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng và các hoạt động phong trào được cấp trên và Nhà trường tổ chức. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định hiện hành.

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, bảo mật và an toàn dữ liệu thông tin và rà soát hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của Khoa.

– Tổng hợp, thống kê và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và hướng dẫn của Phòng Khảo thí và ĐBCL.

Mô hình đào tạo, Nhà trường – Doanh nghiệp đang là thế mạnh của Khoa Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Ngay kể từ khi ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên được thực tập, làm việc bán thời gian, tham quan và trải nghiệm tại các doanh nghiệp thuộc hệ thống Tập đoàn Hồ Gươm và đối tác của tập đoàn. Giảng viên là những lãnh đạo phòng ban, công ty thuộc Tập đoàn…được Khoa lựa chọn hợp tác giảng dạy, tổ chức các hội thảo chuyên đề. Thông qua đó chia sẻ kinh nghiệm thực tế, yêu cầu nghề nghiệp, mặt khác là cầu nối giữa Khoa và Doanh nghiệp trong việc đưa sinh viên đến doanh nghiệp thực tập tay nghề trong lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu, Kho bãi, Logistics…

Đội ngũ giảng viên mà khoa Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đang sở hữu đều là những giảng viên, những cán bộ quản lý doanh nghiệp có kinh nghiệm hiện đang làm việc thực tiễn tại Tập đoàn Hồ Gươm với sự đam mê, truyền cảm hứng học tập tới sinh viên với mong muốn sinh viên lựa chọn được ngành học mình yêu thích, hứng thú trong học tập và thành công khi rời nhà trường tham gia vào thị trường lao động.

– Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: Xem tại đây!

0981266225