THÔNG TIN CHUNG VỀ KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Chức năng

Khoa Thương mại điện tử là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện các nội dung công tác: Quản lý chuyên môn về đào tạo ngành Thương mại điện tử, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, xây dựng nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập; Quản lý đội ngũ giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của ngành Thương mại điện tử đã được phân công.

Nhiệm vụ

Quản lý và phát triển đội ngũ giảng viên có chuyên môn sâu về các chuyên ngành Thương mại điện tử. Phát triển chương trình đào tạo, nâng cao các điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

Xây dựng nội dung, chương trình giảng dạy chuyên ngành Thương mại điện tử; tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo chuyên ngành Thương mại điện tử, theo kế hoạch chung của nhà trường.

Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Thương mại điện tử; chủ động khai thác các Dự án hợp tác về đào tạo; phối hợp với các tổ chức khoa học – công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

Tổ chức công tác biên soạn giáo trình giảng dạy chuyên ngành Thương mại điện tử; không ngừng nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo.

Quản lý và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được nhà trường giao; đề xuất kế hoạch bổ sung, mua sắm, bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ dạy- học, thực hành, thực tập chuyên ngành Thương mại điện tử.

Phối hợp với các phòng chức năng thu thập thông tin về việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp để được tư vấn giúp việc cho Hiệu trưởng hoạch định chính sách về tuyển sinh và đào tạo; phối hợp các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các buổi Hội thảo khoa học, các buổi sinh hoạt chuyên môn, thành lập các câu lạc bộ chuyên ngành, tổ chức cho sinh viên các hoạt động thực tập, kiến tập, trải nghiệm thực tế nhằm mục đích gắn giảng dạy với thực tiễn, tạo cơ hội cho người học mở rộng kiến thức trong học tập cũng như ngoài xã hội.

Đội ngũ Giảng viên cơ hữu của khoa Thương Mại điện tử có chuyên môn vững vàng, 100% giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ; giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực chiến, tâm huyết với nghề. Giảng viên ngành TMĐT còn là người đang công tác tại nhiều tập đoàn và công ty lớn trên lĩnh vực Thương mại điện tử. Bên cạnh đó khoa có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là các Phó giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học có chuyên môn sâu về chuyên ngành Thương mại điện tử.

– Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử: Xem tại đây!

Về công tác nghiên cứu khoa học: Với phương châm đào tạo phải gắn liền với nghiên cứu khoa học, công tác nghiên cứu khoa học luôn được hoàn thành xuất sắc với mục tiêu tìm tòi, khám phá, phát hiện và cập nhật những tri thức mới.

Về quan hệ hợp tác đào tạo: Khoa Thương mại điện tử tạo lập nhiều mối quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, các Tổ chức, các doanh nghiệp, trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo, là cầu nối cho sinh viên có điều kiện giao lưu học hỏi, thực tập nhằm đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng.

Chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử được thiết kế đảm bảo người học được cung cấp thông tin, kiến thức, được rèn luyện phương pháp tư duy cũng như các kỹ năng tác nghiệp, các kỹ năng mềm thông qua các học phần mang tính liên ngành và chuyên sâu của chuyên ngành Thương mại điện tử. Sinh viên của khoa Thương mại điện tử được tiếp cận chương trình đào tạo hiện đại, gắn liền giữa lý luận và thực tiễn; Được trang bị các kỹ năng chuyên ngành hoàn toàn do các chuyên gia giảng dạy, do đó, có khả năng và tự tin đảm nhiệm ngay công việc chuyên môn sau khi tốt nghiệp; Được chú trọng phát triển những kỹ năng mềm cũng như phát huy những điểm mạnh của bản thân, thích nghi nhanh và hội nhập với mọi môi trường công tác. Cam kết 100% sinh viên ra trường có việc làm.

LÃNH ĐẠO KHOA

PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên

Trưởng khoa Thương mại điện tử

TS. Hoàng Xuân Thắng

Phó Trưởng khoa Thương mại điện tử

TS. Nguyễn Văn Đức

Phó Trưởng khoa Thương mại điện tử

0981266225