Thông báo về thời gian cấp, phát văn bằng tốt nghiệp

Thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp và cấp phát bằng tốt nghiệp chính thức vào các đợt trong năm như sau: Đợt 1 – Tháng 03, Đợt 2 – Tháng 7, Đợt 3 – Tháng 11. (Lịch cụ thể nhà trường sẽ thông báo cụ thể sau).

Thời gian cấp, phát văn bằng đối với sinh viên/học viên chưa nhận tại những đợt phát bằng chính thức trong năm:

  • Vào Thứ Tư hàng tuần trong giờ hành chính tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Trưng Vương – Tầng 12A, tòa Hồ Gươm Plaza, Hà Đông, Hà Nội
  • Khi làm thủ tục, sinh viên học viên phải trình các Giấy tờ tùy thân có ảnh.

Chi tiết xem tại thông báo:

0981 912 323
0981912323