Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2022 – 2023 hệ Đại học chính quy khóa 12

Lớp Thứ Buổi Học phần Số TC Thời gian bắt đầu – Thời gian kết thúc Họ và tên giảng viên Số điện thoại liên hệ Ngành học Phòng học Ghi chú
QT12102 2 Chiều Toán kinh tế 2 Từ ngày 12/09/2022 đến ngày 05/10/2022 ThS Nguyễn Thị Dung 0976247107 Quản trị kinh doanh P.TH01
4
3 Sáng Tiếng Anh chuyên ngành 1 3 Từ ngày 13/09/2022 đến ngày 18/10/2022 TS Bùi Văn Tuấn 0936278336
5
4 Sáng Kinh tế vĩ mô 3 Từ ngày 14/09/2022 đến ngày 23/11/2022 ThS Trương Thị Phương Hoa 0932274868
2 Chiều Xác suất thống kê 2 Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 02/11/2022 ThS Nguyễn Thị Dung 0976247107
4
2 Sáng Pháp luật kinh tế 2 Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 13/12/2022 TS Nguyễn Thái Nhạn 0914166019
3 Chiều
3 Sáng Khoa học quản lý 2 Ngày 25/10/2022 ThS Trần Thị Yến 0335767222
3 Chiều Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 15/11/2022
4 Sáng Tin học kinh tế (Tin học ứng dụng) 2 Từ ngày 02/11/2022 đến ngày 24/11/2022 ThS Trần Thị Thơm 0989975445
5 Sáng
6 Sáng Quản trị học đại cương 2 Từ ngày 06/10/2022 đến ngày 28/10/2022 ThS Đinh Thị Phi Nga 0339930776
ĐD12101 4 Chiều Thực hành Giải phẫu 1 Từ ngày 07/09/2022 đến ngày 29/09/2022 PGS TS Lê Văn Quân 0961798363 Điều dưỡng P.TH02
5
2 Sáng Phá́p luật đại cương 2 Từ ngày 12/09/2022 đến ngày 31/10/2022 ThS Đinh Thị Hương 0914681139
3 Sáng Xác suất thống kê y học 2 Từ ngày 13/09/2022 đến ngày 01/11/2022 ThS Hoàng Minh Phương 0936936916
2 Chiều Sinh lý học 2 Từ ngày 07/09/2022 đến ngày 26/12/2022 PGS TS Lê Văn Quân 0961798363
6 Sáng Hóa sinh 2 Từ ngày 09/09/2022 đến ngày 04/11/2022 ThS Lê Ngọc Dương 0363793795
4 Sáng Vi sinh vật – Ký sinh trùng 2 Từ ngày 05/10/2022 đến ngày 21/12/2022 ThS Lê Đức Mạnh 0916427682
5 Sáng Y học cổ truyền 2 Từ ngày 06/10/2022 đến ngày 22/12/2022 ThS Trần Thanh Hà 0965607190
3 Chiều Điều dưỡng cơ sở 1 4 Từ ngày 08/11/2022 đến ngày 03/02/2023 ThS Nguyễn Thị Quỳnh 0961579325
6 Chiều

Lưu ý: Thời gian học (4 tiết/buổi) Sáng từ 7h30 đến 11h25; Chiều từ 13h00 đến 16h55

Chi tiết xem tại: ĐÂY!

0981 912 323
0981912323