HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

Bà Ninh Thị Ty
Chủ tịch Hội Đồng Trường

Ông Nguyễn Duy Ninh
Phó chủ tịch Hội Đồng Trường – Trưởng Ban Kiểm soát

PGS.TS Phan Trọng Phức
Phó Chủ tịch thường trực Hội Đồng Trường

TS. Nguyễn Huy Oanh
Thành viên Hội Đồng Trường – Hiệu trưởng

Gọi ngay
chat-active-icon
chat-active-icon