Khoa cơ bản

Chức năng


– Tham mưu Hiệu trưởng về xây dựng chiến lược phát triển Khoa; hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Khoa;

– Tổ chức, quản lí, điều hành hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Khoa.


Nhiệm vụ


1. Đào tạo

– Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn thuộc phần Lý luận chính trị và Kiến thức đại cương;

– Lập kế hoạch và điều hành giảng dạy, học tập thuộc phần Lý luận chính trị và Kiến thức đại cương.


2.Nghiên cứu khoa học
– Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy các học phần thuộc phần Lý luận chính trị và Kiến thức đại cương;
– Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;
– Định hướng giảng viên, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học;
– Xây dựng và cập nhật ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần.


3. Công tác sinh viên
– Phối hợp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên;
– Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên.


4. Công tác Quản lý cán bộ
– Xây dựng kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên;
– Quản lý, đánh giá giảng viên, chuyên viên Khoa;
– Phát triển mối quan hệ với giảng viên thỉnh giảng, nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế.


5. Các nhiệm vụ khác
– Thống kê, lưu trữ tài liệu, tư liệu chuyên môn và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu;
– Chuẩn hóa cơ sở vật chất theo định hướng của chương trình đào tạo;
– Quản lý và sử dụng tài sản được giao;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Khoa cơ bản đảm trách giảng dạy phần kiến thức đại cương cho sinh viên toàn trường gồm các học phần Lý luận chính trị, Khoa học Xã hội và Nhân văn, các học phần phát triển kỹ năng như tin học, ngoại ngữ và các học phần rèn luyện thể chất. Có thể nói các học phần đại cương là một trong những nội dung kiến thức, kỹ năng khởi đầu quan trọng bắt buộc mỗi sinh viên cao đẳng, đại học đều phải lĩnh hội. Đó cũng là những bước đệm, là những học phần kết nối giúp sinh viên nâng cao, đi sâu vào phần nội dung kiến thức chuyên ngành ở các năm học tiếp theo.

Giảng dạy là một trong các hoạt động trọng tâm của khoa. Với đội ngũ giảng viên trẻ, năng động, nhiệt tình, cầu tiến, khoa đã triển khai giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức đại cương hiệu quả trong nhiều năm qua. Song song đó, Khoa còn mời các giảng viên uy tín ở các trường đại học, viện nghiên cứu …. để cùng với giảng viên trong khoa nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo bầu không khí thú vị và tích cực cho sinh viên khi tham gia học tập.

Hàng năm, Khoa tổ chức giảng dạy cho khoảng 1300 sinh viên các học phần Lý luận chính trị, Khoa học Xã hội và Nhân văn khoảng 600 sinh viên tham gia bồi dưỡng tiếng Anh cơ bản để đạt chuẩn đầu ra bậc 3/6 (trình độ B1 theo khung năng lực ngoại ngữ châu Âu) và lớp các học phần rèn luyện thể chất: bóng chuyền, bóng đá, điền kinh, bơi lội và các hoạt động ngoài trời khác.

Trong những năm gần đây khi nghiên cứu khoa học được xem là một trong những nhiệm vụ trong tâm của giảng viên, cán bộ giảng viên của khoa đã tích cực, chủ động tham gia dự các hội thảo, hội nghị chuyên đề, viết bài tham luận và các báo cáo khoa học đăng tạp chí khoa học trong và ngoài nước. Giảng viên khoa tâm niệm rằng muốn giảng dạy tốt thì con đường tất yếu là dành thời gian để nghiên cứu khoa học nhằm tìm ra những phương pháp, kỹ năng tối ưu hơn hay chỉ đơn giản là rút tỉa kinh nghiệm nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy. Ngoài ra, nghiên cứu khoa học cũng giúp giảng viên đạt được học vị cao hơn, mở rộng mối quan hệ và tìm kiếm học bổng; góp phần tạo nên uy tín, thương hiệu của nhà trường.

Bên cạnh đó, giảng viên trong các tổ Lý luận chính trị, Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngoại ngữ… đều tham gia tập huấn định kỳ hàng năm hoặc đột xuất nhằm cập nhật tri thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy mới đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định cũng như nhu cầu tuyển dụng của xã hội.

Mặc dầu không được xem là hoạt động chuyên môn, nhưng các phong trào, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể cũng được các cán bộ giảng viên trong khoa chú trọng. Đây là những mảng sinh hoạt nhằm mục đích giải trí, tăng cường tinh thần đoàn kết, sự gắn kết của giảng viên trong khoa, sự gắn kết và thi đua của giảng viên giữa các khoa, giữa các bộ phận trong và ngoài trường. Các hoạt động về nguồn thường được tổ chức mỗi năm một lần; các hoạt động phong trào, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh Vĩnh phúc.

Khoa cơ bản là khoa giáo dục cơ bản, đặt nền móng cho giáo dục chuyên ngành. Các hoạt động của giảng viên trong khoa luôn được chú ý, đầu tư, khuyến khích để mỗi cá nhân giảng viên tiến bộ, phát triển và cùng làm nên một tập thể khoa hùng hậu đồng hành cùng sự phát triển không ngừng của trường Đại học Trưng Vương.

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO
STT Ảnh đại diện Họ và Tên Học hàm/ học vị Chức vụ
1 Hoàng Ngọc Tú TS

P. Hiệu trưởng

Trưởng Khoa Cơ bản

0981266225
0981266225