Mục tiêu đào tạo

MỤC TIÊU CHUNG

Mục tiêu của chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với tầm nhìn, sức mạng, mục tiêu chiến lược và triết lý giáo dục của Trường Đại học Trưng Vương.

Chương trình đào tạo cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đào tạo những cử nhân ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức và sức khỏe tốt, có ý thức trách nhiệm tổ chức; nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; đáp ứng các yêu cầu về quản trị các hoạt động sản xuất, cung ứng trong các khâu của chuỗi giá trị doanh nghiệp, chuỗi giá trị ngành; Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm, sáng tạo trong giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng; có khả năng tham mưu, tư vấn và tổ chức các hoạt động Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với tư cách của một chuyên viên trong lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, trên cơ sở các kiến thức được trang bị ở trình độ đại học, người học có đủ năng lực từng bước hoàn thiện khả năng độc lập nghiên cứu, tự bồi dưỡng và tiếp tục lên học các trình độ cao hơn.

1.2 Mục tiêu cụ thể

1.2.1 Mục tiêu về kiến thức

MTKT01. Áp dụng linh hoạt kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật trong công việc chuyên môn. (3)

MTKT02.  Đưa vào thực tế được kiến thức cơ sở khối ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. (3)

MTKT03. Thao tác thành thạo công nghệ thông tin và các nền tảng công nghệ ứng dụng trong các hệ thống mô phỏn g logistics và quản lý chuỗi cung ứng. (3)

MTKT04. Phác thảo các kiến thức chuyên môn toàn diện về hoạt động Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. (4)

1.2.2 Mục tiêu về kỹ năng

MTKN01. Nắm vững được các kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật và công nghệ mới trong hoạt động Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. (3)

MTKT02.  Đạt tới sử dụng thành thạo kiến thức công nghệ thông tin và ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu công việc. Khai thác được các ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm mô phỏng trong hoạt động Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. (3)

MTKN03. Nắm vững các kỹ năng thiết kế, xây dựng, quản trị hệ thống Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. (3)

MTKN04. Giải quyết được các bài toán liên quan đến kho hàng vận tải, các thủ tục hải quan…, với chi phí thấp nhất và thời gian nhanh nhất. (4)

1.2.3 Mục tiêu về mức tự chủ và trách nhiệm

MTNL01. Giải thích được các vấn đề thực tiễn liên quan đến hoạt động Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. (3)

MTNL02. Lồng ghép trong công việc chuyên môn về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với các hoạt động khác trong doanh nghiệp. (4)

MTNL03. Thể hiện kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với các hoạt động kinh doanh hiện đại và sự không chắc chắn của chuỗi cung ứng. (5)

1.2.4 Năng lực ngoại ngữ

NN01: Đạt được trình độ tiếng Anh đạt năng lực ngoại ngữ bậc 03 theo khung 6 bậc của Bộ GD&ĐT quy định (Tương đương với B1 Châu Âu);

1.2.5 Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có thể đảm nhận tốt các vị trí công việc sau:

Là chuyên viên các vị trí tại doanh nghiệp:

VL01: Chuyên viên quản trị, xây dựng các hệ thống quản lý kho hàng;

VL02: Chuyên viên kinh doanh tại các doanh nghiệp Logistics

VL03: Chuyên viên chứng từ, sổ sách, vận đơn tại các doanh nghiệp cung ứng, phân phối và xuất nhập khẩu

VL04: Chuyên viên làm việc tại các cảng hàng không, vận tải thủy nội địa, cảng biển, hãng tàu…

VL05: Chuyên viên thu mua, giao nhận hàng hóa trong và ngoài nước

VL06: Chuyên viên hiện trường, hải quan… Tư vấn viên về các thủ tục hải quan, thanh toán quốc tế, thương mại xuất nhập khẩu….

VL07: Chuyên viên tại các tổ chức quốc tế, các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến hoạt động Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

1.2.6 Khả năng học tập nâng cao trình độ

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ trong quá trình công tác và tiếp tục theo học các chương trình đào tạo trình độ cao hơn: Thạc sĩ, Tiến sĩ các chuyên ngành về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng hoặc về Quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh…

Chuẩn đầu ra

Chương trình đào tạo được thiết kế đảm bảo sinh viên tốt nghiệp đạt được các chuẩn đầu ra sau đây:

2.1 Chuẩn đầu ra về kiến thức

KT01. Áp dụng những kiến thức cơ bản, vận dụng được Chủ nghĩa Mac-Lenin, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn. (3)

KT02.   Thao tác thành thạo được công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong công việc chuyên môn về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. (3)

KT03. Phân tích những kiến thức tổng quan Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng trong hoạt động quản trị kinh doanh tại doanh nghiệp. (4)

KT04. Áp dụng tốt các kiến thức chuyên sâu về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng trong công việc chuyên môn. (3)

KT05 Phân tích, xử lý thông tin liên quan đến các hoạt động của Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (4)

2.2 Chuẩn đầu ra về kỹ năng

KN01. Nắm vững kiến thức tiếng Anh để truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề ở môi trường trong nước và quốc tế. (3)

KN02. Thể hiện khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, kĩ năng tổ chức và điều hành công việc, đủ năng lực để trở thành nhà quản lý, lãnh đạo trong hoạt động Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. (3)

KN03. Phát triển kiến thức chuyên môn trong xây dựng, tổ chức, tư vấn thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất và hậu cần Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; (4)

KN04. Kết hợp các kiến thức về công nghệ thông tin và ứng dụng các phần mềm mô phỏng nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. (4)

KN05. Giải quyết được các tình huống thực tiễn liên quan đến quá trình đàm phán hợp đồng giao nhận vận tải, kho bãi, bảo hiểm,…và thủ tục hải quan một cách tối ưu nhất. (4)

2.3 Chuẩn đầu ra về mức tự chủ và trách nhiệm

NL01. Thể hiện năng lực phẩm chất chính trị; sức khoẻ tốt; lối sống lành mạnh; có trách nhiệm xã hội; tuân thủ các quy tắc và đạo đức nghề nghiệp. (5)

NL02. Chia sẻ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo, có khả năng đưa ra được kết luận về chuyên môn ở mức độ căn bản và một số vấn đề mức độ chuyên sâu; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. (5)

NL03. Sẵn sàng đương đầu với rủi ro, khó khăn, luôn kiên trì, tự tin, lạc quan, sáng tạo trong công việc và cuộc sống. (5)

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có thể đảm nhận tốt các vị trí công việc sau:

Là chuyên viên các vị trí tại doanh nghiệp:

– Chuyên viên quản trị, xây dựng các hệ thống quản lý kho hàng;

– Chuyên viên kinh doanh tại các doanh nghiệp Logistics

– Chuyên viên chứng từ, sổ sách, vận đơn tại các doanh nghiệp cung ứng, phân phối và xuất nhập khẩu

– Chuyên viên làm việc tại các cảng hàng không, vận tải thủy nội địa, cảng biển, hãng tàu…

– Chuyên viên thu mua, giao nhận hàng hóa trong và ngoài nước

– Chuyên viên hiện trường, hải quan… Tư vấn viên về các thủ tục hải quan, thanh toán quốc tế, thương mại xuất nhập khẩu….

– Chuyên viên tại các tổ chức quốc tế, các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến hoạt động Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

Khả năng học tập và nâng cao trình độ khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ trong quá trình công tác và tiếp tục theo học các chương trình đào tạo trình độ cao hơn: Thạc sĩ, Tiến sĩ các chuyên ngành về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng hoặc về Quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh…

Kế hoạch giảng dạy

Đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình đào tạo

0981266225
0981266225