Lịch sử Khoa Sau Đại học

Khoa Sau đại học của Trường Đại học Trưng Vương được thành lập theo Quyết định số 133B/QĐ-ĐHTV ngày 05/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương với nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo sau đại học (SĐH) bao gồm: công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo và xây dựng các kế hoạch mở mã ngành đào tạo mới.

Hiện nay, Khoa sau đại học của đã và đang đào tạo hai ngành thạc sĩ: ngành Quản lý kinh tếngành Luật kinh tế. Hai ngành này đều đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội. Học viên đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Trưng Vương đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo trình độ Sau đại học của Trường là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu uy tín ở trong và ngoài nước. Các giảng viên không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao cả về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy, mang lại hiệu quả cao, phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy. Khoa luôn đặt chất lượng đào tạo lên trên hết. Thưc tế, kết quả của các khóa đã tốt nghiệp đã cho thấy, chất lượng đào tạo trình độ sau đại học của Trường Đại học Trưng Vương đã được khẳng định. Nhiều học viên sau khi ra trường đã phát huy tốt vai trò và năng lực trình độ cao của mình vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Trường Đại học Trưng Vương luôn cam kết với xã hội rằng, sản phẩm đào tạo sau đại học của Nhà trường có trình độ, năng lực, phẩm chất, kỹ năng về các mặt: Tư tưởng chính trị, trình độ học vấn chuyên ngành, khả năng nghiên cứu khoa học. Điều đó còn được khẳng định trong chương trình, nội dung đào tạo thể hiện tính chất khoa học, cơ bản, hiện đại; Quy chế đào tạo được thực hiện nghiêm túc. Sau gần 7 năm thành lập, Khoa Sau đại học của Trường Đại học Trưng Vương không ngừng đổi mới trong đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, có kiến thức và khả năng thích ứng cao với yêu cầu và đòi hỏi ngày càng khắt khe của môi trường năng động và toàn cầu hoá, xứng đáng là địa chỉ tin cậy trong đào tạo ở trình độ cao của đất nước.

BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 

1. Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Khoa và đội ngũ lãnh đạo, giảng viên của Khoa Sau đại học Trường Đại học Trưng Vương là các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học các chuyên ngành liên quan, giúp cho quá trình học tập của học viên đạt hiệu quả cao.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA SAU ĐẠI HỌC

2. Các cán bộ của Khoa Sau đại học là những người có kinh nghiệm lâu năm trong tổ chức quản lý đào tạo, có thái độ làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, sẵn sàng tư vấn hỗ trợ học viên có được môi trường học tập tốt nhất.

Gọi ngay
chat-active-icon
chat-active-icon