Hội đồng khoa học Đại học Trưng Vương họp phát triển, cải tiến chương trình đào tạo thường kỳ

Sáng 15/9/ 2022, thực hiện chỉ đạo chung của Ban giám hiệu nhà trường, Hội đồng khoa học và Đào tạo trường Đại Học Trưng Vương họp thông qua việc cải tiến & phát triển các chương trình đào tạo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Cụ thể, hội đồng khoa học đã họp để thông qua Đề cương 5 môn Lý luận chính trị Chương trình đào tạo đại học. Thảo luận thông qua Danh mục các đề tài Luận văn Khóa 1 Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế theo định hướng ứng dụng và Đề cương chi tiết các học phần Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế theo định hướng ứng dụng.

Các thầy cô giáo và Ban Giám hiệu, Hội đồng khoa học và Đào tạo nhà trường thảo luận các hoạt động liên quan đến chuẩn đầu vào, đầu ra, mục tiêu kiến thức… trong các học phần đào tạo của khoa Luật Kinh tế nói riêng và của Đại Học Trưng Vương theo các quy định mới của Bộ giáo dục & đào tạo nói chung.

Các thầy cô giáo và Ban Giám hiệu, Hội đồng khoa học và Đào tạo nhà trường thảo luận

Đại học Trưng Vương phát triển theo mô hình đại học định hướng doanh nghiệp, nên Ban giám hiệu & Hội đồng khoa học nhà trường luôn luôn vận động & cải tiến các chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu thực tế, giúp sinh viên sử dụng kiến thức theo định hướng ứng dụng thực tiễn cao.

0981266225
0981266225