Hội thảo giữa Australia và Việt Nam về bảo đảm chất lượng đào tạo trực tuyến

Đào tạo trực tuyến cho bậc đại học là một xu hướng toàn cầu, và nếu được thực hiện tốt, có thể nâng cao khả năng tiếp cận và đưa ra các cách thức sáng tạo để thu hút sinh viên thông qua nội dung khoá học. Vào ngày 16 tháng 3 năm 2017, Chính phủ Australia cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nạm sẽ đồng tổ chức một hội thảo tại Hà Nội về bộ công cụ đảm bảo chất lượng cho các khoá học trực tuyến hay bán trực tuyến. Việc xây dựng bộ công cụ là một phần của dự án APEC về “Đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến” được tài trợ bởi Chính phủ Australia.

Hội thảo được dẫn dắt bởi một chuyên gia đến từ Cơ quan quản lý chất lượng và tiêu chuẩn giáo dục đại học Australia (TEQSA), với phần khai mạc của Thứ trưởng Bùi Văn Ga và Đại sứ Australia tại Việt Nam, ngài Craig Chittick. Hội thảo sẽ tìm kiếm các ý kiến phản hồi về bộ công cụ; thảo luận phương hướng của Việt Nam và những thách thức trong công cuộc đảm bảo chất lượng cho đào tạo trực tuyến và giáo dục từ xa; đồng thời đánh giá xem bộ công cụ có thể hỗ trợ Việt Nam trong việc cải thiện nền tảng đánh giá chất lượng có sẵn như thế nào nhằm đương đầu tốt hơn với các thách thức trong tương lai.

Việt Nam là một trong ba nền kinh tế nhận được trợ giúp quốc gia từ dự án APEC về “Đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến”. Mục tiêu của dự án này là nâng cao năng lực quốc gia nhằm đảm bảo chất lượng của các khoá học trực tuyến ở bậc đại học, bất kể khoá học đấy đến từ nhà cung cấp trong hay ngoài nước. Đồng thời, tại buổi hội thảo, TEQSA và Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ký kết một Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng.

Thời gian: 9h00 – 15h30, Thứ Năm 16 tháng 3 năm 2017

0981266225
0981266225