Giới thiệu về Khoa Sau đại học – Đại học Trưng Vương

Thông tin chung tên tiếng Việt: Khoa Sau đại học

Tên tiếng Anh: Faculty of Postgraduate Studies

I. Quá trình phát triển

Khoa Sau đại học của Trường Đại học Trưng Vương được thành lập theo Quyết định số 133B/QĐ-ĐHTV ngày 05/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương với nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo sau đại học (SĐH) bao gồm: công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo và xây dựng các kế hoạch mở mã ngành đào tạo mới.

Hiện nay, Khoa sau đại học của đã và đang đào tạo hai ngành thạc sĩ: ngành Quản lý kinh tế và ngành Luật kinh tế. Hai ngành này đều đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội. Học viên đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Trưng Vương đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo trình độ Sau đại học của Trường là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu uy tín ở trong và ngoài nước. Các giảng viên không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao cả về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy, mang lại hiệu quả cao, phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy. Khoa luôn đặt chất lượng đào tạo lên trên hết. Thưc tế, kết quả của các khóa đã tốt nghiệp đã cho thấy, chất lượng đào tạo trình độ sau đại học của Trường Đại học Trưng Vương đã được khẳng định. Nhiều học viên sau khi ra trường đã phát huy tốt vai trò và năng lực trình độ cao của mình vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Trường Đại học Trưng Vương luôn cam kết với xã hội rằng, sản phẩm đào tạo sau đại học của Nhà trường có trình độ, năng lực, phẩm chất, kỹ năng về các mặt: Tư tưởng chính trị, trình độ học vấn chuyên ngành, khả năng nghiên cứu khoa học. Điều đó còn được khẳng định trong chương trình, nội dung đào tạo thể hiện tính chất khoa học, cơ bản, hiện đại; Quy chế đào tạo được thực hiện nghiêm túc. Sau gần 7 năm thành lập, Khoa Sau đại học của Trường Đại học Trưng Vương không ngừng đổi mới trong đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, có kiến thức và khả năng thích ứng cao với yêu cầu và đòi hỏi ngày càng khắt khe của môi trường năng động và toàn cầu hoá, xứng đáng là địa chỉ tin cậy trong đào tạo ở trình độ cao của đất nước.

II. Chức năng, nhiệm vụ khoa Sau đại học

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Trưng Vương. Khoa Sau đại học có chức năng, nhiệm vụ như sau:

  1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng, quản lý đào tạo Sau đại học, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ, thực nghiệm (nếu có) đối với đào tạo sau đại học; quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của người học theo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của Trường.

  1. Nhiệm vụ

– Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyển sinh, đào tạo sau đại học.

– Phối hợp tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với NCKH, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

– Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và NCKH.

– Tham gia biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức làm luận văn, xét tốt nghiệp cho người học.

– Chủ động đề xuất mở thêm các ngành đào tạo Sau đại học.

– Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo sau đại học; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của Nhà trường.

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện, thiết bị được Nhà trường giao.

III. Bộ máy tổ chức và phân công nhiệm vụ

So đồ phòng ban

  1. Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Khoa và đội ngũ lãnh đạo, giảng viên của Khoa Sau đại học Trường Đại học Trưng Vương là các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học các chuyên ngành liên quan, giúp cho quá trình học tập của học viên đạt hiệu quả cao.

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA SAU ĐẠI HỌC

 

TT Họ và Tên Chuyên môn Nhiệm vụ
1 PGS.TS Phan Trọng Phức

Phó CT HĐT

Kinh tế Chủ tịch HĐ
2 PGS.TS An Như Hải, GVCC

Nguyên Trưởng Ban, Viện Kinh tế chính trị học

Học viện CTQGHCM;

 

Kinh tế CT

 

Phó chủ tịch

3 PGS. TS Trần Ngọc Dũng

Nguyên GVCC Khoa Pháp luật kinh tế

Trường Đại học Luật Hà Nội

 

Luật kinh tế

 

Ủy viên

4 Lê Đăng Doanh

Nguyên GVC khoa Pháp luật Hình sự

Trường Đại học Luật Hà Nội

 

Pháp luật hình sự

 

Ủy viên

5 TS Nguyễn Hồng Bắc

Trưởng ngành Luật kinh tế, Nguyên giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội

 

Luật học

 

Ủy viên

6 TS Bạch Hồng Việt Kinh tế Ủy viên
7 ThS Nguyễn Vũ Nhật Anh Quản lý

kinh tế

Ủy viên, Thư ký

(Danh sách gồm 7 thành viên)

  1. Các cán bộ của Khoa Sau đại học là những người có kinh nghiệm lâu năm trong tổ chức quản lý đào tạo, có thái độ làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, sẵn sàng tư vấn hỗ trợ học viên có được môi trường học tập tốt nhất.
Họ và tên, chức danh Nhiệm vụ được phân công
giáo sư

1. PGS. TS An Như Hải

Trưởng Khoa

Nguyên Trưởng Ban, Viện Kinh tế chính trị học, HV CTQGHCM; GVCC

 

– Phụ trách chung các hoạt động của Khoa; tuyển sinh; tổ chức quản lý đào tạo; xây dựng chương trình đào tạo; nghiên cứưu khoa học; đảm bảo chất lượng đào tạo Sau đại học; xây dựng kế hoạch mở mã ngành mới; xét, công nhận tốt nghiệp cho người học.

–  Xét duyệt các quyết định giao đề tài, giáo viên hướng dẫn, các yêu cầu về thay đổi của học viên cao học trong quá trình đào tạo.

–  Phụ trách hoạt động nghiên cứu KH và phát triển các chương trình đào tạo.

– Kiêm giảng dạy tại Khoa Sau đại học

– Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

 

thạc sỹ

2. ThS Nguyễn Vũ Nhật Anh

Phó Trưởng khoa

 

Giúp Trưởng khoa điều hành các công việc chung của Khoa, trực tiếp phụ trách các công việc sau:

– Chịu trách nhiệm chính công tác quản lý, kế hoạch đào tạo thạc sĩ; xây dựng các báo cáo; xây dựng kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho người học; xây dựng kế hoạch mở mã ngành mới theo chỉ đạo của Trưởng khoa và Hiệu trưởng.

– Phụ trách quản lý quá trình học tập và bảo vệ đề tài tốt nghiệp, xét duyệt hồ sơ cho phép học viên bảo vệ đề tài ở cấp Khoa, giám sát các buổi bảo vệ tốt nghiệp.

– Phát triển mạng lưới các nhà khoa học tham gia đào tạo Sau đại học.

– Quản lý cơ sở dữ liệu về đào tạo Sau đại học; Quyết toán kinh phí liên quan đến hoạt động đào tạo Sau đại học và các hoạt động khác của Khoa.

– Phụ trách hoạt động học bổ sung kiến thức đầu vào cao học;

– Phụ trách hoạt động liên kết đào tạo thạc sĩ với các cơ sở bên ngoài.

– Tham gia xây dựng và hoàn thiện các chương trình quản lý đào tạo Sau đại học và các hoạt động khác theo yêu cầu của Trưởng Khoa và Hiệu trưởng.

 

Tiến Sỹ

 

3. TS Nguyễn Hồng Bắc

Trưởng ngành Luật kinh tế

Nguyên giảng viên

Trường Đại học Luật Hà Nội

 

– Giúp Trưởng Khoa xây dựng và phát triển chương trình đào tạo Sau đại học ngành Luật kinh tế.

– Phụ trách xét duyệt các quyết định giao đề tài tốt nghiệp, giáo viên hướng dẫn, các yêu cầu về thay đổi của học viên trong quá trình đào tạo Sau đại học ngành Luật kinh tế.

– Phụ trách kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên; bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngành Luật kinh tế.

– Kiêm giảng dạy, quản lý nghiên cứu và hội thảo khoa học của Khoa Sau đại học theo quy định và kế hoạch của Trường;

– Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

 

CN

 

4.      CN Khuất Thị Liên

Giáo vụ khoa

 

 

– Thường trực công tác tuyển sinh Sau đại học;

– Phối hợp các đơn vị tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, quản lý hồ sơ tuyển sinh Sau đại học.

– Phụ trách quản lý việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên; Quản lý hồ sơ của người dạy và người học.

– Phụ trách công nghệ thông tin của Khoa; phụ trách phần mềm quản lý của Khoa.

– Quản lý học tập và phần mềm quản lý người học; cơ sở dữ liệu giảng viên và người học, website của Khoa.

– Phụ trách công tác văn thư; tiếp nhận hồ sơ của người dạy và người học nộp trực tiếp tại Khoa.

– Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của lãnh đạo Khoa và Hiệu trưởng.

 

IV. Đội ngũ giảng viên

STT Họ tên Học hàm/

Học vị

Chuyên môn Chức vụ/ Đơn vị

Ngành Luật kinh tế

1 Trần Ngọc Dũng

Nguyên giảng viên cao cấp Khoa Pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội

 

PGS.TS

 

Luật

kinh tế

 

 

GVCC, Khoa

Sau đại học

2 Lê Đăng Doanh

Nguyên GVC khoa Pháp luật Hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội

TS Pháp luật hình sự GVC, Khoa Sau đại học
3 Đặng Anh

 

PGS.TS Luật học

 

GVC, Khoa Sau đại học
4 Lê Cương Kiên

 

TS

 

Luật học

 

GV, Khoa Sau đại học

 

5 Nguyễn Minh Phú

 

TS Luật học

 

GV, Khoa Sau đại học

 

6 Phạm Văn Đàm

 

TS Luật học

 

GV, Khoa Sau đại học

 

7 Nguyễn Hồng Bắc TS Luật học

 

GV, Khoa Sau đại học
8 Võ Hữu Canh

 

TS Luật học

 

GV, Khoa Sau đại học

 

Ngành Quản lý kinh tế

9 Phan Trọng Phức

 

PGS.TS Kinh tế Phó CT HĐT, CT HĐT Khoa học cấp Khoa, GV
10 An Như Hải PGS.TS Kinh tế Trưởng Khoa

Sau đại học, GV

11 Nguyễn Hữu Đạt

 

PGS.TS Kinh tế GVC, Khoa Sau đại học
12 Nguyễn Chí Thành

 

PGS.TS Kinh tế GVC, Khoa Sau đại học
13 Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Kinh tế GVC, Khoa Sau đại học
14 Đặng Đức Sơn PGS.TS Kế toán

 

GV, Khoa Sau đại học
15 Nguyễn Đắc Hưng

 

PGS.TS Kinh tế GV, Khoa Sau đại học

 

16 Hoàng Minh Thảo

 

PGS.TS Kinh tế CT GV, Khoa Sau đại học

 

17 Đỗ Văn Dạo

 

TS

 

Triết GV, Khoa Sau đại học

 

18 Nguyễn Thị Hoàn TS

 

Triết GV, Khoa Sau đại học

 

19 Bùi Văn Hồng

 

TS

 

Kinh tế GV, Khoa Sau đại học

 

20 Bùi Văn Tuấn

 

TS Quản lý giáo dục GV, Khoa Sau đại học

 

21 Nguyễn Ngọc Hùng

 

TS Quản lý giáo dục GV, Khoa Sau đại học

 

22 Nguyễn Tuấn Anh

 

TS Kinh tế Phó Trưởng khoa NN,

GV

23 Nguyễn Xuân Khoát

 

TS Kinh tế GV, Khoa Sau đại học

 

24 Nguyễn Xuân Kiên

 

TS Kinh tế GV, Khoa Sau đại học

 

25 Phạm Đình Liệu

 

TS

 

QTKD GV, Khoa Sau đại học

 

26 Phạm Ngọc Hoàng Khôi

 

TS QTKD GV, Khoa Sau đại học

 

27 Tăng Văn Tiển

 

TS Kinh tế GV, Khoa Sau đại học

 

28 Bạch Hồng Việt

 

TS Kinh tế GV, Khoa Sau đại học

 

29 Nguyễn Quốc Huy

 

TS

 

Kinh tế GV, Khoa Sau đại học

 

30 Trần Thị Thu Hiền

 

TS Kinh tế GV, Khoa Sau đại học

 

31 Nguyễn Văn Quang

 

TS Kinh tế GV, Khoa Sau đại học

 

32 Vương Quang Lượng

 

TS Kinh tế GV, Khoa Sau đại học

 

33 Nguyễn Việt Anh

 

TS Kinh tế GV, Khoa Sau đại học

 

34 Nguyễn Lương Long TS Kinh tế GV, Khoa Sau đại học

 

 

V.Thông tin liên hệ

Văn phòng Khoa Sau đại học, Trường Đại học Trưng Vương

  • Trụ sở chính của Trường: Km5, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
  • VP Quản lý và đào tạo thực hành tại Hà Nội: Tầng 12A, số 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 36628987; 0933666989
  • Email: sdh@dhtv.edu.vn
  • Website: https://tv-uni.edu.vn/
0981266225