Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng, Đại học tại Việt Nam và Trường Cao đẳng Quốc tế Rhodes, Australia

🌺🌸🌼 Ngày 28/08/2022, Trường Đại học Trưng Vương cùng với nhiều Trường Đại học, Cao đẳng tham dự Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trường Cao đẳng, Đại học tại Việt Nam và trường Cao đẳng Quốc tế Rhodes, Australia👏🤝

0981 912 323
0981912323