Phiên họp Hội đồng tự đánh giá Trường năm 2022

Ngày 06/6/2022, Trường Đại học Trưng Vương tổ chức phiên họp của Hội đồng tự đánh giá Trường nhằm hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá.

Tham dự phiên họp có TS Nguyễn Huy Oanh (Hiệu trưởng Nhà trường), PGS.TS Nguyễn Cảnh Lương (Cố vấn HĐT), ThS Nguyễn Duy Ninh (Phó chủ tịch HĐT) cùng các thành viên hội đồng là lãnh đạo các đơn vị đào tạo, các phòng, ban chức năng thuộc trường.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, TS Nguyễn Huy Oanh (Hiệu trưởng Nhà trường) nhấn mạnh, công tác đảm bảo chất lượng có tầm quan trọng lớn, liên quan tới mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà trường nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Nhà trường.

Hoạt động tự đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là một dịp để Nhà trường tự nhìn nhận được thực tế các mặt hoạt động của mình đang diễn ra. Qua đó tiếp tục xác định những định hướng và điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho phù hợp, cũng như phát huy các thế mạnh, các nguồn lực đặc thù, đưa ra những biện pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục những điểm yếu còn tồn tại.

Thay mặt HĐT, ThS Nguyễn Duy Ninh biểu dương nỗ lực lớn của Hội đồng tự đánh giá trong việc biên soạn một báo cáo với dữ liệu đầy đủ và chi tiết, phản ánh kết quả mọi mặt hoạt động của Nhà trường.

Tiếp đó, Hội nghị đã lắng nghe tóm tắt nội dung Báo cáo tự đánh giá Trường. Báo cáo được hoàn thiện với sự tham gia của 06 nhóm đầu mối khác nhau và được thông qua quy trình lấy ý kiến, rà soát và chỉnh sửa kỹ lưỡng từ các thành viên trong Ban thư ký Hội đồng cũng như HĐT, Ban Giám hiệu.

Về nội dung, báo cáo thống kê, tổng hợp kết quả, cơ sở dữ liệu công tác của Nhà trường trong 5 năm vừa qua (2017-2021), dựa trên 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí bao trùm tất cả các lĩnh vực từ sứ mệnh, tầm nhìn cho tới các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác học sinh – sinh viên, hợp tác phát triển…

Báo cáo đã nhận được các ý kiến góp ý, bổ sung của các thành viên hội đồng và các đơn vị chức năng. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề: chỉnh sửa, rà soát lại cách thức, văn phong diễn đạt một cách tổng thể, mạch lạc; bổ sung thêm minh chứng về các thành tích của Nhà trường trong các lĩnh vực hoạt động; rà soát các giải pháp để khắc phục những nhược điểm còn tồn tại như cơ sở vật chất, hệ thống các văn bản liên quan tới các tiêu chí kiểm định; bổ sung thêm các minh chứng hình ảnh để minh hoạt thêm cho các tiêu chí, tiêu chuẩn của các đơn vị.

Kết luận phiên họp, TS Nguyễn Huy Oanh (Hiệu trưởng Nhà trường) gửi lời cảm ơn tới các ý kiến xây dựng từ phía các thành viên HĐ. Hiệu trưởng chỉ đạo Ban thư ký làm đầu mối tiếp thu các ý kiến để rà soát, chỉnh sửa báo cáo. Phòng Đảm bảo chất lượng tiếp tục phát huy vai trò thường trực, hỗ trợ hoạt động đánh giá chất lượng của trường, phát huy khả năng tổng hợp, phân tích và bổ sung các minh chứng cần thiết để nâng điểm cho một số tiêu chí đạt yêu cầu và cải thiện những tiêu chí còn thấp. Nhà trường sẽ huy động một số chuyên gia đóng góp thêm ý kiến để đảm bảo tính chuyên nghiệp cho báo cáo, sau đó, báo cáo sẽ được gửi tới các đơn vị đánh giá ngoài.

0981 912 323
0981912323