Ban Chấp hành Đoàn Trường tham dự Đại hội Đoàn huyện Tam Dương

Ngày 27, 28/7/2022 Ban Chấp hành Đoàn Trường tham dự Đại hội Đoàn huyện Tam Dương.
BCH Đoàn trường nhận được sự quan tâm sâu sắc từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đoàn, các đồng chí lãnh đạo huyện Tam Dương và BCH Đoàn bạn.
Đây là vinh dự rất lớn đối với BCH Đoàn trường ĐH Trưng Vương
0981 912 323
0981912323