Tin tức

Thông tin mới nhất về hoạt động trường Đại học Trưng Vương

Thông tin đào tạo

Bài viết từ các chương trình đạo tạo của các khoa

Đại học Trưng Vương
VTP_3151

"Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc"

ms-ninh-thi-ty-trung-vuong-university

"Với mong muốn đất nước ngày càng có nhiều doanh nhân được chuẩn bị hành trang tốt hơn, thành công hơn và giỏi hơn. Chúng tôi đã đầu tư xây dựng trường Đại học Trưng Vương, với tâm huyết là nơi đào tạo lên những thế hệ trẻ có khát khao làm giàu, tự tin, dám nghĩ dám làm, trở thành những nhà quản lý giỏi, những doanh nhân thành đạt vươn tầm quốc tế vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng."

Bà NINH THỊ TY

Anh hùng lao động - Chủ tịch Tập đoàn Hồ Gươm - Chủ tịch HĐT Trường Đại học Trưng Vương

Về trường đại học Trưng Vương

Đại học Trưng Vương tạo điều kiện thuận lợi giúp sinh viên phát triển năng lực, khả năng tư duy sáng tạo trong thời kỳ hội nhập

Thành lập

2010

Sinh Viên Đã Và Đang Theo Học

25.000

Sinh Viên Có Việc Làm
Đúng Chuyên Ngành

90%

0981266225
0981266225