Chức năng:

Tham mưu Hiệu trưởng về xây dựng chiến lược phát triển Khoa; hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Khoa;

Tổ chức, quản lí, điều hành hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Khoa.

 1. Nhiệm vụ trọng tâm:Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn thuộc phần Lý luận chính trị và kiến thức đại cương;

  Lập kế hoạch và điều hành giảng dạy, học tập thuộc phần Lý luận chính trị và kiến thức đại cương.

  Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy các học phần thuộc phần Lý luận chính trị và kiến thức đại cương.

  Tổ chức giảng dạy, học tập nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy.
  Định hướng giảng viên, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
  Xây dựng và cập nhật ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần.

  Hằng năm tổ chức tập huấn theo chương trình của Bộ Giáo dục

  Các công tác khác:

  Phối hợp thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên

  Thống kê, lưu trữ tài liệu, tư liệu chuyên môn và thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu

  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

  Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-ĐHTV ngày 06/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương giao trách nhiệm quản lý học phần ở trình độ đại học cho các Khoa chuyên môn, trong đó Khoa cơ bản phụ trách 19 môn (học phần), cụ thể:

1. ThS. Lê Thị Tần (Giảng viên, kiêm giáo vụ Khoa cơ bản) – Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học

2. ThS. Nguyễn Văn Sơn – Chuyên ngành: Toán học

3. TS. Nguyễn Thị Thanh Mai – Chuyên ngành: Triết học

4. TS. Vũ Thị Thu Lan – Chuyên ngành: Triết học

5. ThS. Nguyễn Trần Vân Anh – Chuyên ngành: Tâm lý học

6. ThS. Nguyễn Quốc Toản – Chuyên ngành: Vật lý

7. ThS. Trịnh Minh Trường – Chuyên ngành: Vật lý

8. TS. Đỗ Văn Dạo – Chuyên ngành: Triết học

9. TS. Phạm Thành Dung – Chuyên ngành: Chính trị học

Khoa cơ bản đảm trách giảng dạy phần kiến thức đại cương cho sinh viên toàn trường gồm các học phần Lý luận chính trị, Khoa học Xã hội và Nhân văn, các học phần phát triển kỹ năng như tin học, ngoại ngữ và các học phần rèn luyện thể chất. Có thể nói các học phần đại cương là một trong những nội dung kiến thức, kỹ năng khởi đầu quan trọng bắt buộc mỗi sinh viên cao đẳng, đại học đều phải lĩnh hội. Đó cũng là những bước đệm, là những học phần kết nối giúp sinh viên nâng cao, đi sâu vào phần nội dung kiến thức chuyên ngành ở các năm học tiếp theo.

Giảng dạy là một trong các hoạt động trọng tâm của khoa. Với đội ngũ giảng viên trẻ, năng động, nhiệt tình, cầu tiến, khoa đã triển khai giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức đại cương hiệu quả trong nhiều năm qua. Song song đó, Khoa còn mời các giảng viên uy tín ở các trường đại học, viện nghiên cứu …. để cùng với giảng viên trong khoa nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo bầu không khí thú vị và tích cực cho sinh viên khi tham gia học tập.

Khoa Cơ bản – Trường Đại học Trưng Vương:

• Cơ sở Hà Nội: Tầng 12A, số 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
• Cơ sở Vĩnh Phúc: Km5, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
• Website: https://tv-uni.edu.vn/
Giờ làm việc: Từ 8 giờ – 17 giờ (trừ ngày lễ và thứ 7, chủ nhật)

LÃNH ĐẠO KHOA

TS. V

Nguyễn Thị Hoàn

Trưởng khoa

Name

Phó Trưởng khoa

Name

Giáo vụ

Name

Giảng viên

Name

Giảng viên