Thông tin chung

1. Tên chương trình đào tạo (Tiếng Việt): Ngôn ngữ Hàn Quốc

2. Tên chương trình đào tạo (Tiếng Anh): Korean Language

3. Mã ngành đào tạo: 7220210

4. Trình độ đào tạo: Đại học

5. Thời gian đào tạo: 3,5 năm

6. Số tín chỉ yêu cầu: 129

7. Hình thức đào tạo: Chính quy

8. Tên văn bằng cấp (Tiếng Việt): Cử nhân Ngôn ngữ Hàn Quốc

9. Tên văn bằng cấp (Tiếng Anh): The Degree of Bachelor Korean Language

10. Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt và tiếng Hàn

11. Trường/Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Trưng Vương

12. Tên khoa thực hiện chương trình đào tạo: Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc

13. Trường kết nghĩa để trao đổi sinh viên: Đại học Hanshin, Đại học Nam Seoul, Đại học nữ Kyungin…

Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ và văn hoá Hàn Quốc hướng đến đào tạo tiếng Hàn Quốc Biên dịch – Phiên dịch và Tiếng Hàn thương mại, đặt mục tiêu đào tạo ra những nhà chuyên môn có năng lực tốt, khả năng thích ứng cao, thành thạo về tiếng Hàn; có tính linh hoạt, năng lực cơ bản (như khả năng giao tiếp, nắm bắt và giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và giải quyết vấn đề); có những kĩ năng mềm như kĩ năng giao tiếp, tìm tòi, suy xét, làm việc tập thể. Ngoài năng lực ngôn ngữ, sinh viên được trang bị những hiểu biết về văn hóa, đất nước con người Hàn Quốc một cách khái quát. Có thể sử dụng tiếng Hàn Quốc như một nghề nghiệp, hay một công cụ hỗ trợ để học tập, nghiên cứu các chuyên ngành khác. Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ tích lũy những phẩm chất và kĩ năng cá nhân cũng như nghề nghiệp quan trọng để trở thành chuyên gia, các nhà quản lý, lãnh đạo trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Mục tiêu cụ thể

MTKT01: Hiểu kiến thức cơ bản về ngành khoa học xã hội và nhân văn, khoa học chính trị, pháp luật, văn hóa, công nghệ thông tin ứng dụng trong công việc.

MTKT02: Vận dụng kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học, văn hóa xã hội, văn học của Hàn Quốc.

MTKT03: Vận dụng kiến thức nền tảng về tiếng Hàn và ngôn ngữ học tiếng Hàn; kiến thức nghề nghiệp cơ bản trong lĩnh vực Biên – Phiên dịch tiếng Hàn.

MTKT04: Vận dụng kiến thức chuyên sâu về Biên – Phiên dịch hoặ tiếng Hàn thương mại ở các lĩnh vực hoạt khác nhau.

MTKN05: Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu; phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn kỹ năng ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc.

MTKN06: Vận dụng kiến thức về lý luận và thực tiễn về ngôn ngữ học và đất nước học (tự nhiên, xã hội, kinh tế, con người, văn hóa và văn học Hàn Quốc) trong giao tiếp, dịch thuật, kinh doanh thương mại và các công việc chuyên môn liên quan;

MTKN07: Thể hiện kỹ năng nói Hàn Quốc lưu loát trong các tình huống giao tiếp trong công việc và cuộc sống.

MTNL08Thể hiện kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc đa dạng, mang tính quốc tế, hướng đến năng lực học tập suốt đời;

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Cử nhân ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc của Đại học Trưng Vương có khả năng tham gia nhiều vị trí công tác trong cơ quan, công ty, ban ngành trong nước và quốc tế:

Nhóm việc làm 01: Có thể làm việc ở các vị trí như: Biên dịch, phiên dịch

Nhóm việc làm 02: Cán bộ ngoại giao, kinh doanh, nhân sự, pháp lý, truyền thông, quan hệ công chúng; phóng viên quốc tế, biên tập viên; nhân viên hải quan, nhân viên Sở ngoại vụ,

Nhóm việc làm 03: Làm giảng viên, cán bộ nghiên cứu tại các Trường Đại học, Cao đẳng, các viện nghiên cứu;

Các doanh nghiệp là đối tác chiến lược tiêu biểu:

Các đơn vị liên kết: Trường: trường ĐH Tongmyong; trường ĐH Sun Moon; trường ĐH Mokpo, trường ĐH Dongsin.