NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

I.Thông tin chung về ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

1. Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô

2. Mã ngành đào tạo: 7510205

3. Trình độ đào tạo: Đại học

4. Thời gian đào tạo: 4 năm

5. Hình thức đào tạo: Chính quy

Tên văn bằng cấp: Cử nhân Công nghệ kỹ thuật ô tô

II. Mục tiêu đào tạo

– Đào tạo kỹ sư công nghệ kỹ thuật ô tô có hiểu biết và thích nghi với môi trường kinh tế – xã hội Việt Nam; Biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề gặp phải trong cuộc sống; Hiểu biết quy luật vận động khách quan của các sự vật, hiện tượng và có quan điểm, lập trường rõ ràng.

– Có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành vững chắc và năng lực thực hành nghề nghiệp để giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành kỹ thuật ô tô. Có khả năng làm việc độc lập, tự học hỏi nâng cao trình độ và sáng tạo. Áp dụng được các công nghệ tiên tiến của khu vực và thế giới nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

III. Cơ hội việc làm sau khi ra trường

– Nhân viên kỹ thuật, cán bộ quản lý kỹ thuật tại các nhà máy sản xuất, chế tạo phụ tùng, lắp ráp ô tô.

– Kỹ thuật viên, cố vấn dịch vụ, cán bộ kỹ thuật ở các công ty, đại lý ủy quyền, doanh nghiệp tư nhân, garage ô tô chuyên về sửa chữa và cung cấp dịch vụ kỹ thuật ô tô, thiết bị, máy móc ô tô.

– Nhân viên tư vấn thiết kế ô tô, phụ tùng ô tô.

– Nhân viên kinh doanh, cán bộ quản lý ở các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, thiết bị, máy móc ô tô.

– Kiểm định viên, cán bộ kỹ thuật tại các trạm đăng kiểm, kiểm định ô tô.

– Nhân viên, cán bộ quản lý điều hành tại các cơ quan hành chính quản lý về ô tô, phương tiện giao thông.

– Nhân viên, cán bộ quản lý bộ phận phát triển dịch vụ, chuyên về đào tạo huấn luyện kỹ thuật cho các bộ phận sale, marketing tại các công ty, đại lý ủy quyền, cơ sở kinh doanh ô tô và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật ô tô, thiết bị, máy móc ô tô.

– Nhân viên, cán bộ quản lý tại các cơ quan tư vấn và chuyển giao công nghệ với vai trò là người thực hiện trực tiếp, quản lý, điều hành hoặc tư vấn.

– Giảng viên chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp.

IV. Đội ngũ giảng viên

 

V. Kế hoạch giảng dạy