HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

thầy Oanh

TS. Nguyễn Huy Oanh

Chủ tịch Hội đồng

NguyenCanhLuong-5134-1397018796

PGS. TS. Nguyễn Cảnh Lương

Phó Chủ tịch Hội đồng

fgt

TS. Nguyễn Ngọc Hùng

Ủy viên thường trực

thầy tiển

TS. Tăng Văn Tiển

Ủy viên

thầy Tú

TS. Hoàng Ngọc Tú

Ủy viên

ẻwr

TS. Nguyễn Hồng Bắc

Ủy viên

thầy long

TS. Nguyễn Lương Long

Ủy viên

IMG_2847

TS. Nguyễn Tuấn Anh

Ủy viên

IMG_3684

ThS. Trịnh Minh Trường

Ủy viên

IMG_3714

ThS. Nguyễn Thanh Sơn

Ủy viên

ewewe

ThS. Phạm Văn Lương

Ủy viên

0981266225