Khoa Sau đại học của Trường Đại học Trưng Vương được thành lập theo Quyết định số 133B/QĐ-ĐHTV ngày 05/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương với nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo sau đại học (SĐH) bao gồm: công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo và xây dựng các kế hoạch mở mã ngành đào tạo mới.

Hiện nay, Khoa sau đại học của đã và đang đào tạo hai ngành thạc sĩ: ngành Quản lý kinh tếngành Luật kinh tế. Hai ngành này đều đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội. Học viên đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Trưng Vương đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo trình độ Sau đại học của Trường là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu uy tín ở trong và ngoài nước. Các giảng viên không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao cả về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy, mang lại hiệu quả cao, phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy. Khoa luôn đặt chất lượng đào tạo lên trên hết. Thưc tế, kết quả của các khóa đã tốt nghiệp đã cho thấy, chất lượng đào tạo trình độ sau đại học của Trường Đại học Trưng Vương đã được khẳng định. Nhiều học viên sau khi ra trường đã phát huy tốt vai trò và năng lực trình độ cao của mình vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Trường Đại học Trưng Vương luôn cam kết với xã hội rằng, sản phẩm đào tạo sau đại học của Nhà trường có trình độ, năng lực, phẩm chất, kỹ năng về các mặt: Tư tưởng chính trị, trình độ học vấn chuyên ngành, khả năng nghiên cứu khoa học. Điều đó còn được khẳng định trong chương trình, nội dung đào tạo thể hiện tính chất khoa học, cơ bản, hiện đại; Quy chế đào tạo được thực hiện nghiêm túc. Sau gần 7 năm thành lập, Khoa Sau đại học của Trường Đại học Trưng Vương không ngừng đổi mới trong đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, có kiến thức và khả năng thích ứng cao với yêu cầu và đòi hỏi ngày càng khắt khe của môi trường năng động và toàn cầu hoá, xứng đáng là địa chỉ tin cậy trong đào tạo ở trình độ cao của đất nước.

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Trưng Vương. Khoa Sau đại học có chức năng, nhiệm vụ như sau:

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng, quản lý đào tạo Sau đại học, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ, thực nghiệm (nếu có) đối với đào tạo sau đại học; quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của người học theo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của Trường.

2. Nhiệm vụ

– Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyển sinh, đào tạo sau đại học.

– Phối hợp tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với NCKH, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

– Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và NCKH.

– Tham gia biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức làm luận văn, xét tốt nghiệp cho người học.

– Chủ động đề xuất mở thêm các ngành đào tạo Sau đại học.

– Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo sau đại học; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của Nhà trường.

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện, thiết bị được Nhà trường giao.

STT Họ tên Chức danh
KH
Trình độ Chuyên môn
đào tạo
Duy trì
ngành
1 Đặng Anh Phó giáo sư Tiến sĩ Luật học Thạc sĩ Luật kinh tế
2 Phạm Văn Đàm Tiến sĩ Luật học Thạc sĩ Luật kinh tế
3 Ngô Đức Mạnh Tiến sĩ Luật học Thạc sĩ Luật kinh tế
4 Đỗ Minh Tuấn Tiến sĩ Luật học Thạc sĩ Luật kinh tế
5 Nguyễn Hồng Bắc Tiến sĩ Luật học Thạc sĩ Luật kinh tế
6 An Như Hải Phó giáo sư Tiến sĩ Kinh tế Thạc sĩ Quản lý kinh tế
7 Phan Trọng Phức Phó giáo sư Tiến sĩ Kinh tế Thạc sĩ Quản lý kinh tế
8 Nguyễn Huy Oanh Tiến sĩ Kinh tế Thạc sĩ Quản lý kinh tế
9 Nguyễn Phùng Quân Tiến sĩ Quản lý kinh tế Thạc sĩ Quản lý kinh tế
10 Nguyễn Duy Dũng Phó giáo sư Tiến sĩ Kinh tế Thạc sĩ Quản lý kinh tế
11 Nguyễn Vũ Nhật Anh Thạc sĩ Quản lý kinh tế/Ngôn ngữ học Thạc sĩ Quản lý kinh tế

So đồ phòng ban

1. Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Khoa và đội ngũ lãnh đạo, giảng viên của Khoa Sau đại học Trường Đại học Trưng Vương là các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học các chuyên ngành liên quan, giúp cho quá trình học tập của học viên đạt hiệu quả cao.

2. Các cán bộ của Khoa Sau đại học là những người có kinh nghiệm lâu năm trong tổ chức quản lý đào tạo, có thái độ làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, sẵn sàng tư vấn hỗ trợ học viên có được môi trường học tập tốt nhất.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA SAU ĐẠI HỌC

PGS.TS Phan Trọng Phức

Chủ tịch HĐ

PGS.TS An Như Hải

Trưởng khoa Sau đại học

Ủy viên

TS Lê Đăng Doanh

Ủy viên

TS Nguyễn Hồng Bắc

Trưởng ngành Luật kinh tế

ThS Nguyễn Vũ Nhật Anh

Phó Trưởng khoa

TS Bạch Hồng Việt

Ủy viên

Văn phòng Khoa Sau đại học, Trường Đại học Trưng Vương

Trụ sở chính của Trường: Km5, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

VP Quản lý và đào tạo thực hành tại Hà Nội: Tầng 12A, số 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 36628987; 0933666989

Email: sdh@dhtv.edu.vn

Website: https://tv-uni.edu.vn/

BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

TS Nguyễn Hồng Bắc

Trưởng ngành Luật kinh tế

ThS Nguyễn Vũ Nhật Anh

Phó Trưởng khoa

CN Khuất Thị Liên

Giáo vụ Khoa