Chức năng:

 • Khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Trưng Vương, có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực thuộc công nghệ kỹ thuật ô tô, kỹ thuật cơ khí và các hoạt động giáo dục khác theo phân công của Hiệu trưởng.
 • Trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn của các bộ môn trực thuộc khoa. Tham mưu cho Hiệu trưởng các vấn đề liên quan đến tổ chức cán bộ, đào tạo, phát triển chương trình và xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập.

Nhiệm vụ:

– Công tác đào tạo:

 • Đề xuất nội dung tổ chức quá trình đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường; quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo của Khoa và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của Khoa trước Hiệu trưởng.
 • Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, đề cương các môn học thuộc ngành học do Khoa quản lý và tổ chức rà soát, cập nhật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo các môn học, học phần do Khoa quản lý.
 • Tổ chức giảng dạy các môn học thuộc Khoa phụ trách và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình theo kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.
 • Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị trực thuộc Khoa. Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung thiết bị phục vụ thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học.
 • Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.
 • Liên kết đào tạo với các tổ chức, cá nhân, các công ty, nhà máy, xí nghiệp để thực hiện nhiệm vụ đào tạo hàng năm được Nhà trường giao.

 – Nghiên cứu khoa học:

 • Tổ chức cho tất cả giảng viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học theo quy chế hoạt động của nhà trường.
 • Tổ chức tư vấn và chuyển giao công nghệ các lĩnh vực liên quan đến công nghệ kỹ thuật ô tô và kỹ thuật cơ khí.
 • Tổ chức hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên tham gia các cuộc thi liên quan đến ngành nghề đào tạo trong phạm vi Quốc gia.

Công nghệ kỹ thuật ô tô hiện là lĩnh vực được tích hợp kiến thức của nhiều ngành học, môn học. Theo đó, sinh viên, học viên được trang bị về kiến thức cũng như kỹ năng liên quan đến cơ khí, sản xuất và lắp ráp phụ tùng, hệ thống điều khiển, hệ thống truyền động – truyền lực,… Hầu hết chương trình học tại các cơ sở đào tạo đều tập trung vào các môn chuyên ngành như:

– Quản lý dịch vụ ô tô.

– Tính toán ô tô.

– Động cơ đốt trong.

– Hệ thống điều khiển tự động trên.

– Sửa chữa và kiểm định ô tô.

– Hệ thống điện – điện tử.

Chương trình học giữa các cơ sở đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô đều đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho sinh viên, học viên. Đây chính là đòn bẩy tạo nên đội ngũ lao động chất lượng, lành nghề.

Không những thế, Trường còn chú trọng rèn luyện kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên như kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân, kỹ năng phối hợp làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, thái độ, tác phong trong công việc, …

Khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô – Trường Đại học Trưng Vương:

• Cơ sở Hà Nội: Tầng 12A, số 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
• Cơ sở Vĩnh Phúc: Km5, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
• Website: https://tv-uni.edu.vn/
Giờ làm việc: Từ 8 giờ – 17 giờ (trừ ngày lễ và thứ 7, chủ nhật)

LÃNH ĐẠO KHOA

TS. Vũ Đức Thuận

Trưởng Khoa

A title

Phó Khoa

CN. Nguyễn Đức Thịnh

Giáo vụ khoa