Khoa Luật của Trường Đại học Trưng Vương được thành lập theo Quyết định số 91/QĐ-ĐHTV ngày 26/07/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương về việc thành lập Khoa Luật và mở mã ngành đào tạo Luật Kinh tế, với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, có năng lực nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn những kiến thức về pháp luật, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Qua hơn 07 năm hoạt động, Khoa Luật không ngừng phát triển, luôn xứng đáng là khoa chủ lực bởi đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản, nhiệt tình, năng động và có trình độ, chuyên môn cao.

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Trưng Vương, Khoa Luật có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng, quản lý đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của người học theo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của Trường.

2. Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình theo kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ.

Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH); hướng dẫn sinh viên NCKH.

Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy- học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực được giao; chủ động đề xuất mở thêm các ngành đào tạo mới của khoa phù hợp với nhu cầu, điều kiện đội ngũ của khoa.

Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo và NCKH; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của nhà trường.

STT Họ tên Chức danh
KH
Trình độ Chuyên môn
đào tạo
Duy trì
ngành
1 Lê Đăng Doanh Tiến sĩ Luật học Luật kinh tế
2 Lý Văn Quyền Tiến sĩ Luật học Luật kinh tế
3 Võ Hữu Canh Tiến sĩ Luật học Luật kinh tế
4 Nguyễn Ngọc Hùng Tiến sĩ Quản lý giáo dục Luật kinh tế
5 Ngô Quang Sơn Phó giáo sư Tiến sĩ Quản lý giáo dục Luật kinh tế
6 Lê Thị Tần Thạc sĩ Triết học Luật kinh tế
7 Phạm Văn Lương Thạc sĩ Luật học Luật kinh tế
8 Nguyễn Thị Thanh Huyền Thạc sĩ Luật học Luật kinh tế

Liên hệ:

Khoa Luật – Trường Đại học Trưng Vương:
• Cơ sở Hà Nội: Tầng 12A, số 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
• Cơ sở Vĩnh Phúc: Km5, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
 Email: khoaluat@dhtv.edu.vn
• Website: https://tv-uni.edu.vn/
Giờ làm việc: Từ 8 giờ – 17 giờ (trừ ngày lễ và thứ 7, chủ nhật)

LÃNH ĐẠO KHOA

ThS. Phạm Văn Lương

Phó Trưởng Khoa

TS.

Phó Trưởng khoa

TS.

Phó Trưởng khoa

TS.

Giáo vụ khoa

TS.

Giảng viên