Chức năng:

Khoa Du lịch trực thuộc trường Đại học Trưng Vương là đơn vị tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; thực hiện nhiệm vụ đào tạo và tiến hành sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học; quản lý cơ sở vật chất được giao sử dụng; chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, bộ máy, tài chính và hoạt động của Nhà trường.

  1. Đào tạo

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm:

– Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ

– Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo;

  1. Nghiên cứu khoa học

– Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

– Định hướng giảng viên, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học;

– Xây dựng và cập nhật ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần.

  1. Công tác Quản lý cán bộ

– Xây dựng kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên;

– Quản lý, đánh giá giảng viên, chuyên viên Khoa;

– Phát triển mối quan hệ với giảng viên thỉnh giảng, nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế.

  1. Các nhiệm vụ khác

– Thống kê, lưu trữ tài liệu, tư liệu chuyên môn và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu;

– Chuẩn hóa cơ sở vật chất theo định hướng của chương trình đào tạo;

– Quản lý và sử dụng tài sản được giao;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Hiện tại ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành có đội ngũ giảng viên cơ hữu, tham gia giảng dạy các chương trình  đào tạo của ngành bao gồm 01 GS. TS, 04 tiến sĩ và 8 thạc sĩ. Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu, tham gia giảng dạy cho ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành còn có các giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ, Thạc sĩ của các trường đại học hàng đầu của Việt Nam.

Cùng với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy tại các trường đại học, đội ngũ giảng viên của Khoa Du lịch còn rất tâm huyết truyền cảm hứng học tập tới sinh viên với mong muốn sinh viên lựa chọn được ngành học mình yêu thích, hứng thú trong học tập và thành công khi rời nhà trường tham gia vào thị trường lao động

Khoa Du lịch – Trường Đại học Trưng Vương:

• Cơ sở Hà Nội: Tầng 12A, số 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
• Cơ sở Vĩnh Phúc: Km5, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
• Website: https://tv-uni.edu.vn/
Giờ làm việc: Từ 8 giờ – 17 giờ (trừ ngày lễ và thứ 7, chủ nhật)

LÃNH ĐẠO KHOA

Name

Trưởng Khoa

Name

Phó Trưởng Khoa

Name

Giáo vụ

Name

Giảng viên

Name

Giảng viên