Sinh viên tuyên truyền về “Năng lượng xanh” cho một tương lai bền vững

Tại diễn đàn Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam quyết tâm thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” và đạt tỷ lệ năng lượng tái tạo hơn 70% vào năm 2050.

0981266225