THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Đăng ký Online


Chào mừng bạn đến với Trường Đại học Trưng Vương.
Để nhận thông tin đăng ký xét tuyển, mời bạn điền đầy đủ thông tin tại các mục phía dưới0981266225