CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Đại học chính quy và Đào tạo hệ sau đại học chi tiết:

Đào tạo đại học chính quy Đào tạo hệ sau đại học
Ngành Chương trình đào tạo Ngành Chương trình đào tạo
– Công nghệ Kỹ thuật ô tô Năm 2023
– Kế toán Năm 2023

 

Năm 2021
Năm 2018

– Thạc sĩ Luật kinh tế Năm 2023
Năm 2022

Năm 2021
– Quản trị kinh doanh Năm 2023

 

Năm 2021
Năm 2018

– Thạc sĩ Quản lý kinh tế Năm 2023
Năm 2022
Năm 2018
– Tài chính – Ngân hàng Năm 2023

 

Năm 2021
Năm 2018

– Luật kinh tế Năm 2023

 

Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019

– Điều dưỡng Năm 2018
Năm 2021
– Ngôn ngữ Anh Năm 2023

 

Năm 2021

– Ngôn ngữ Trung Quốc Năm 2023

 

Năm 2021

– Thương mại điện tử Năm 2021
– Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Năm 2023
– Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành Năm 2023
– Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc Năm 2023
– Truyền thông đa phương tiện Năm 2023
– Công nghệ thông tin Năm 2023
Gọi ngay
chat-active-icon
chat-active-icon