HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

Co Ninh Thi Ty

Bà Ninh Thị Ty

Chủ tịch Hội Đồng Trường

Sếp Ninh

Ông Nguyễn Duy Ninh

Phó chủ tịch Hội Đồng Trường – Trưởng Ban Kiểm soát

thầy Phức

PGS.TS Phan Trọng Phức

Phó Chủ tịch thường trực Hội Đồng Trường

thầy Oanh

TS. Nguyễn Huy Oanh

Thành viên Hội Đồng Trường – Hiệu trưởng

0981266225