Hội đồng trường

STT ẢNH ĐẠI DIỆN HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Bà Ninh Thị Ty Chủ tịch Hội Đồng Trường
2 Ông Nguyễn Duy Ninh Phó chủ tịch HĐT – Trưởng Ban Kiểm soát
3 PGS.TS Phan Trọng Phức Phó Chủ tịch thường trực HĐT
4 TS. Nguyễn Huy Oanh Thành viên – Hiệu trưởng
0981 912 323
0981912323