Kết Nối Sinh Viên với Thực Tiễn Doanh Nghiệp: Chiến Lược Đào Tạo Gắn Kết của Trường Đại Học Trưng Vương

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, sự chênh lệch giữa kiến thức học thuật và kỹ năng thực tế trong doanh nghiệp ngày càng trở nên đáng kể. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và đảm bảo sự thành công của sinh viên sau khi tốt nghiệp, Trường Đại Học Trưng Vương đã triển khai một chiến lược đào tạo gắn kết với doanh nghiệp cụ thể là Tập đoàn Hồ Gươm, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc và học hỏi trực tiếp từ thực tế doanh nghiệp.

Xây Dựng 

Trưng Vương đã liên kết với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế để xây dựng các chương trình học liên kết. Các chương trình này không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức mà còn nhấn mạnh vào việc phát triển kỹ năng thực hành và mối quan hệ với doanh nghiệp.

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng giáo dục và mở rộng cơ hội học tập cho sinh viên, 

Trường Đại Học Trưng Vương đã thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với các trường đại học và tổ chức quốc tế. Đặc biệt trong năm 2024, Trường đã thành lập Viện Quốc tế, việc thành lập này không chỉ tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các chương trình học bổng và trao đổi quốc tế mà còn giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng quốc tế của cán bộ giảng dạy.

Thực – Hành

Với hậu thuẫn là Tập Đoàn Hồ Gươm – Tập đoàn lớn đã có 30 năm xây dựng và phát triển đang khẳng định mình là một thương hiệu mạnh của kinh tế Việt Nam với các lĩnh vực chủ chốt là Sản xuất May mặc – Bất động sản – Nông nghiệp sạch công nghệ cao – Công nghệ thông tin và Giáo dục đại học. Cơ hội thực tập tại các tập đoàn lớn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đối với sinh viên Trưng Vương là điều hoàn toàn có thể tiếp cận. 

Trong suốt quá trình học, sinh viên được khuyến khích tham gia vào các chương trình thực tập và dự án thực tế do Trưng Vương tổ chức hoặc phối hợp với các doanh nghiệp đối tác.

Đây là cơ hội lớn giúp sinh viên áp dụng những kiến thức học được vào thực tế, phát triển kỹ năng mềm, việc làm việc cùng các chuyên gia hàng đầu trong ngành mở ra nhiều cơ hội học hỏi và phát triển sự nghiệp sau này.

Kết Quả và Tiềm Năng

Nhờ vào chiến lược đào tạo gắn kết với doanh nghiệp, Trường Đại Học Trưng Vương đã tạo ra một môi trường học tập và rèn luyện thực tế, giúp sinh viên tự tin và sẵn sàng cho thách thức của thị trường lao động. 

Các cựu sinh viên của Trưng Vương không chỉ được doanh nghiệp đánh giá cao về kiến thức và kỹ năng mà còn về tư duy sáng tạo và khả năng thích nghi trong môi trường làm việc đa dạng. Một số sinh viên tốt nghiệp đã lựa chọn làm việc tại Tập Đoàn Hồ Gươm để phát triển bản thân. Điều này chứng tỏ rằng chiến lược đào tạo gắn kết với doanh nghiệp của Trường Đại Học Trưng Vương không chỉ mang lại lợi ích ngay trong quá trình học mà còn định hình sự thành công và tiềm năng của sinh viên sau này trong sự nghiệp, tạo ra một thị trường lao động đáp ứng cho nhu cầu phát triển của xã hội.

 

Gọi ngay
chat-active-icon
chat-active-icon