Quy trình đào tạo

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO
STT QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN BIỂU MẪU
1 – Quy trình bảo lưu kết quả tuyển sinh Xem chi tiết
2 – Quy trình cấp bảng điểm Xem chi tiết
3 – Quy trình chuyển ngành đào tạo Xem chi tiết Xem thêm 
4 – Quy trình chuyển trường Xem chi tiết Xem thêm
5 – Quy trình đăng ký tạm dừng tiến độ học tập Xem chi tiết Xem thêm
6 – Quy trình đánh giá kết quả học tập Xem chi tiết
7 – Quy trình quản lý hồ sơ sinh viên Xem chi tiết
8 – Quy trình xây dựng thời khóa biểu Xem chi tiết
9 – Quy trình xét cấp chứng chỉ GDQP Xem chi tiết
10 – Quy trình xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả Xem chi tiết Xem thêm
11 – Quy trình xét tiếp tục học tập Xem chi tiết
12 – Quy trình xin thôi học Xem thêm
Gọi ngay
chat-active-icon
chat-active-icon